Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. november 11. 8:15
Piliscsaba

Az Egyházközségi Nővérek társult tagjainak lelki napja és ígérettétele

Az Egyházközségi Nővérek piliscsabai központi háza ünnepi lelkinapnak és szentmisének adott otthont 2019. november 6-án. A bensőséges találkozás és lelkinap keretében került sor a közösség társult tagjai által tett ígéretek megújítására, valamint egy új társult tag ígérettételére. 

Az ünnepi alkalomra érkezett lelkipásztorokat, társult tagokat, érdeklődőket és vendégeket Gaál Mária, az Egyházközségi Nővérek vezetőnővére köszöntötte. Felidézte az augusztusban elhunyt Bindes Ferenc atya emlékét, aki sokakat gazdagító lelkipásztori életének nyugdíjas éveit Piliscsabán, az Egyházközségi Nővérek rendházában töltötte.

Az ünnepi szentmise előtt gazdag lelki útravalóval szolgált az a bevezető elmélkedés, amelyet Balik Béla, a Budapest-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz plébánia plébánosa tartott. Az elmélkedés Jézus Krisztus személyét, emberségét állította középpontba az evangéliumok tanúsága alapján. A felidézett evangéliumi elbeszélések rávilágítottak arra, hogy a korabeli társadalmi élet, szokások keretei között Jézus emberi találkozásai milyen mély emberszeretetet, együttérzést közvetítettek. Odafordult a mások által lenézettek, a peremre szorultak felé is. A szeretet evangéliumi, jézusi vonásainak felfedezése és megélése szorosan összefügg az Egyházközségi Nővérek küldetésével, amely a Jézust kísérő és segítő asszonyok (Lk 8,2-3) példájából táplálkozik.

A társult tagok saját plébániájuk életébe bekapcsolódva osztoznak a nővérek hivatásában, akik szolgálatukkal a papság munkáját segítik. Az ő ígéretújításukra, valamint egy új társult tag ígérettételére került sor az ünnepi szentmise keretében, amelyet Balik Béla atya mutatott be. (Az ő plébániáján 3 társult tag is szolgál.) A szentmisén koncelebrált Horváth József nyugalmazott plébános, aki a szentmise kezdetén külön köszöntötte a jelenlévőket. Visszaemlékezett arra, hogy milyen sokat jelentett számára a Piliscsabán működő egyházközségi nővérek, köztük Künnle Theodóra nővér (1898–1968), a közösség egykori elöljárója, és a szentmisén is jelenlévő két idős nővér, Gáti Ágnes és Endrődi Rita nővér támogatása. Papi hivatásában külön ajándék számára a lélekmentés szolgálata.

Az ünnepi szentmise bensőséges és felemelő pillanatai után a lelkinap programja a kötetlenebb találkozás és ismerkedés jegyében folytatódott. A közös ebédet követően nagy hangsúlyt kapott a NEK-re való készület, majd az Egyházközségi Nővérek múltját és jelenét bemutató vetítés zárta a napot.

Írta: Gerse Ágnes

Fotó:  Antalné Csukor Edit

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41