Kiadványaink, dokumentumok

Itt megtalálják lapozgatható és letölthető formában a kiadványainkat és a fontos szerzetesi dokumentumokat.

Az oldal folyamatos feltöltés alatt.

 

 

A mi arcaink-Szerzetesi hitvallás

2016-ban, a megszentelt élet éve után jelent meg először A mi arcaink szerzetesi hitvallás gyűjtemény, melynek második kiadását indítottuk most útnak. A könyv innen tölthető le.

SZENTSZÉKI DOKUMENTUMOK A MEGSZENTELT ÉLETRŐL 1964–2002

E kötet tizenhét olyan dokumentum magyar nyelvű fordítását tartalmazza, amelyeket a Római Katolikus Egyház legfőbb hatóságai (II. Vatikáni Zsinat, VI. Pál pápa, II. János Pál pápa és különböző kongregációk)1 adtak ki a megszentelt életről.2 E dokumentumok bemutatják az egyháznak a megszentelt éltre vonatkozó tanítását, szabályozását, illetve útmutatást adnak a megszentelt élethez. 

Hűség és megújulás

Jelen kötet nem a magyarországi szerzetesség újraindulásának történetéről szóló végső szintézis. Célja sokkal inkább az, hogy a korábbi szakirodalom eredményeire támaszkodva, új források bevonásával, olyan áttekintést nyújtson a magyarországi szerzetesrendek 1950 és 2000 közötti – fél évszázados – történetéről, amely újabb kutatások és elemzések kiindulópontjává válhat. A történeti elemzés középpontjában az újraindulás története áll. 

REM

A remény emberei című könyv 80 magyarországi szerzetesrendet mutat be a rend történetén, lelkiségén, szolgálatain és szerzetesek tanúságtételén keresztül. Ez a legfrissebb összefoglaló a szerzetesrendekről.

REM-2018

Közel hetven évvel a katolikus szerzetesrendek szétszóratása, és harminc évvel az újraindulása után lehetőségünk nyílt arra, hogy végiglátogassuk a 100 működő magyarországi rendet és minden rendi elöljáróval beszélgessünk a közösség múltjáról, jelenéről, jövőjéről és a rendek közötti együttműködésről.

Amikor környezetünkben szóba került ez a Rendi EgyüttMűködési (REM) projekt, sokan kérdezték tőlünk csodálkozva, hogy-hogy ennyi szerzetesrend él és szolgál hazánkban? És ők vajon miért nem tudtak eddig erről?

Szemléljétek!

A Szépség nyomában járó megszentelt férfiaknak és nőknek

 

„Az igazi szeretet mindig szemlélődő.”

 

 

Magyar Kurír, Budapest, 2018 

Fordította: Tőzsér Endre SP

 

Fürkésszétek!

Az Isten jeleit kémlelő megszentelt személyeknek

 

„Mindig előrehaladva az úton,

azzal az erénnyel,

amely zarándokerény: örömmel!”

 

Új Ember Kiadó, Budapest, 2015

Fordította: Tőzsér Endre SP

Örüljetek!

Gondolatok Ferenc pápa tanításából

Körlevél a megszentelt férfi akhoz és nőkhöz

 

„Van egy szó, amelyet mindenképp el akartam mondani nektek,

ez a szó pedig az öröm.

Ahol megszentelt személyek vannak, ott mindig öröm van.”

 

Új Ember Kiadó, Budapest, 2014

Fordította: Tőzsér Endre SP

 

Apostoli konstitúció a női szemlélődő életformáról

Vultum Dei quærere

Apostoli konstitúció a női szemlélődő életformáról

Együtt nevelni a katolikus iskolában

Megszentelt személyek és hívő világiak közös küldetése

Minden megszentelt személynek

Ferenc pápa apostoli levele a megszentelt élet évének alkalmából

Perfectae Caritatis

„A szerzetesek (...) mindent elhagyva Krisztusért, Őt kövessék mint az egy szükségeset”.

Az ötven évvel ezelőtt szervezett II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) negyedik ülésszaka során, 1965. október 28-án adta ki VI. Pál pápa a Perfectae Caritatis kezdetű dekrétumot a szerzetesi élet korszerű megújításáról.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41