Ugrás a tartalomra
Sorrend:
eredeti
időrend

Ferenc pápa a szerzetesközösségek anyagi felelőseihez

beszámoló
10
beszámoló

Ferenc pápa a szerzetesközösségek anyagi felelőseihez

Ahhoz, hogy a gazdaságot átgondoljuk, a hétköznapi kis döntésekből kell kiindulni, amire mindnyájan meghívást kaptunk, szolidáris döntésekkel felhasználva a javakat, gondos figyelemmel a teremtett világra, figyelembe véve a körülöttünk élő szegény családokat.

Nyílt nap a Manrézában

beharangozó
16
beharangozó

Nyílt nap a Manrézában

Kedves Barátaink!

Szeretettel hívunk mindannyiatokat a Manréza nyílt napjára 2016. dec. 11-én, advent 3. vasárnapján, amit egyházunk az öröm vasárnapjának nevez. Ezen a napon kerül sor a lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzés III. évfolyamának záró ünnepségére. Hívunk az ismerkedésre, a közös ünnepre, a hálaadásra.

Hivatástisztázó kurzus a Sacré Coeur nővérekkel

beharangozó
2016. 12. 06.
Budapest
14
beharangozó

Hivatástisztázó kurzus a Sacré Coeur nővérekkel

Hallgass a szívedre!
2016. 12. 06.
Budapest

Lehel testvér diakónussá szentelése

beszámoló
2
beszámoló

Lehel testvér diakónussá szentelése

"A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok." (Róm 12, 10-11)

Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet

21

Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet

A Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyik intézete.

A Pápai Ház szónokának 1. adventi prédikációja a Szentlélekről

beszámoló
2016. 12. 02.
Róma
4
beszámoló

A Pápai Ház szónokának 1. adventi prédikációja a Szentlélekről

December másodikán pénteken délelőtt kilenc órakor tartotta meg Raniero Cantalamessa kapucinus atya első adventi beszédét az Apostoli Palota Redemptoris Mater kápolnájában, Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A kúria bíborosai, püspökei és papjai mellett jelen voltak a szerzetesrendek legfőbb elöljárói és helyettesei is. A szónok e mostani sorozatában a Szentlélekről elmélkedik „Igyuk a Lélek józan mámorát” címmel, mely valójában Szent Ambrus püspök hajnali himnuszának egyik sora.
2016. 12. 02.
Róma

Apostoli életet élő szerzetesnőként élni és tanúságot tenni

normál
2016. 12. 07.
Róma
0
normál

Apostoli életet élő szerzetesnőként élni és tanúságot tenni

2016. 12. 07.
Róma

Az irgalom és a feltámadás - beszélgetés Gyöngyi nővérrel

rólunk és tőlünk
8
rólunk és tőlünk

Az irgalom és a feltámadás - beszélgetés Gyöngyi nővérrel

Idén ünneplik a Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói, hogy 25 éve Magyarországra jöttek firenzei nővéreik. Ez alkalomból beszélgettünk Fazakas Gyöngyi Mária szervita nővérrel.

Jubileumi évet kezdenek a piaristák

normál
12
normál

Jubileumi évet kezdenek a piaristák

Kalazanci Szent Józsefnek mint a világ összes keresztény népiskolája égi pártfogójának ünnepét november 27-én tartjuk. Ezen a napon nyitják meg a kalazanciusi szentévet Rómában, 2017-ben ugyanis két jelentős eseményt is ünnepelnek a piaristák: a rend alapításának 400. és a rendalapító szentté avatásának 250. évfordulóját.

Punk M. Gemma apátnőt ünnepeljük

beharangozó
6
beharangozó

Punk M. Gemma apátnőt ünnepeljük

Nagy ünnepre készülődik a Regina Mundi Apátság közössége. Punk M. Gemma apátnő elöljáróvá választásának 70. évfordulóját, és rubinfogadalmának jubileumát ünneplik 2016. december 17-én 10 órakor a Regina Mundi Apátságban. Mindenkit szeretettel várnak! (Érd, Tárnoki út 11.)

Ferenc pápa üzenete a piaristákhoz

normál
18
normál

Ferenc pápa üzenete a piaristákhoz

November 27-én, Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepén Ferenc pápa külön üzenetben köszöntötte a piarista rendet a kalazanciusi jubileumi év alkalmából. Üzenetét teljes terjedelmében közreadjuk.

35

Meghívó hálaadó ünnepi szentmisére

beharangozó
20
beharangozó

Meghívó hálaadó ünnepi szentmisére

 

Szeretettel hívjuk és várjuk 2016. december 15-én a sashalmi Krisztus Király Templomba (Budapest XVI. Sasvár u. 23.)

a Boldog Drinai Vértanúk Mártírhalálának 75. Évfordulóján tartandó Hálaadó Ünnepi Szentmisére

Program: 18 órától Szentségimádás, 18:30 órakor Szentmise

Főcelebráns: Ft. Mohos Gábor,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

Kérjük a főtisztelendő Atyákat, hogy albát és stólát hozzanak magukkal.

Jézusnak különleges humora volt - beszélgetés Barna Mátéval

rólunk és tőlünk
2016. 11. 26.
Budapest
22
rólunk és tőlünk

Jézusnak különleges humora volt - beszélgetés Barna Mátéval

Miért nem veszik fel a domonkosok a telefont? Miféle magánélete van egy szerzetesnek? Mit tanulhatunk a Dogma című filmből? Rendhagyó beszélgetés a 800. születésnapját ünneplő rend hazai tartományfőnökével.
2016. 11. 26.
Budapest

Harmadik dimenzió a gazdaságban – beszélgetés Baritz Sarolta Laura OP nővérrel

rólunk és tőlünk
2016. 11. 24.
Budapest
24
rólunk és tőlünk

Harmadik dimenzió a gazdaságban – beszélgetés Baritz Sarolta Laura OP nővérrel

A haszonelv, profitmaximalizálás alapján működő gazdasági rend fenntarthatatlan, újratermeli a boldogtalanságot és háttérbe szorítja a közjót. Ennek alternatívájával foglalkozik Baritz Sarolta Laura domonkos nővér új kötetében, melyet november 24-én mutatnak be a Budapesti Corvinus Egyetemen.
2016. 11. 24.
Budapest

Ma pedig már a Szociális Testvérek Társaságának kültagja vagyok

normál
2016. 11. 24.
Komló
26
normál

Ma pedig már a Szociális Testvérek Társaságának kültagja vagyok

Tamás Gyuláné Laszkovszky Anikóval, a Szent Erzsébet rózsája díj idei kitüntetettjével, a Katolikus Karitász komlói csoportjának vezetőjével beszélgettünk.
2016. 11. 24.
Komló

Meghívó Roma Pasztorációs képzésre

normál
28
normál

Meghívó Roma Pasztorációs képzésre

A Boldog Ceferino Intézet Roma Pasztorációs képzést hirdet érdeklődő lelkipásztoroknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak, lelkipásztori kisegítőknek és lelkiségi mozgalmak képviselőinek.

„Hogyan beszéljünk az igazságról a posztkeresztény korban?” – Domonkos konferencia a Sapientián

beszámoló
2016. 11. 19.
Budapest, Sapientia
30
beszámoló

„Hogyan beszéljünk az igazságról a posztkeresztény korban?” – Domonkos konferencia a Sapientián

„Az igazság ragyogása a kinyilatkoztatás szívében” címmel tartottak konferenciát a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 19-én. A domonkosok jubileumi évében rendezett tanácskozáson külföldi előadók mutatták be a nyolcszáz éve alapított rend teológiai útkeresését.
2016. 11. 19.
Budapest, Sapientia

Beszélgetés Hardi Richárd missziós szemészorvossal

normál
2016. 11. 21.
32
normál

Beszélgetés Hardi Richárd missziós szemészorvossal

Hardi Richárd szemészorvos a Nyolc Boldogság Közösség világi ágának tagja. 1995 óta a közösség égisze alatt önkéntesként végzi szemészorvosi hivatását a Kongói Demokratikus Köztársaságban (a korábbi Zairéban). Munkájáról, missziójáról kérdezte a Magyar Kurír.
2016. 11. 21.

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

beszámoló
34
beszámoló

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vince-plébániatemplomban november 12-én. A délutáni előadások és szentségimádás után az ünnepi szentmisét Alberto Bottari de Castello nuncius mutatta be.

Segítő Háló Szakmai Nap

beszámoló
36
beszámoló

Segítő Háló Szakmai Nap

2016. szeptember 29-én a Piarista Tartományfőnökség adott helyet a Segítő Háló Szakmai Napnak Budapesten, amin egyházi iskolák segítő munkakörében dolgozói vettek részt.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
1052 Budapest, Piarista köz 1.

(Bejárat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felől, 4. emelet)
 

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkársági asszisztens: Pető Éva RSCJ

telefon: (+36 1) 315 1452 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Dr. Deák Viktória Hedvig

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferencája (FSZK)

elnöke: Labancz Zsolt 

1052 Budapest, Piarista köz 1.