Imanaptár

május 27.

Imádkozzunk az általános iskolákat fenntartó rendekért!
 • Congregatio Jesu
 • Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja
 • Boldogasszony Iskolanővérek
 • Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
 • Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya
 • Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek
 • Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek
 • Notre Dame Női Kanonok - és Tanítórend
 • Zirci Ciszterci Apátság
 • Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
 • Mária Iskolatestvérek
 • Piarista Rend Magyar Tartománya
 • Gödöllői Premontrei Perjelség
 • Don Bosco Szalézi Társasága
 • Krisztus Légiója Kongregáció
 • Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Perjelség
Idézet az imaszándékhoz: „A megszentelt személyek, akik odaadóan és lángolóan élik hivatásukat, az iskolába viszik az Istennel való kapcsolat tapasztalatát, amely az imádságban, az eucharisztiában, a kiengesztelődés szentségében és a szerzetesközösség életét jellemző kommunió lelkiségében gyökerezik. Az iskola számukra a küldetés helye, ahol gyakorolják a keresztségben kapott és az evangéliumi tanácsok saját radikalitásának követelménye szerint megélt prófétai szerepüket. A különleges megszenteltségnek az adománya, amelyet kaptak, segít felismerniük az iskolában és a nevelői munkában azt a termékeny talajt, amelyen Isten országa növekedhet és gyümölcsöt hozhat.” A Katolikus Nevelés Kongregációja

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41