Kedves ifjúsággal foglalkozók, hittanárok, érdeklődők!

Itt gyűjtjük össze folyamatosan azokat a szerzetesség témakörével foglalkozó segédanyagokat, óravázlatokat, amelyeket fel lehet használni hitoktatáshoz, csoportvezetéshez, ifjúságpasztorációhoz. 

Ezenkívül megfogalmazódott az az igény, hogy a megszentelt élet évétől kezdve eljussunk a gyermekekhez és a fiatalokhoz íly módon is. Különféle szerzetesrendek tagjaiból létrejött egy munkacsoport, amely kidolgoz egy interaktív programcsomagot az alsós, a felsős és a középiskolás korosztály számára. Az anyag szem előtt tartja, hogy sok diák nem vagy csak kevéssé találkozik szerzetesekkel, ezért minden korosztálynál az első leckék bevezető jellegűek, majd a továbbiak részletezik a szerzetesség tematikáját különféle, a korosztályi sajátosságoknak megfelelő szempontból. Az anyagot a hittanárok kezébe szeretnénk adni, hogy segítsük tanításukat a szerzetesség témakörében.