Kerekasztal beszélgetések

A kerekasztal beszélgetéseken egyszerre szólalnak meg szerzetesek és civil szakemberek ugyanabban a témában. Szeptember 19-én szombaton, két helyszínen párhuzamosan.

Első helyszín:

10.30-11.15 

A szerzetesség teológiája

Beszélgetők: Dr. Deák Hedvig domonkos nővér, Lukács János jezsuita atya, Orosz Atanáz görög-katolikus szerzetes püspök

Moderátor: Szabó Xavér ferences testvér

11:30-12:15 

Fiatalok fiatalokkal a szerzetesi hivatásról

Beszélgetők: végleges elköteleződésre készülő szerzetesek

Moderátor: Keresztes Ilona és fiatalok

12.30-13.15

A szerzetesrendek lelkisége a kolostor falain túl – világi harmadrend, társult tagság, lelkiségi család, engesztelő család

Beszélgetők: Labancz Zsolt piarista atya, Gaál Mária egyházközségi nővér, Vas M. Teréz pálos nővér, Horváth Éva a Ferences Világi Rendből, a Szociális Testvérek és a Segítő Nővérek társult tagjai, valamint a Pálos Nővérek engesztelő családjának egy tagja

Moderátor: Lothringer Éva szociális testvér

13.30-14.15 

Emberközpontú gazdaság – etikus vállalkozás - szegénységi fogadalom  

Beszélgetők: Dr. Baritz Sarolta Laura domonkos nővér,  Bokros Márk bencés atya és Dr. Zsóka Ágnes a Corvinus Egyetemről, Dabóczi Gergely és Kollár László a KETEG képzésből

Moderátor: Tóth József

14.30-15.15

Fenntarthatóság és teremtésvédelem a Teremtő Isten munkatársaként a jövendő nemzedékért

Beszélgetők: Nobilis Márió, Szár Gergely premontrei atya, Ulrik M.Monika a Boldogasszony Iskolanővérektől és Berndt Mihály

Moderátor: Dobszay Benedek ferences atya

15.30-16.15

Az idős kor és az idősekkel való foglalkozás ajándéka és feladata

Beszélgetők: Takács M. Klarissza ferences szegénygondozó nővér, Kovacsics Zsuzsa szociális testvér, Tegzes Katalin segítő nővér és Trobert Anett Mária

Moderátor: Süveges Gergő

16.30-17.15 

Mit éltek meg a szerzetesek 1948-ban, 1950-ben és az azt követő negyven évben? 

Beszélgetők: Majoros Armella domonkos nővér, Constantin Benedikta a Congregatio Jesu Szerzetesközösség nővére, Kállay Emil piarista atya, 

Lobmayer M. Judit a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjából, Kovács Piroska Mária nővér az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjából 

Moderátor: Szabó Csaba

17.30-18.15

Az elmúlt 25 év reményei, realitásai, tapasztalatai

Beszélgetők: Czopf Klára ferences kisnővér, Dr. Juhász Ágnes premontrei nővér, Binzberger Ákos bencés atya, Kozma Imre atya a Betegápoló Irgalmasrend tagja

Moderátor: Varga Kapisztrán ferences atya

 

Második helyszín: 

10.30-11.15 

Oktatás és nevelés a társadalom formálásáért

Beszélgetők: Bokros Márk bencés atya, Guba András piarista atya, Kocsis Csaba és  Bártfay M. Zsuzsanna

Moderátor: Subáné Dombóvári Erika

11.30-12.15 

Az EGÉSZség (fizikai. lelki, szellemi, kapcsolati) szolgálatában.

Beszélgtők: Dr. Fejérdi Márta ciszterci nővér, Dr. Laczkó Zsuzsanna Jézus Szíve Társasága testvér és Versegi Beáta nővér a Nyolc Boldogság Közösségből

Moderátor: Gulyás Péter

12.30-13.15

A művészet, ami alkotásra hív és ablakot nyit

Beszélgetők: Fecske Orsolya szociális testvér, Tornay Krisztina M. Petra nővér a Boldogasszony Iskolanővérek közösségéből és Bakonyvári M.

Ágnes művészettörténész, a Sacre Coeur Nővérek társult tagja

Moderátor: Csűrös Csilla

13.30-14.15

Hajléktalan emberek - közelebbről

Beszélgetők: Zatykó László ferences atya, Pietrzak Mariola Sacre Coeur nővér, Teréz anya nővérei és Kozma Imre atya a Betegápoló Irgalmasrend tagja

Moderátor: Koncz András

14.30-15.15 

Családban, családokkal, családokért

Beszélgetők: Lothringer Éva szociális testvér, Erős M. Renáta a Boldogasszony Iskolanővérek közösségéből, Szegedczky Tiborné Erős Annamária, 

a Boldogasszony Iskolanővérek társult tagja

 Moderátor: Keresztes Ilona

15.30-16.15

Közelebb a cigányok szívéhez

Beszélgetők: Illyés Márta ferences kisnővér, Teréz anya nővérei, Szabó László piarista atya, Zöldy Pál, Molnár Gál Béla

Moderátor: Dúl Géza atya

16.30-17.15

Fiatalokkal – fiatalokért, veszélyek és megelőzések

Beszélgetők: Knáb Judit Congregatio Jesu Szerzetesközösség nővére, Moser Erika salvator nővér és Dr.Juhász Ágnes premontrei nővér

Moderátor: Subáné Dombóvári Erika

17.30-18.15

 Párbeszédben, közösségben más felekezetűekkel és vallásúakkal 

Beszélgetők: János testvér és Günter testvér a bakonybéli bencés közösségből, Prokopp Katalin a Fokoláre Mozgalom tagja 

Moderátor: Erdeiné Poráczki Judit

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41