Beöltözés az egyházközségi nővéreknél

Budapest
„Egy közösség hagyománya éled újjá, amikor egy új tag lép be” - ezzel a gondolattal vezette be 2023. április 15-én Budapesten az Egyetemi Templomban Martos Levente Balázs püspök atya az ünnepélyes szentmisét.

 

A beöltöző, Motika Teréz régóta végez egyházközségi feladatokat: rózsafüzér-csoportban előimádkozó, szentségimádást vezet, virrasztást végez az elhunyt mellett, karitasz-csoportjával nemcsak anyagilag segítik a rászorulókat, hanem aktív szerepet vállal rászoruló betegek látogatásában, lelkileg is támogatva, szentségekhez segítve őket. Részt vesz a nővérek életvédelmi és családpasztorációs tevékenységeiben is.

Január óta világi lelkipásztori munkatársi képzésre jár, és számtalan módon szolgálja évek óta az egyházat. A beöltözés kibontakoztatja benne a nővérek karizmáját, de belépése a közösséget is erősíti.

A szentmisén jelen voltak a közösség társult tagjain kívül a baráti körük egy csoportja, más szerzetesrendek és plébániák képviselői. A koncelebráló Száraz László spirituális atya a nővérek moderátor-helyettese. 

A szerzetesi fogadalom a keresztségi fogadalom megújítása, vagyis elkezdünk úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk.

 

Az országban nagyon sokan végeznek plébániai feladatokat, talán vágynak valamilyen formában közösséghez kapcsolódni. Hívjuk mindazokat a családos, vagy szabadállapotú nőket, akik szívesen szolgálnak az egyházban: társult tagként, vagy az egyedülállók nővérként csatlakozhatnak hozzánk!   

Folyamatosan imádkozunk új hivatásokért, reméljük, hogy hamarosan mások is követik a most beöltözött új tagunkat.

„A szerzetesi fogadalom a keresztségi fogadalom megújítása, vagyis elkezdünk úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk.” - Püspök atya szavaival hívunk minden érdeklődőt munkatársnak!
                               

Elérhetőségünk:  www.egyhazkozseginoverek.hu
                            Tel. 30/2059321;      
                             e-mail: noverekazegyhazert@gmail.com

 

Forrás: Egyházközségi Nővérek Társasága

Fotó: Vig Rita és Antalné Edit

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41