Ugrás a tartalomra

október 18.

Magyarok Nagyasszonya ünnepe (október 8.)

Imádkozzunk a kenesei ferences nővérekért!

  • Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége
  • Alapítójuk: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

    Nővéreink elkötelezik magukat a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmára. Ennek külső jeleként a szerzetesek egyszerű habitusát viseljük. Elfogadjuk, hogy Isten a testvéreknek különféle talentumokat adott, ezért nem egyformaságra törekszünk, hanem egységre a sokféleségben. Elsődleges feladatunk az evangéliumi tanácsok követése, az imádság és az engesztelés hazánkért. Ezt szorosan követi az egyházi szolgálat, amelynek két fő eleme van: egyházközségi szolgálat és hitre nevelés. Azt vállaljuk fel, amit éppen ott és éppen akkor Isten kér tőlünk.

    Lelkiségünkből:

    Szent Ferenccel együtt valljuk és éljük: mi Isten komédiásai vagyunk, és azért küldött bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre (Pl XLIII)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41