Boldog Özséb Nap Márianosztrán

2023. jan. 18. (szerda) 10:00
Márianosztra
A Pálos Rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb ünnepéhez kapcsolódóan január 18-án került megrendezésre Márianosztrán a hagyományos Boldog Özséb Nap. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt. A szentmisén koncelebráltak Bíró László és Beer Miklós püspökök, valamint a pálos atyák Puskás Antal tartományfőnök atya vezetésével, továbbá atyák a Váci Egyházmegyéből és a Felvidékről. A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A szentmisén részt vettek a pálos rend konfráterei is, akik a szentmise végén közösen mondták el az imádságukat.

 

Örömteli eseménye volt az ünnepnek, hogy annak keretében két új konfráterrel bővült a magyarországi konfráterek közössége, két olyan személlyel, akiket már évek óta lelki rokonság fűz a pálos rendhez, és mindez erőteljesen megnyilvánul a rend iránti elköteleződésükben, és a rendért végzett kiemelkedő jelentőségű és folyamatos munkájukban. A tartományfőnök felterjesztésére Arnold Chrapkowski pálos generális atya – a rendi tanácsnak az egyetértésével – rendünk konfráterei közé fogadta Bíró László püspök atyát és Török Mátét.

A konfráteri cím a pálos rend legnagyobb elismerése, az ezzel kitüntetett személyek a rend tiszteletbeli tagjai. A konfráterek a legszorosabb lelki kötelékkel kapcsolódnak a pálos rendhez, és részesei mindazon kegyelmeknek, melyeket a pálosok az évszázadok során imáikkal és engeszteléseikkel kiesdekeltek. A konfráterekről mindig megemlékezik a rend a napi közösségi imákban, ezzel is fenntartva a lelki közösséget velük, egyúttal így is kifejezve a hálát irántuk.

A konfráteri diplomák átadása mellet első alkalommal került sor a „Rend Barátja” kitüntető oklevél átadására. A Lengyelországban a pálos rendben már létező „Rend Barátja” kitüntetés magyarországi átvételével tartományi szinten is lehetővé válik azon személyek elismerése, és kitüntetése, akik különösen sokat tesznek a pálos rendért. egyúttal ez a kitüntetés lehetővé teszi, hogy ne csak a pálosokért sokat tevő férfiakat, hanem a sokat tevő nőket is elismerje a tartomány, hiszen ahogy a pálos rend tagjai, úgy a konfráterek is csak férfiak lehetnek.
A „Rend Barátja” oklevelet Sudár Annamária vehette át Puskás Antal tartományfőnök atyától.
A „Rend Barátja” elismeréssel a pálos rend kinyilvánítja azt, hogy díjazottat hivatalosan is a rendhez nagyon közel álló személynek tekinti; olyan jótevőnek, akiről a napi imákban mindig megemlékezik.

Az ünnepi szentmisét Tamás József püspök atya áldása zárta.

Márianosztra a legrégebbi ma is működő helye a pálosoknak Magyarországon; a kolostort még Nagy Lajos király alapította 1352-ben, így korban ez áll a legközelebb a rendet megszervező Boldog Özséb életének az időszakához, ezért megfelelő történelmi hátteret, de egyúttal a közelmúltban felújított Bazilikával méltó környezetet biztosít minden évben e szép ünnephez.

 

Forrás és fotó: palosrend.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41