Liturgiák

Liturgiák - 2015. szeptember 18-án 20 órától 2015. szeptember 19-én 22 óráig. Hogyan és mit imádkoznak a szerzetesek? Miért fontos számukra az imádság? Tudod-e mi a zsolozsma? Mindezekre választ adnak ők maguk. A látogatók nem csupán bepillantást nyernek a szerzetesek imaéletének gazdagságába, szertartásaik sokszínűségébe, hanem be is kapcsolódhatnak. Minden esetben rövid felvezetés keretében maguk a szerzetesek vallanak arról, hogy milyen szerepet tölt be életükben az aktuális imádság. Várnak mindenkit, aki szeretne velük együtt hálát adni, elmélyülni, beszélgetni, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, hogy hányféle módon, stílusban imádkoznak a mindennapjaikban.

A Szerzetesek Terének két liturgikus helyszíne, a Ferenciek terén található Alkantarai Szent Péter templom és a Duna-parti Piarista kápolna programjai egyben az Ars Sacra Fesztivál „Nyitott templomok napjá”-nak része.

 

Ferences templom, 2015. 09.18. péntek

19.30-20.30  Taizé imaóra a jezsuitákkal

20.30-05.00-ig: Szentségimádás és virrasztás

20.30-21.30: Ünnepélyes szentségkitétel és animált szentségimádási óra a Nyolc Boldogság Közösséggel

21.30-22.30: Nightfever a Legio Christi-vel

22.30-23.30: Szentóra a Ferences Szegénygondozó Nővérekkel

23.30-04.00: Virrasztás

 

2015. 09.19. szombat

4.00 - 5.00: Énekes virrasztás és szentségeltétel – Szűz Mária Társasága

6.00: Szentmise – a plébánia sajátja

7.30: Laudes – zsolozsma a ferences testvérekkel

8.00: Szentmise – a plébánia sajátja

8.45: Zsolozsma a bencés szerzetesekkel 

9.15 - 10.00: Via Matris a szervita nővérekkel

10.15 - 11.00: Taizé ima a Szociális Testvérekkel

11.15: Examen – a szerető figyelmesség imája. Vezetik a Jézus Szíve Társasága testvérek.

11.45: Zsolozsma és Úrangyala a Gödöllői Premontrei Perjelség szerzeteseivel

12.30 - 13.15: Szentségimádás Foucauld atya gondolataival – vezetik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes közösség tagjai

13.30 - 14.15: Missziós rózsafüzér – vezetik a külföldről érkezett Magyarországon missziós szolgálatot végző szerzetesek

14.30: Zsolozsma a ciszterci nővérekkel

15.00 - 15.45: Engesztelő ima a pálos nővérekkel 

16.00 - 17.00: Assisi Szent Ferenc Naphimnusza az igazi örömóda – bevezető gondolatokat mond Zatykó László ferences testvér

17.20: Imádság papokért az Ancillae Christi Regis közösség tagjaival

17.30: Gregorián  szentmise. Főcelebráns Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, homíliát mond Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita. A zenei szolgálatot a Szerzetesi kórus látja el.

19.00: Rózsaeső imaest – vezetik a Nyolc Boldogság Közösség tagjai

 

Piarista kápolna – Szeptember 19. (szombat)

8.30 - 9 .15: Zsolozsmás szentmise a piaristákkal

10.30 - 12.00: Bencés kórus előadása

12.00 - 12.45: Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek imaórája

13.00 - 13.45: Liturgikus gitáros énekek – a Szent Margit Gimnázium diákjai

14.00 - 15.00: Rózsafüzér – vezetik a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco nővérek

15.00- 16.00: Vesperás Salve Regina körmenettel – Domonkos nővérek

16.00 - 17.00: Bizánci rítusú vecsernye

19.30:  Százgyökérű szív – Összművészeti előadás Sík Sándor műveiből

 

Via Matris

Hogyan élhette meg Jézus keresztútját Mária? A szervita rend Via Matris imádsága a Szűzanya „szemüvegén” keresztül, az édesanya optikájából próbálja meg közelebb hozni Jézus passióját.

A csend és az ének hangjai

Gondoltad volna, hogy úgy is találkozhatsz, beszélgethetsz Istennel, hogy nem szólsz egy szót sem? Közösségben a szerzetesekkel, vezetett szentségimádás keretében a világ rohanását kizárva jelenléteddel is imádkozhatsz. A péntek estétől szombat hajnalig tartó egész éjszakásimádásban segít többek között a Legio Christi által vezetett Nightfever, a Nyolc Boldogság Közösség, a Ferences Szegénygondozó Nővérek, a pálos testvérek és még sokan mások. A csendet felváltva az ének hangjain keresztül együtt ünnepelhetsz velünk egy gregorián szentmisében, melyet zenei szolgálatával a Szerzetesi kórus kísér.

Rózsaeső imaest

Merjünk lehetetlent kérni Istentől Lisieux-i Szent Teréz közbenjárására. A Nyolc Boldogság Közösség 1998 óta szervezi a tanúságtételekkel és zenei kísérettel díszített imaestjeit Szent Teréz közbenjárását kérve a különféle szándékokra. 

A Százgyökérű szív

Az összművészeti előadás gerince Sík Sándor piarista költő, tartományfőnök egyik leg­ismertebb alkotása, a Keresztút. A prózai és verses részek, valamint a mozgásszínház elemei mellett Sík Sándor legszebb és egyben bensőséges hangvételű költeményei is megjelennek zenei köntösben. Összeállította és rendezte: Dóczy Péter

Zene: Krulik Zoltán, Szathmáry Melinda és Szemerédi Bernadett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41