András Attila lett a jezsuiták új provinciálisa

Budapest
Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója András Attila SJ-t nevezte ki a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetőjének. A hat év provinciálisi szolgálat után leköszönő Vízi Elemér SJ székelyudvarhelyi születésű utóda eddig a rendtartomány ökonómusa, azaz gazdasági felelőse, egyben a dobogókői közösség tagja volt. Hivatalát február 25-én a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban 18 órakor kezdődő szentmise keretében foglalja el.

András Attila SJ 1977. szeptember 18-án született Székelyudvarhelyen. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, középiskolai tanulmányait pedig Gyulafehérváron 1992–1996 között.

Érettségi után lépett be a Jézus Társaságába 1996-ban. Képzése első két évét, a noviciátust Szegeden végezte. Fogadalomtétel után fél évet Budapesten töltött a Juniorátusban, ahol német nyelvet, irodalmat tanult, így készülve a filozófiai tanulmányokra, melyeket 1999 és 2001 között végzett Münchenben, a rendi főiskolán. Németországi tanulmányai után gyakorlati éveit (2001–2003), a magisztériumot Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban végezte mint nevelőtanár és prefektus. Teológiai tanulmányai előtt két évet töltött Tajvanon, a Fu Jen egyetemen kínai nyelv és kultúra tanulásával. Nagy hatást tett rá a keleti kultúra és a keleti ember gondolkodása. Rendi tanulmányait, a teológiát Londonban folytatta a Heythrop College-ben, ahol 2009-ben diakónussá szentelték. Diakónusi szolgálatát a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban végezte, és közben 2009– 2011-ben Budapesten hittanári és gyermekvédelmi diplomát (MA) szerzett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

2010. szeptember 18-án Miskolcon az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. Ezen évtől kollégiumigazgató, hittanár, valamint a miskolci jezsuita közösség elöljárójaként teljesített szolgálatot. 2012-ben a Konfuciusz Intézet együttműködésével bevezette a jezsuita gimnáziumban a kínai nyelv és kultúra oktatását, mely azóta is sikeresen működik. 2014–2017 között plébánosként tevékenykedett az Isteni Ige-templomban, átmeneti időre pedig iskolalelkészi szolgálatot is végzett a jezsuita gimnáziumban.

Jezsuita képzését Dublinban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval 2013-2014-ben. Ünnepélyes fogadalmát 2015. április 7-én tette le Budapesten, rendtársával, Vízi Elemérrel együtt.

2017-től a rendtartomány ökonómusi feladatait látta el Miskolcról. 2019 szeptemberétől a dobogókői rendház tagjaként folytatja ökonómusi feladatait és felügyeli a rendtartomány fejlesztéseit.

András Attila 2021-ben, a rendtartomány M.I.N.D. című lapjának adott interjúban mesélt erdélyi gyökereiről, hivatásáról, kínai nyelvtudásáról, valamint jezsuita mivoltának örömeiről és kihívásairól. A távozó Vízi Elemér SJ-vel pedig ezen a linken olvasható az elmúlt hat évet összegző beszélgetés.

 

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41