Az imanaptárról

Vissza az imanaptárhoz!

Kedves Olvasó!

 

Szeretettel köszöntjük honlapunk ima-naptárában! Köszönjük, ha imádságával, szeretetével napról napra velünk tart és imádkozik értünk!

Az ima-naptárhoz pár gondolat és néhány információ:

A Szerzetesek Évét megelőző beszélgetések során merült fel az az ötlet és igény, hogy mi szerzetesek imádkozzunk egymásért és tegyünk azért, hogy jobban megismerjük egymást, egymás karizmáját, szolgálatát és realitását. - Ebből a vágyból született meg az imanaptár gondolata.

Az imanaptár az év minden napjára megnevez egy szándékot. Ez sok helyen független a liturgikus naptártól. A 2016-os naptár alatt követhetik tovább az aktuális év imaszándékait.
A szándékok három kategóriába oszthatók:

  1. egy adott rendért - a rend valamely megnevezett ünnepnapján vagy ahhoz közel; Egy adott közösségnek három kiemelt napja van az év során;
  2. egy megadott szempont szerint felsorolt rendekért;
  3. egy olyan szándékra, amely mindenféle felsorolás nélkül valamennyi közösségre érvényes; 

 

Az eredeti ötletet magában foglalva, igény szerint, az imanaptár két lehetőségre is hív:

1. Imádkozzunk a megnevezett közösségért!

a) a közösség valamennyi tagjáért, hogy szenvedélyes szeretettel és teremtő hűséggel tudják betölteni hivatásukat, küldetésüket, szolgálatukat;

b) a közösség megújulásáért;

c) azokért a fiatalokért, akiket Isten az adott közösségbe hív;

 

2. Ismerkedjünk a megnevezett közösséggel! 

Az imanaptár az alábbiakban segít ehhez:

a) rövid leírást ad a rendről

b) idéz valamely lelkiségi forrásukból

c) megadja az elérhető internetes felületüket

d) láthatunk egy képet/logót a rendről

 

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,

Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,

fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.

Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,

és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.

Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,

hogy keressük a te arcodat a Lélekben,

akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.

Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,

és élet forrásává legyen az számunkra

az egyedüllétben és a testvériségben,

s hogy szereteted visszfénye lehessünk

a ma élő emberek élettörténetében!

 

Krisztus, az élő Isten Fia,

te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál

itt, a földön, a mi útjainkon,

és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.

A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk

gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.

Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:

hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,

osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban

és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

 

Szentlélek, lángoló tűz,

világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.

Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,

és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.

Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.

Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,

és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,

amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

 

Mária, Isten Igéjének anyja,

virrassz megszentelt életünk felett,

hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,

betöltse egész lényünket,

és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,

amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),

az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket

Isten országának hirdetésében.

Ámen.

(Ferenc pápa)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41