Ugrás a tartalomra

február 21.

Parzhami Szent Konrád

Imádkozzunk a Kapucinus Rend tagjaiért!

  • Magyar Kapucinus Delegáció
  • Alapítójuk: Assisi Szent Ferenc

    Rendünk küldetése: „Krisztus követése, önmegtagadásban és lelkipásztorkodásban, a legszigorúbb ferences hagyományok szerint". „Igyekezzünk életünk nagy részét az imádságnak, főleg a szemlélődő imának szentelni; a teljes szegénységet az alázat szellemével együtt ápolni. Osztozzunk a szegények, gyengék és betegek életében és őrizzük meg azt a jellemzőnket, hogy mi a nép testvérei vagyunk" ( Idézetek a Rendi Alkotmányból.)
    1989-ban rendünk visszatérhetett Magyarországra. Jelenleg Budapesten és Móron vannak közösségeink, amelyekben magyar és olasz testvérek élnek. Budapesten két plébánia lelkipásztori szolgálatát látjuk el, Móron ifjúsági pasztoráció a feladatunk.

    Lelkiségünkből:

    „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot ígér Honoriusz pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római Szentegyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik engedelmességgel.” Assisi Szent Ferenc: A megerősített regula 1. (Regula bullata, 2Reg)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
1052 Budapest, Piarista köz 1.

(Bejárat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felől, 4. emelet)
 

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkársági asszisztens: Pető Éva RSCJ

telefon: (+36 1) 315 1452 vagy
mobil: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Dr. Deák Viktória Hedvig

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferencája (FSZK)

elnöke: Labancz Zsolt 

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41