Beöltözés az egyházközségi nővéreknél

Budapest
„Egy közösség hagyománya éled újjá, amikor egy új tag lép be” - ezzel a gondolattal vezette be 2023. április 15-én Budapesten az Egyetemi Templomban Martos Levente Balázs püspök atya az ünnepélyes szentmisét.

 

A beöltöző, Motika Teréz régóta végez egyházközségi feladatokat: rózsafüzér-csoportban előimádkozó, szentségimádást vezet, virrasztást végez az elhunyt mellett, karitasz-csoportjával nemcsak anyagilag segítik a rászorulókat, hanem aktív szerepet vállal rászoruló betegek látogatásában, lelkileg is támogatva, szentségekhez segítve őket. Részt vesz a nővérek életvédelmi és családpasztorációs tevékenységeiben is.

Január óta világi lelkipásztori munkatársi képzésre jár, és számtalan módon szolgálja évek óta az egyházat. A beöltözés kibontakoztatja benne a nővérek karizmáját, de belépése a közösséget is erősíti.

A szentmisén jelen voltak a közösség társult tagjain kívül a baráti körük egy csoportja, más szerzetesrendek és plébániák képviselői. A koncelebráló Száraz László spirituális atya a nővérek moderátor-helyettese. 

A szerzetesi fogadalom a keresztségi fogadalom megújítása, vagyis elkezdünk úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk.

 

Az országban nagyon sokan végeznek plébániai feladatokat, talán vágynak valamilyen formában közösséghez kapcsolódni. Hívjuk mindazokat a családos, vagy szabadállapotú nőket, akik szívesen szolgálnak az egyházban: társult tagként, vagy az egyedülállók nővérként csatlakozhatnak hozzánk!   

Folyamatosan imádkozunk új hivatásokért, reméljük, hogy hamarosan mások is követik a most beöltözött új tagunkat.

„A szerzetesi fogadalom a keresztségi fogadalom megújítása, vagyis elkezdünk úgy élni, hogy az örökké élő Krisztus látható legyen rajtunk.” - Püspök atya szavaival hívunk minden érdeklődőt munkatársnak!
                               

Elérhetőségünk:  www.egyhazkozseginoverek.hu
                            Tel. 30/2059321;      
                             e-mail: noverekazegyhazert@gmail.com

 

Forrás: Egyházközségi Nővérek Társasága

Fotó: Vig Rita és Antalné Edit

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41