András Attila lett a jezsuiták új provinciálisa

Budapest
Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója András Attila SJ-t nevezte ki a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetőjének. A hat év provinciálisi szolgálat után leköszönő Vízi Elemér SJ székelyudvarhelyi születésű utóda eddig a rendtartomány ökonómusa, azaz gazdasági felelőse, egyben a dobogókői közösség tagja volt. Hivatalát február 25-én a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban 18 órakor kezdődő szentmise keretében foglalja el.

András Attila SJ 1977. szeptember 18-án született Székelyudvarhelyen. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, középiskolai tanulmányait pedig Gyulafehérváron 1992–1996 között.

Érettségi után lépett be a Jézus Társaságába 1996-ban. Képzése első két évét, a noviciátust Szegeden végezte. Fogadalomtétel után fél évet Budapesten töltött a Juniorátusban, ahol német nyelvet, irodalmat tanult, így készülve a filozófiai tanulmányokra, melyeket 1999 és 2001 között végzett Münchenben, a rendi főiskolán. Németországi tanulmányai után gyakorlati éveit (2001–2003), a magisztériumot Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban végezte mint nevelőtanár és prefektus. Teológiai tanulmányai előtt két évet töltött Tajvanon, a Fu Jen egyetemen kínai nyelv és kultúra tanulásával. Nagy hatást tett rá a keleti kultúra és a keleti ember gondolkodása. Rendi tanulmányait, a teológiát Londonban folytatta a Heythrop College-ben, ahol 2009-ben diakónussá szentelték. Diakónusi szolgálatát a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban végezte, és közben 2009– 2011-ben Budapesten hittanári és gyermekvédelmi diplomát (MA) szerzett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

2010. szeptember 18-án Miskolcon az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. Ezen évtől kollégiumigazgató, hittanár, valamint a miskolci jezsuita közösség elöljárójaként teljesített szolgálatot. 2012-ben a Konfuciusz Intézet együttműködésével bevezette a jezsuita gimnáziumban a kínai nyelv és kultúra oktatását, mely azóta is sikeresen működik. 2014–2017 között plébánosként tevékenykedett az Isteni Ige-templomban, átmeneti időre pedig iskolalelkészi szolgálatot is végzett a jezsuita gimnáziumban.

Jezsuita képzését Dublinban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval 2013-2014-ben. Ünnepélyes fogadalmát 2015. április 7-én tette le Budapesten, rendtársával, Vízi Elemérrel együtt.

2017-től a rendtartomány ökonómusi feladatait látta el Miskolcról. 2019 szeptemberétől a dobogókői rendház tagjaként folytatja ökonómusi feladatait és felügyeli a rendtartomány fejlesztéseit.

András Attila 2021-ben, a rendtartomány M.I.N.D. című lapjának adott interjúban mesélt erdélyi gyökereiről, hivatásáról, kínai nyelvtudásáról, valamint jezsuita mivoltának örömeiről és kihívásairól. A távozó Vízi Elemér SJ-vel pedig ezen a linken olvasható az elmúlt hat évet összegző beszélgetés.

 

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41