Imanaptár

február 28.

Imádkozzunk Hagyó József kistestvérért, a temetése napján!
  • Jézus Kistestvérei Férfi Szerzetes Kongregáció
  • Alapítójuk: René Voillaume
    Jézus Kistestvéreinek közösségei boldog Charles de Foucauld, Károly testvér lelkiségéből táplálkoznak. Az ő halála után 15 évvel, 1933-ban Párizsban született meg az első testvéri közösség René Voillaume vezetésével. Károly testvér és a testvériségek lelkiségének jellemzője, hogy Jézus rejtett, názáreti életét szeretnék élni az emberek között, bensőséges barátságban Jézussal és osztozva életükben azokkal az emberekkel, akiknek nincs nevük vagy befolyásuk a világban. Nem szavukkal vagy apostoli szolgálatokkal hirdetik az evangéliumot, hanem életükkel, emberi kapcsolataikkal és a környezetük életében való részvételükkel. Hagyó Józsefet, Jézus kistestvérét az 1961-es regnumos perben "a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntettében" két év börtönre ítélik. 1964-ben ismét letartóztatják, és az 1965-ös regnumos perben négy év börtönbüntetést kap. Börtöntársától, Lénárd Ödön atyától hall először a Jézus Kistestvérei szerzetesrendről. Szabadulása után nemigen vállalt nyilvánosan papi funkciót, a munkásemberek egyszerű életét élte, volt rovarirtó és kazánfűtő, készült a szerzetesi életre. 1980-ban titokban tett életre szóló szerzetesi fogadalmat, és volt haláláig egyetlen magyar tagja a rendjének. A Jézus Kistestvérei közösségének hívatása figyelni a társadalom peremére került emberekre. Így talált rá a sérültekre és alapította meg a kerámiaműhelyt, majd a Kemence Alapítványt, amellyel megalapozta a fogyatékosok nappali ellátását. 2000-től a biatorbágyi Gizella Otthonban lakott, az öregeket sorstársként, barátként tekintve élt. 2015. február 6-án az égi házába költözött. Temetése 2015. február 28-án, a mai napon van.
    Lelkiségünkből: "Jézus Kistestvérei viszont arra hivatottak, hogy olyan nehézségek árán imádkozzanak és higgyenek, melyeket esetleg saját életük szenvedése támaszt, de talán még gyakrabban az, hogy fenntartás nélkül osztoznak környezetük fizikai és szellemi elesettségében." René Voillaume

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41