130 éve alapították az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei Jézus Szentséges Szíve napján 2024. június 7-én alapításuk 130. jubileumát ünnepelték. A rend alapítóanyja, Brunner Anna Margarita, aki 1851-1911 között élt. 1894-ben Budapesten alapította meg az első közösséget.

 

A hálaadó szentmisén, melyet dr. Papp Tamás pápai káplán, esperes, Budapest-Remetekertváros Szentlélek plébánosa celebrált, a nővérek megújították szerzetesi fogadalmukat. A szentmisét követően pedig együtt ünnepeltek.

Papp Tamás atya prédikációját rövidítve közöljük:

A nagyszombati liturgiában hangzik el Ezekiel próféta könyvében az a szakasz, amelyet kereszteléskor is fel szoktunk olvasni, s ebben a jó Isten arról biztosít bennünket, hogy kő szívünket elveszi és élő, érző, eleven szívet ad helyébe. S mindezt azért teszi, hogy az Ő szeretett népe legyünk. Az Üdvözítő Szíve a világ számára a Szentháromság élete. Ilyen szempontból Jézus Szíve szeretet a világ számára. Hiszen, ahogy Szent János fogalmaz „Szeretet az Isten”, s a Szentháromságos személyeket ez a kimondhatatlan szeretet tölti el. Ennek a világnak melyben élünk, a központja és az eligazodási pontja Jézus Szentséges Szíve. Az Úr Jézus szeretete a Szentháromság szeretete. Egyrészt tehát ünnepeljük a Jézus Szíve szeretetét, amely eligazítja ezt a világot, és amely értelmet ad ennek a világnak. 

Ahogyan a lélek élteti a testet, úgy élteti a keresztény ember ezt a világot és segíti, hogy rátaláljon az Üdvözítő szeretetére, Isten szeretetére. A jó Isten felkínálja az Ő Szívének szeretetét.  Az ember képes arra, hogy a szívét megnyissa az Isten szeretete előtt, mint ahogy sajnos arra is képes, hogy bezárja a szívét az Isten szeretete előtt, és elforduljon Tőle, más teremtett valóságoknak adja a szíve szeretetét. 

Idén májusban, amikor Jézus Szentséges Szívéről egy konferenciát tartottak Rómában, Ferenc pápa azt mondta, hogy nincsenek olyan sebek, amelyeket ne lehetne begyógyítani. Törekedni kell arra, hogy begyógyítsuk azt a sebet, amelyet képesek vagyunk ejteni a szereteten. A pápa elsőként említi a bűnbánatot, a bocsánatkérést és a jóvátételt. A jóvátétel, az engesztelés, a felajánlás, ahogy XVI. Benedek pápa megfogalmazza; aki bele kostól ennek a szeretet-óceánnak a mélységébe, az életében is törekszik arra, hogy viszonozza ennek a Szívnek a szeretetét.

Minden bizonnyal ez indította a XIX. század végén Brunner Anna Margaritát arra, hogy 130 esztendővel ezelőtt 1894-ben megalapítsa ezt a kongregációt, az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt. Nagy kegyelem, hogy Jézus Szentséges Szíve ünnepén 1901. június 25.-én, mert abban az esztendőben Jézus Szentséges Szíve ünnepe erre a napra esett. Megkapja a pápai elismerést és az engedélyt, hogy kiadja az első regulát, amelyet majd több más is követ, de ez az ünnep megmarad jellegzetesen és alapvetően a kongregáció életében, amely azóta számos országban elterjedt, Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, USA-ban Illinois államban, Ukrajnában és Albániában. 

Hálát kell adnunk azért is, hogy itt Magyarországon egy nagylelkű nővér, Kuczera Matild M. Flóra is belépett a közösségbe és ennek a kongregációnak általános elöljárója lett 1910-1944-ig, aki 80 éve hunyt el. Ebben az időben történt az anyaház felépítése, átadása, 1931-ben és a Szent Ferenc Kórház felépítése. 22 házban éltek, működtek a nővérek, akiknek a hivatása a beteggondozás és a rászoruló beteg emberek megsegítése kórházakban, magánházaknál, szociális intézetekben. Hálát adunk ezért a nagy ajándékért, és hálát adunk azért, hogy 1950-ben a feloszlatáskor 250 nővér tartozott a magyar tartományhoz.

A nővérek ma is igyekeznek megélni hivatásukat nagy szeretettel és bizalommal a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és az Üdvözítő Jézus Szentséges Szíve felé. A nővérek a szemlélődéstől indulnak az apostoli munkájukhoz és a kórházból vagy a magánházaknál történt betegápolásból ide térnek vissza az Oltáriszentséghez, az imádság házába. 

Ezt köszönjük tehát a rendalapítónak és köszönjük azoknak, akik megvilágosították az ő útjukat, és a nővéreket erre az útra vezette, hogy ma is ugyanazzal a buzgó lelkesedéssel, mint ahogy egykor elődeik tették az életüket a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül az Úr Jézus Szentséges szerető szívének ajánlják. Amen.  (Bp. 2024. június 7.)

 

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41