Ugrás a tartalomra
Sorrend:
eredeti
időrend

Boldog Charles de Foucauld nyomában

beszámoló
2019. 12. 01.
Budapest
12
beszámoló

Boldog Charles de Foucauld nyomában

A sivatag szentje 103 évvel ezelőtt, 1916. december 1-én hunyt el.

2019. 12. 01.
Budapest

Mindent köszönök az Úristennek

rólunk és tőlünk
2019. 12. 10.
Budapest
6
rólunk és tőlünk

Mindent köszönök az Úristennek

Idén ünnepli szerzetesi örökfogadalma letételének és pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját Jelenits István piarista szerzetes, tanár, teológus, író. Gyémántmiséje december 1-jén volt a budapesti piarista kápolnában. Hivatásáról kérdezte Jelenits atyát Bodnár Dániel.

2019. 12. 10.
Budapest

A betlehemi jászol a hit és az egész nyugati kultúra jele

normál
2019. 11. 29.
Assisi
16
normál

A betlehemi jászol a hit és az egész nyugati kultúra jele

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás végén a jelenlévők meglepetésére rögtönzött szavakkal bejelentette, hogy „Greccióba utazik, a Szent Ferenc által alapított első betlehemi jászol meglátogatására”, egyúttal pedig azt is jelezte, hogy „egy levelet küld majd az egész hívő népnek, hogy megértsék a betlehemi jászol jelentőségét”. A hír vételére rádiónknak nyilatkozott Luciano De Giusti ferences atya, a kegyhely vikárius-helynöke. Őket is éppúgy meglepte a hír, mint bárki mást, de őket még nagyobb lelkesedés és öröm tölti el, hiszen a pápa látogatása az egész ferences család alapítójának egyszerű és hittel teli gesztusát ismeri el, mely valójában Isten Fia Megtestesülésének kézzelfogható emberi dimenzióját hangsúlyozza.

2019. 11. 29.
Assisi

Felüdít-Ő szerzetesnőknek

beharangozó
2020. 04. 20. to 2020. 05. 07.
Csobánka
2
beharangozó

Felüdít-Ő szerzetesnőknek

A 2020-as évben is szeretnénk felkínálni a három hetes megpihenési, megújulási lehetőséget szerzetesnővérek részére lelkigyakorlatos formában, gyönyörű természeti környezetben Csobánkán, a Segítő Nővérek Rendházában.

2020. 04. 20. to 2020. 05. 07.
Csobánka

Mária személyes hitével hinni, az egyház közösségében

normál
2019. 12. 09.
Róma
8
normál

Mária személyes hitével hinni, az egyház közösségében

A Pápai Ház szónoka december 6-án pénteken tartotta meg a Római Kúria számára első adventi prédikációját, melyet az Angyali Üdvözlet elemzésének szentelt. Mária örömmel és fenntartás nélkül mond igent, azaz Ament az Istennek, jóllehet tudatában van annak, hogy döntése mennyire veszélybe sodorhatja őt, ennek ellenére bizalommal teli ráhagyatkozása felülírja a nehézségeket. Hogy milyen mértékben példa számunkra Mária válasza, arra a szónok a Szűzanya hitének személyes és közösségi jellegével válaszol, melyek két szárnyként harmonikus egységben tartják az Úr alázatos szolgáló leánya életét és küldetését.

2019. 12. 09.
Róma

Szerzetesjelöltek 1938-ban

normál
2019. 12. 04.
Budapest
0
normál

Szerzetesjelöltek 1938-ban

"Nagyon szép időszakot éltünk meg akkor az egyházban. És hogy éppen akkor léptem be a rendbe, ez nekem különleges élménnyé tette."

2019. 12. 04.
Budapest

Adventi készülődés

normál
2019. 12. 13.
Bicske
4
normál

Adventi készülődés

Az egyházközségi nővérek a társult tagjaikon keresztül is részt vesznek az adventi készülődésben. 

2019. 12. 13.
Bicske

Interjú Mihályi Jeromos tihanyi perjellel

rólunk és tőlünk
2019. 11. 27.
Tihany
18
rólunk és tőlünk

Interjú Mihályi Jeromos tihanyi perjellel

Ünnepre készül a Tihanyi Bencés Apátság közössége. A török hódoltság után 1719-ben kezdték építeni azt az épületegyüttest, amely ma is otthont ad a bencés szerzeteseknek. A kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta a rendeket, így a bencéseknek el kellett hagyniuk Tihanyt. Az apátságot a rendszerváltás után, 1994-ben kapta vissza a közösség. E kettős jubileum kapcsán kérdezte Baranyai Béla az elöljárót.

2019. 11. 27.
Tihany
1

Fogadalomtételt ünnepelt a Szűz Mária Társasága

normál
2019. 12. 08.
Budapest
10
normál

Fogadalomtételt ünnepelt a Szűz Mária Társasága

Egy új testvér elköteleződését, valamint a szétszóratás idején tett fogadalmak megújítását ünnepelték december 8-án az óbuda-hegyvidéki Szent Anna-kápolnában a Szűz Mária Társasága tagjai és a hozzájuk tartozó hívő közösség. A nővérek Jablonka úti rendháza, lelkigyakorlatos háza és kollégiuma a befogadás és szeretet otthona.

2019. 12. 08.
Budapest

Adventi kihívás a szociális testvérekkel

normál
2019. 11. 29.
Mindenhol
14
normál

Adventi kihívás a szociális testvérekkel

A Szociális Testvérek Társasága facebook oldalán indul most szombat estével az #adventchallenge.

2019. 11. 29.
Mindenhol

Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel

rólunk és tőlünk
2019. 11. 25.
Budapest
20
rólunk és tőlünk

Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel

A vágy és az egység szentsége

Harmadik beszélgetőtársam Fazakas Gyöngyi Mária nővér volt, aki a Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend elöljárója.

2019. 11. 25.
Budapest

Szerzetesi köznevelési stratégia műhely

beszámoló
2019. 11. 25.
Budapest, Sapientia
22
beszámoló

Szerzetesi köznevelési stratégia műhely

Műhelykonferenciát tartott november 25-én a Sapientia Szerzetesi Főiskolán a női és férfi szerzetesi konferencia elnökségei által létrehívott köznevelési csoport. 

2019. 11. 25.
Budapest, Sapientia

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41