Akik elsőként követték Szent Ferenc útját

Assisi
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, és 1997 óta a megszentelt élet világnapja is. Ennek apropóján Szent Ferenc életrajzának részletét adjuk közre, melyben a szerző bemutatja, hogyan csatlakoztak rendalapítónkhoz az első testvérek és miként mutatta meg az Úr Szent Ferencnek a rend jövendő nagyságát.

 

10. Ettől kezdve tehát nagy lelki hévvel eltelve, bár egyszerű szavakkal, de nemes szívvel elkezdett mindenkinek bűnbánatot prédikálni. Valóban, valahányszor Isten igéjét hirdette az egybegyűlteknek úgy, ahogy az Úr kinyilatkoztatta neki, először mindig a békét hirdette, mondván: „Az Úr adjon nektek békét!” Ezt hirdette férfiaknak és asszonyoknak, ezt minden vele szembejövőnek. Ezért sokan, akik a békét és egyszersmind az üdvösséget is gyűlölték, az Úr közreműködésével teljes szívükből befogadták a békét és maguk is a békesség fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek. Elsőként közülük a béke követségét befogadva Bernát testvér futott Isten szentje után Assisi városából, aki mindenét eladva és a szegényeknek szétosztva teljesítette a szent evangélium tökéletesebb életre vonatkozó tanácsát: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem.” Ezt a példát hat más férfi követte, és Szent Ferencnek társai lettek életmódban és öltözékben. Őket a valóban boldog atya teljes éberséggel és gonddal naponta tanította, hogy hogyan ragadják meg az élet lényegét, és arra képezte ki őket, hogy a szent szegénység és a boldog egyszerűség útját megingathatatlan járással tartsák meg.

11. Mivel tehát a legnagyobb áhítattal lángolt az Isten iránti szeretetben, és teljes szívvel vágyott fiainak előrehaladására, egy napon az imádság helyére ment, ahogy ezt igen gyakran tenni szokta. Ott, mikor a szent megrendülésben ihletetten sokáig kitartott, és minden rosszat, amit tett, szívének keserűségében újra átgondolt, egy addig általa még nem tapasztalt kimondhatatlan édesség és öröm mindenütt elkezdte szívének szárazságát öntözni, hidegségét lángra gyújtani és homályát megvilágosítani. És így saját magától elszakadva magán túlra ragadtatott, és úgyszólván a fényben teljesen feloldódott. Miután kétségtelenül elnyerte minden bűnének bocsánatát, lelke legbelsőbb részének kitágulása révén világosan megismerte mindazt, ami történni fog. Ezek közül néhány szükséges dolgot akkor elmesélt a testvéreknek, mondván: „Miként most megmutatta nekem az Úr, testvéreim és fiaim, hatalmas tömeggé fog bennünket növelni az Isten, és egészen a világ végéig különféleképpen elterjeszt. Láttam ugyanis a hozzánk jövő emberek nagy sokaságát, akik szent közösségünk habitusában velünk élve, velünk együtt fogják járni ezt az utat, amit mi elkezdtünk. Láttam, hogy csaknem minden népből hatalmas sokaság gyűlik össze erre a vidékre, és hangjuk még most is a fülemben cseng. Jönnek franciák, sietnek spanyolok, németek és angolok futnak, és más különböző nyelvű népek jönnek sietve.” Miután a testvérek ezt meghallották, elteltek üdvösséges örömmel, vagy a kegyelem miatt, amellyel az Úristen megajándékozta szentjét, vagy mivel a leghevesebben szomjazták felebarátaik lelki hasznát, és kívánták, hogy az üdvösségre rendeltek száma napról napra növekedjék.

 

IMÁDSÁG A SZERZETESEKÉRT

Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.

Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértését, a belső állhatatlanságot, fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te Istenünk nem gyújtanád föl bennük és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?!

Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.

Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék is meg. Általad pedig nyerjék el életük koronáját. Amen.

Pontificale Romanum

Forrás: Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza
Ferences Média, 2023.

Fotó: nagybanya.ro

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41