Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2016. szeptember 22. 14:30
Debrecen

A 800 éves Domonkosokról a 120 éves Svetitsben

Két ünneplő debreceni közösség, a Szent László Domonkos Plébánia és a Svetits Gimnázium közös rendezésében „Domonkosok a magyar irodalomban” címmel irodalmi délutánra került sor 2016. szeptember 22-én, az Ars Sacra fesztivál jegyében, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban.

Némethné Székely Julianna, a Svetits Gimnázium igazgatóhelyettese megnyitójában Péter első levelét idézte: "Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek! "(1Pt 4,10). A mai nap azért jöttünk össze – folytatta az igazgatóhelyettes –, hogy ünnepeljük azt, hogy Isten kegyelmét sikerült továbbadni az embereknek. Hiszen a domonkosok 800 éve különböző csatornákon keresztül próbálják mindenkihez eljuttatni Isten végtelen jóságának hírét és ehhez a munkához csatlakozott 120 évvel ezelőtt a Svetits Intézet is Debrecenben.

A mai délutánra ideálisabb helyszínt nem tudtunk volna választani az előadásoknak, mint egy katolikus iskola, hiszen a nap témája a „Domonkosok a magyar irodalomban” – folytatta az igazgatóhelyettes. Hiszem azt, hogy az irodalom is lehet Isten kegyelmének csatornája, ahol egy-egy példán, főszereplőn keresztül mi magunk is rengeteget tanulhatunk, és válaszokat kaphatunk életünk nagy kérdéseire. Kívánom, hogy a mai délután is egy ilyen alkalom legyen, Isten hozott mindenkit és kegyelemteljes töltekezést kívánok! – fejezte be Némethné Székely Julianna megnyitó gondolatait.

Ezután Papp Márta, a Tóth Árpád Gimnázium nyugdíjas tanára Kodolányi János: Boldog Margit c. regénye alapján mutatta be Szent Margit életáldozatát, akit apja, IV. Béla a tatárjárás idején, még megszületése előtt, Istennek szentelt engesztelő áldozatul a haza megmentésére, s akit három éves korában a Domonkos-rendi apácák kolostorában helyezett el. Margit élete sok szenvedéssel, megpróbáltatással volt tele, sem kolostori elöljárói, sem szülei, sem társai, a nővérek nem értették magatartását, szilárd kitartását az Istennek szentelt élet útján. Az 1937-ben kiadott regény forrásairól, létrejöttének finnországi vonatkozásairól is hallhattunk az előadásban, s arról hogy a középkori eszméket vizsgáló regény archaizáló nyelvezete ellenére ma is élvezetes olvasmány.

Tokodi László O.P. (Szent László Plébánia) „A nő szeme és a férfi ösztöne egy szerzetes életében – kísértésteológia Gárdonyi Géza szerint” címmel az Isten rabjai c. műben szereplő Ábris testvér és Jancsi alakját vizsgálta. Az író maga a kolostori életnek az emberre tett hatását kívánta bemutatni – említette az előadó, aki kitért a regény forrásaira, főleg az író magánéletéből vett részletekre, majd azt elemezte, hogy mennyiben különbözik Gárdonyi Géza reinkarnációban való hite és a Katolikus Egyház felfogása az anyagi világgal, a testiséggel, a kísértéssel kapcsolatban. Gárdonyi értelmezésében a kísértés nem bűnre való csábítást, hanem a testiséghez, illetve az anyagvilághoz való vonzódást jelenti csupán.

Erdős István, a Svetits Gimnázium tanára „Julianus barát útja: fabula és história” címmel Kodolányi Julianus barát c. regényével és a történeti tényekkel foglalkozott. Ki is volt Julianus barát? – tette fel a kérdést az előadó: kitalált alak, hittérítő, tudós, kém vagy hazafi? E kérdések elemzése után a regény hiteles forrásairól hallhattunk, majd arról, hogy egyéb források híján a szerző hogyan építette bele regényébe saját élettörténete mozzanatait. Végül az ünneplő Domonkos-rend tiszteletére felolvasott szép részleteket hallhattunk a regényből Szent Domonkosról és más szentekről.

A programot színessé tette Bordás Anna, a Svetits Gimnázium tanulója, aki Sík Sándor: Himnusz Szent Margitról c. versét és a Pary-kódexben lejegyzett első Mária-énekünket tolmácsolta, valamint Varga Anna, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Egyházzenei Tanszéke hallgatója, aki egy vajdasági Szent Margit-himnuszt és moldvai népdalokat adott elő.

Forrás: dnyem.hu/domonkosok.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41