Ugrás a tartalomra
Sorrend:
eredeti
időrend

A bajai Ciszterci Ház

normál
2019. 11. 13.
Baja
2
normál

A bajai Ciszterci Ház

Miért is ajánljuk a bajai Ciszterci Házat közösségi lelkigyakorlatok és csoportos együttlétek helyszínének? 

2019. 11. 13.
Baja

Asztrik atya a falon

beszámoló
2019. 11. 12.
Pannonhalma
4
beszámoló

Asztrik atya a falon

Szent Márton ünnepnapján a monostorban este, a vesperás előtt meghitt találkozó keretében leplezte le Cirill főapát elődje, Várszegi Asztrik képmását. Most szeretettel adjuk közre az átadón elhangzott szellemes főapáti beszédet.

2019. 11. 12.
Pannonhalma

Ajakra költözött a Szent Kamill Leányai szerzetes közösség

normál
2019. 11. 06.
Ajak
16
normál

Ajakra költözött a Szent Kamill Leányai szerzetes közösség

A 200 éves templomuk születésnapját ünneplő ajaki Nagyboldogasszony egyházközség egy hetes ünnepségsorozatára felkerült a korona a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség rendházának megáldásával november 1-én, mindenszentek ünnepén. A rangos eseményen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét, amelyen jelen voltak az egyházközség jelenlegi és elszármazott papjai, köztük dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint György Alfréd kamilliánus atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa, Madre Zelia Andrighetti a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség kongregációjának legfőbb elöljárója, az ajaki és vendég kamilliánus nővérek, az egyházmegye más szerzetes közösségeinek, társulatának képviselői.

2019. 11. 06.
Ajak

Ferenc pápa a jezsuitákhoz

normál
2019. 11. 08.
Róma
12
normál

Ferenc pápa a jezsuitákhoz

Csütörtökön délelőtt fogadta a pápa a Jézus Társasága társadalmi igazságosság és környezetvédelem titkárságának tagjait, akik ezekben a napokban üléseznek Rómában. Hosszú, spanyol nyelvű beszédében kulturális forradalomra biztatta őket, amely a szegények megsegítését helyezi a középpontba.

2019. 11. 08.
Róma
39

Bertalan OP atya újabb három évre elöljáró

normál
2019. 11. 14.
Sopron
0
normál

Bertalan OP atya újabb három évre elöljáró

Szabó Bertalan domonkos atya, soproni elöljáró hivatali ideje november 1-én lejárt, ezért Peter Kreutzwald német tartományfőnök újabb 3 évre megerősítette hivatalában. Bertalan atya a beiktatás során Kostecki Andrzej tartományi vikárius kérésére elfogadta az elöjárói döntést és letette az apostoli hitvallást, majd aláírta a kinevezési okiratot.

2019. 11. 14.
Sopron

Interjú Lukács László piarista szerzetessel

rólunk és tőlünk
2019. 11. 11.
Budapest
8
rólunk és tőlünk

Interjú Lukács László piarista szerzetessel

Az élet minden területén tapasztaljuk, hogy a párbeszéd helyett vagdalkozás, az egymás megértésének szándéka helyett a másik ledorongolása folyik - sokszor nyomdafestéket nem tűrő szavakkal. Az amazóniai szinódus kapcsán is sokan sokféle módon nyilvánítottak véleményt, nem mindig nyitottan az együtt gondolkodásra. Lukács László piarista szerzetessel, a Vigilia főszerkesztőjével beszélgetünk.

2019. 11. 11.
Budapest

Az Egyházközségi Nővérek társult tagjainak lelki napja és ígérettétele

beszámoló
2019. 11. 11.
Piliscsaba
6
beszámoló

Az Egyházközségi Nővérek társult tagjainak lelki napja és ígérettétele

Az Egyházközségi Nővérek piliscsabai központi háza ünnepi lelkinapnak és szentmisének adott otthont 2019. november 6-án. A bensőséges találkozás és lelkinap keretében került sor a közösség társult tagjai által tett ígéretek megújítására, valamint egy új társult tag ígérettételére. 

2019. 11. 11.
Piliscsaba

A pedagógiai megújulás útján-új szövetség Kalazanciussal

beszámoló
2019. 11. 08.
Budapest
10
beszámoló

A pedagógiai megújulás útján-új szövetség Kalazanciussal

Új szövetség Kalazanciussal címmel tartotta meg kétévente esedékes pedagógiai konferenciáját a Piarista Rend Magyar Tartománya 2019. október 24. és 25. között a budapesti Piarista Központban. A több mint ötszáz fős eseményen részt vettek a magyarországi piarista oktatási, nevelési intézmények vezetői, pedagógusai, piarista öregdiákok, szülők, diákok, emellett Romániából is érkeztek piarista nővérek, konfráterek, testvériségtagok. A bő két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény fókuszában a 2019-es tartományi káptalanon időszerűnek és szükségszerűnek nevezett pedagógiai megújulási folyamat állt.

2019. 11. 08.
Budapest

Interjú Horváth Árpád jezsuita szerzetessel

rólunk és tőlünk
2019. 11. 08.
Budapest
14
rólunk és tőlünk

Interjú Horváth Árpád jezsuita szerzetessel

Jézus Társasága – azaz a jezsuiták: az egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendjének Mária utcai templomát Horváth Árpád igazgatja, mégpedig rendkívül nagy sikerrel. Egy átlagos hétvégén legalább 1500-an fordulnak meg a belvárosi templomban, többségük fiatal. Beszélgetés a jezsuita szellemiségről, arról hogy vajon liberálisok-e, Ferenc pápáról, cölibátusról – és a mai fiatalokról!

2019. 11. 08.
Budapest

Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése

beszámoló
2019. 11. 05.
Budapest, Sapientia
18
beszámoló

Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezésében először volt közös plenáris ülése a női és férfi szerzetes-elöljáróknak (MRK-FSzK) november 5-én Budapesten. A találkozót megtisztelte jelenlétével Michael August Blume SVD apostoli nuncius is. A plenáris ülésen 100 fő vett részt, akik 75 szerzetesrendet képviseltek.

2019. 11. 05.
Budapest, Sapientia

Szerzetesek visszaemlékezése az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

rólunk és tőlünk
2019. 11. 04.
Budapest
20
rólunk és tőlünk

Szerzetesek visszaemlékezése az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

„Úgy éreztük, most egy templom van a Duna közepén!” – szerzetesek visszaemlékezése az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

A magyarországi szerzetesek közül több mint húszan idézik fel gyerekkori emlékeiket – akad köztük, aki 5 éves korára emlékszik vissza, egyik nővér pedig már érettségire készült 1938 májusában. Többen a fővárostól távol éltek akkor és csak rádión keresztül hallgatták a kongresszus eseményeit, sokan pedig személyesen részt tudtak venni a budapesti ünnepen. Ugyanannak a történelmi eseménynek rengeteg színét, árnyalatát hozzák elénk.

Sorozatunk első részében Nemeshegyi Péter jezsuita atya mesél nekünk, aki 80 év távlatából is precíz pontossággal emlékszik az őt akkor megragadó eseményekre.

2019. 11. 04.
Budapest

Lea Ackermann nővér a prostitúció bugyrairól és az emberi méltóságról

normál
2019. 11. 04.
Budapest
22
normál

Lea Ackermann nővér a prostitúció bugyrairól és az emberi méltóságról

Az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napján, október 18-án egész napos szakmai konferenciát tartottak a Párbeszéd Házában, szerves folytatásaként annak a találkozónak, amelyet február 8-án, az emberkereskedelem áldozataiért Ferenc pápa által meghirdetett emléknapon rendeztek.  A tanácskozás egyik meghívott vendége volt Lea Ackermann nővér, a nemzetközi SOLWODI alapítója. Előadása után külön is alkalmunk volt vele beszélgetni; Afrikáról, a Fülöp-szigeteken átélt „második megtéréséről” és a benne élő remény forrásáról kérdeztük. Megosztott velünk egy friss történetet is jelenlegi, főként a prostitúció felszámolásáért végzett németországi munkájából.

2019. 11. 04.
Budapest

Ha nem álmodunk, lemondunk arról, hogy nevelők legyünk

rólunk és tőlünk
2019. 11. 04.
Budapest
24
rólunk és tőlünk

Ha nem álmodunk, lemondunk arról, hogy nevelők legyünk

Pedro Aguado piarista rendfőnök 11-étől 30-áig kánoni vizitációt tartott a piarista rend magyar és romániai tartományában. A magyar tartományban kétévente megrendezett piarista pedagógiai napok alatt, október 25-én válaszolt szerkesztőségünk kérdéseire.

2019. 11. 04.
Budapest

Megválasztották a Nyolc Boldogság Közösség új kormányzatát

normál
2019. 11. 02.
Franciaország
26
normál

Megválasztották a Nyolc Boldogság Közösség új kormányzatát

Október 29. és november 3. között zajlik a Nyolc Boldogság Közösség Általános Közgyűlése Franciaországban, 18 szerzetestestvér, 29 nővér és 29 laikus küldött részvételével. Az Általános Közgyűlés első feladata a Közösség elnökének megválasztása volt. Ezzel párhuzamosan elkezdődtek az egyes ágak saját közgyűlései is, melyen megválasztották az ágak általános elöljáróit.

2019. 11. 02.
Franciaország

A jezsuiták irányelvei a következő tíz évre

normál
2019. 10. 30.
Mindenhol
28
normál

A jezsuiták irányelvei a következő tíz évre

A Jézus Társasága 2019 elején négy területet nevezett meg, mint amelyek a következő tíz évben meghatározzák a rend tevékenységét. Az egyetemes apostoli preferenciák a lelkiséget, a peremhelyzetben élőket, a teremtett világ védelmét és a fiatalokat állítják a középpontba. 

2019. 10. 30.
Mindenhol

Vojtecha anya ikonfestő csoport

beszámoló
2019. 10. 25.
Budapest
30
beszámoló

Vojtecha anya ikonfestő csoport

Októberben, az Ars sacra Fesztivál keretén belül megrendezett 3. kiállításunk lebontása után, megkezdtük idei ikonfestő foglalkozásunkat.

2019. 10. 25.
Budapest

Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel

rólunk és tőlünk
2019. 10. 25.
Gödöllő
32
rólunk és tőlünk

Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel

Az oltár és az emberek szolgálatában 

Második beszélgetőtársam Lukács Gábor Imre premontrei szerzetespap volt, aki a Gödöllői Premontrei Apátság tagja.

2019. 10. 25.
Gödöllő

A szerzetesi fenntartású iskolák NEK-es összejövetele

beszámoló
2019. 10. 24.
Budapest
34
beszámoló

A szerzetesi fenntartású iskolák NEK-es összejövetele

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) és a NEK Titkárság közös szervezésében találkoztak a szerzetesi fenntartású iskolák képviselői október 24-én Budapesten, a Magyar Szentek templomában.

2019. 10. 24.
Budapest

Az első Bencés Pedagógiai Napok

beszámoló
2019. 10. 24.
Pannonhalma
36
beszámoló

Az első Bencés Pedagógiai Napok

Több, mint 200 pedagógus vett részt az első Bencés Pedagógia Napokon a Pannonhalmi Főapátságban október 24-26-ig. A bencés fenntartású iskolák tanárai, igazgatói továbbképzésre és szakmai elmélyülésre érkeztek az ország több pontjáról. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát bevezető előadása mellett Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke, továbbá számos tekintélyes szakértő és bencés szerzetes fogalmazta meg a 21. századi keresztény, katolikus iskolák előtt álló kihívásokat és megoldási javaslatokat.

2019. 10. 24.
Pannonhalma

Együttműködésre és éberségre hív a Lélek

normál
2019. 10. 21.
Párizs
38
normál

Együttműködésre és éberségre hív a Lélek

Huszonegy országból gyűltek össze képviselők a Segítő Nővérek Kongregációjának párizsi anyaházában a hatévenként megszervezett, idén közel négy héten át tartó általános káptalanjára. Erdélyből ez alkalommal Kedves Rita, a gyergyószentmiklósi közösség tagja vett részt a döntéshozó testületben.

2019. 10. 21.
Párizs

A csend szerepe és ereje

normál
2019. 10. 20.
Pannonhalma
40
normál

A csend szerepe és ereje

A csend erejéről és szerepéről beszélgettünk dr. Palotai Gabriella pszichiáterrel és Bokros Márk szerzetessel, akik évente tartanak csendkurzusokat a pannonhalmi monostorban. A pszichológia és a vallás összefonódásából különleges „terápiát” alkotnak: az elcsendesülésben öngyógyító folyamatokat indítanak el, amik az önismeretre építve nyitják meg a lélek belső erőforrásait.

2019. 10. 20.
Pannonhalma

A Világmisszió Országos Ünnepe

beszámoló
2019. 10. 12.
Budatétény
42
beszámoló

A Világmisszió Országos Ünnepe

Az Isteni Ige Társasága, vagyis a verbita rend és a Pápai Missziós Művek október 12-én immár tizennyolcadik alkalommal rendezte meg – készületként a missziós vasárnapra – a Világmisszió Országos Ünnepét. A programot a Názáret Missziósház, a verbiták budapesti rendháza udvarán tartották.

2019. 10. 12.
Budatétény

A lélek felemelkedése Istenhez

normál
2019. 10. 04.
Márianosztra
44
normál

A lélek felemelkedése Istenhez

Minden évben megrendezésre kerül a Pálos 70 zarándoklat és teljesítménytúra a budapesti Sziklatemplomtól Márianosztráig. Az út több mint 70 kilométer, amit meg lehet tenni 3 napos zarándoklatként, illetve egynapos teljesítménytúraként is.

2019. 10. 04.
Márianosztra

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41