Kiadványaink, dokumentumok

Itt megtalálják lapozgatható és letölthető formában a kiadványainkat és a fontos szerzetesi dokumentumokat.

Az oldal folyamatos feltöltés alatt.

 

 

Pályázatunk nyertes szakdolgozatai

 

A 2021-es év győztese Fischer Gergely János lett - 

A Sarutlan karmelita rend magyarországi rendtartománya helyzete 1950-1965 között - című szakdolgozatával.

 

A 2022-es évben az első díjat Milkovics Veronika kapta - Sopron „szürke megváltói”

Az Isteni Megváltóról Nevezett  Nővérek soproni oktatásképe - című dolgozatára.

 

Mindkét szakdolgozat innen letölthető.

 

MSZKI

 

A mi arcaink-Szerzetesi hitvallás

 

A kötetben negyvenegy szerzetesi hitvallást gyűjtöttük össze, hét új szerzetesi írással és az eucharisztiás kérdéskörrel bővítve.

Minden szerzőt arra kértünk, hogy valljon szerzetesi pályájának indulásáról, meghívásának körülményeiről. Mutassa be azt a környezetet, ahonnan indult, és ahová érkezett. Ossza meg gondolatait egyházáról, közösségéről, Istenhez fűződő személyes viszonyáról. Arra kértük az írókat, hogy örömeik mellett valljanak küzdelmeikről, útkeresésükről is.

Vallomásaik, gondolataik megfogalmazása után mindannyiuk számára az alábbi hét…

SZENTSZÉKI DOKUMENTUMOK A MEGSZENTELT ÉLETRŐL 1964–2002

E kötet tizenhét olyan dokumentum magyar nyelvű fordítását tartalmazza, amelyeket a Római Katolikus Egyház legfőbb hatóságai (II. Vatikáni Zsinat, VI. Pál pápa, II. János Pál pápa és különböző kongregációk)1 adtak ki a megszentelt életről.2 E dokumentumok bemutatják az egyháznak a megszentelt éltre vonatkozó tanítását, szabályozását, illetve útmutatást adnak a megszentelt élethez. 

Hűség és megújulás

Jelen kötet nem a magyarországi szerzetesség újraindulásának történetéről szóló végső szintézis. Célja sokkal inkább az, hogy a korábbi szakirodalom eredményeire támaszkodva, új források bevonásával, olyan áttekintést nyújtson a magyarországi szerzetesrendek 1950 és 2000 közötti – fél évszázados – történetéről, amely újabb kutatások és elemzések kiindulópontjává válhat. A történeti elemzés középpontjában az újraindulás története áll. 

 

Kálmán Peregrin OFM recenziója a kötetről

Virgilia Burics Bécsben élő szalvátor nővér – aki nyaranta közel egy…

REM

A remény emberei című könyv 80 magyarországi szerzetesrendet mutat be a rend történetén, lelkiségén, szolgálatain és szerzetesek tanúságtételén keresztül. Ez a legfrissebb összefoglaló a szerzetesrendekről.

REM-2018

Közel hetven évvel a katolikus szerzetesrendek szétszóratása, és harminc évvel az újraindulása után lehetőségünk nyílt arra, hogy végiglátogassuk a 100 működő magyarországi rendet és minden rendi elöljáróval beszélgessünk a közösség múltjáról, jelenéről, jövőjéről és a rendek közötti együttműködésről.

Amikor környezetünkben szóba került ez a Rendi EgyüttMűködési (REM) projekt, sokan kérdezték tőlünk csodálkozva, hogy-hogy ennyi szerzetesrend él és szolgál hazánkban? És ők vajon miért nem tudtak eddig erről?

Ez elgondolkoztatott minket, de a végső döntést a helyszíneken…

Szemléljétek!

A Szépség nyomában járó megszentelt férfiaknak és nőknek

 

„Az igazi szeretet mindig szemlélődő.”

 

 

Magyar Kurír, Budapest, 2018 

Fordította: Tőzsér Endre SP

 

Fürkésszétek!

Az Isten jeleit kémlelő megszentelt személyeknek

 

„Mindig előrehaladva az úton,

azzal az erénnyel,

amely zarándokerény: örömmel!”

 

Új Ember Kiadó, Budapest, 2015

Fordította: Tőzsér Endre SP

Örüljetek!

Gondolatok Ferenc pápa tanításából

Körlevél a megszentelt férfi akhoz és nőkhöz

 

„Van egy szó, amelyet mindenképp el akartam mondani nektek,

ez a szó pedig az öröm.

Ahol megszentelt személyek vannak, ott mindig öröm van.”

 

Új Ember Kiadó, Budapest, 2014

Fordította: Tőzsér Endre SP

 

Apostoli konstitúció a női szemlélődő életformáról

Vultum Dei quærere

Apostoli konstitúció a női szemlélődő életformáról

Attól a vágytól hajtva, hogy Istent a világ szívében megtalálják és ott szemléljék, az általa meghívott és őt szerető férfiak és nők az egyházban született, különlegesen megszentelt életforma megjelenésének kezdetei óta létük teljességével Isten arcának keresése felé fordulnak. A hegyre épített város és a tartóra helyezett mécses jelképeiként (vö. Mt 5,14–15) a szemlélődő közösségek – életvitelük rejtett egyszerűsége ellenére – jelenlétükkel a világban látható módon fejezik ki azt a célt, amely felé…

Együtt nevelni a katolikus iskolában

Megszentelt személyek és hívő világiak közös küldetése

Minden megszentelt személynek

Ferenc pápa apostoli levele a megszentelt élet évének alkalmából

Perfectae Caritatis

„A szerzetesek (...) mindent elhagyva Krisztusért, Őt kövessék mint az egy szükségeset”.

Az ötven évvel ezelőtt szervezett II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) negyedik ülésszaka során, 1965. október 28-án adta ki VI. Pál pápa a Perfectae Caritatis kezdetű dekrétumot a szerzetesi élet korszerű megújításáról.

HITOKTATÁSI SEGÉDANYAG FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

Szeretettel küldjük a FELSŐS osztályosoknak készített első óravázlatokat. A segédanyag Stafford Kriszta SDSH és nővértársai, valamint Svajcsik Zsófia SSS jelölt munkái. 

HITOKTATÁSI SEGÉDANYAG ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Szeretettel osztjuk meg az alsós osztályosoknak készült óravázlatokat, melyek Siffer Teréz domonkos nővér munkái. 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41