Ugrás a tartalomra

augusztus 18.

A rend alapításának ünnepe

Imádkozzunk a Legszentebb Üdvözítő Nővéreiért!

  • Legszentebb Üdvözítő Nővérei
  • Alapítójuk: Eppinger Erzsébet Mária Alfonza

    A magyar szerzetes kongregáció eredete az Elizabeth Eppinger, Mária Alfonza anya által az elzászi Niederbronn városában 1849-ben alapított megváltós nővérekig vezethető vissza. A magyar közösség Pozsonyban kezdte meg működését egy gyermekkórházban (1896). Csernoch János hercegprímás 1915-ben a három magyarországi házat (Sopron, Zsira, Budatétény) önálló kongregációvá nyilvánította. Központi házunk Zsirán nyílt meg, itt történt az új hivatások képzése. Így született meg a Legszentebb Üdvözítő Leányai Szent Ágoston Regulája szerint élő magyar kongregáció. Apostoli célkitűzésünk: a felebarát javának előmozdítása, a szegények gondozása, kórházi és egyéb betegápolás, valamint a keresztény ifjúság nevelése. 1950-ben 180 nővértől vonták meg a működési engedélyt. A kártalanítást követően 1998-ban épült fel a solymári házunk, mely idős otthonként működik. A nővérek szeretettel ápolják Mandl Rozália M. Remigia nővér emlékét, aki 1945-ben, 27 éves korában tisztaságáért halt vértanúhalált. Fertőrákoson van eltemetve.

    Lelkiségünkből:

    „Szellemetek legyen Jézus Krisztus szelleme. Egész életük ehhez az isteni példaképhez igazodjék. Az Ő szelleme éltesse és hassa át őket annyira, hogy az minden szavukban és cselekedetükben kifejezésre jusson. Minden nővér mondhassa az apostollal: Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2,20) úgy, hogy Jézus élete egész lényükben megnyilvánuljon.” (vö. Első szabály 1,III.)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
1052 Budapest, Piarista köz 1.

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkársági asszisztens: Pető Éva RSCJ

telefon: (+36 1) 315 1452 vagy
mobil: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41