Dokumentumfilm készül a szerzetességről

2020. okt. 24. (szombat) 09:45
Mindenhol

Szerzetesélet Magyarországon alcímmel harmincrészes sorozat készül a hazánkban élő rendi közösségekről. A szerzetesek hatalmas feladatot vállalnak, szolgálatuk hatással van az egész társadalomra. Kik ők, mit csinálnak, és miért teszik? A Szerelmes földrajz sorozat alkotói által készített film betekintést nyújt rejtett életükbe. Trauttwein Éva elkísérte a stábot a forgatásra.

A kamera és a világítás beállítva, a három nővér elhelyezkedett a padon. A díszletet a kert zöldje és a háttérben húzódó Börzsöny vonulatai adják. „Tessék” – jelzi a felvétel kezdetét az operatőr, érkezik a csapó, és a forgatás elkezdődik.  

A kismarosi ciszterci nővéreknél járunk, a Szerzetesélet Magyarországon címmel készülő film egyik forgatási helyszínén. A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája kezdeményezésére és Mészáros Anett kommunikációs munkatárs ötlete alapján sorozat készül a Magyarországon élő szerzetesközösségekről.  A nővérek, Horváth Olga apátnő, Binder Zita és Fejérdy Judit éppen arról beszélnek, miért „tűzről pattant” a ciszterci szerzetes, milyen a napirendjük, mi vonzotta őket a közösségbe. Alig öt perc telik el, és máris képet alkothatunk arról, hogyan vannak jelen a ciszterci nővérek az emberek életében, milyen szerteágazó a szolgálatuk. Mesélnek a kolostorban végzett kétkezi munkájukról, a faluban fenntartott orvosi rendelőjükről, és arról, hogy mindennap imádkoznak az élet védelméért, a nehéz helyzetben lévőkért, a gyermekáldásért.

A stáb kora reggeltől jelen van Kismaroson. Beléphetnek a kulisszák mögé is, a készülő filmen megmutatják, amit a nővérek rejtett életéből a külső szemlélő nem láthat. Ott voltak a kamerákkal a reggeli imán és a szentmisén, de a közösség kosárlabdaedzésén is. Forgattak a méhészetben, ahol az egyik nővér mézet töltött az üvegekbe, a másik pedig felcímkézte őket, és bekukkantottak a templom alagsorában lévő aprócska boltba is, ahol lekvárt, teát, mézet árusít a közösség. Felvétel készült arról is, ahogyan lelkigyakorlatozó érkezik a vendégházba, vagy amint az egyik nővér kismotorra pattan, és benéz a faluban lévő rendelőbe.

Ahogyan kísérjük őket napi tevékenységeik során, lassanként megértjük, mit jelent a Szent Bernát öröksége szerint élt élet, amelyben egyszerre van jelen a számtalan tevékenységben megnyilvánuló dinamizmus és az imához mindig vissza-visszatérő mély lelkiség. A nővérek a szeretet lendületével élik a mindennapjaikat, a napirend adta keretek között. Reggel ötkor kelnek. A laudes és a szentmise után a Szentírás olvasása következik a sciptoriumban, ahova délután is visszatérnek tanulni, olvasni. A délelőttöt munkával töltik, majd harangszóra kezdődik a déli ima, azután ebéd, majd újra munka, ima és pihenés.

A stáb minden tevékenységüket filmre veszi. Várkonyi Sándor operatőr arról mesél, hogyan igyekszik megtalálni a kamerával az elhangzó szavakhoz illő képeket.  „A szépet keresem, és itt könnyű dolgom van” – mondja. Kismaros valóban ideális forgatási helyszín, jobb vizuális közeget kívánni sem lehetne. Felvételek készülnek a monostor szívében, a templomban, majd az igényesen gondozott kertben. Bejárjuk a keresztutat, a temetőt, és elmegyünk a „kerti Máriához” is, ahol októberben és májusban imádkoznak a nővérek. A stáb tagjainak a forgatás során végig figyelniük kell arra, hogy a helyszíneken élet legyen, „hiszen a történet nem az épületekről, hanem az itt élő emberekről szól” – mondja Sándor, és a kamera érzékeny objektívjét dicséri, ami „szépen rajzol, és lehetővé teszi, hogy egészen közel menjünk a részletekhez”.  

A sorozat létrejöttének gondviselésszerű útjáról beszél Mészáros Anett, a szerzetesi iroda kommunikációs munkatársa és Hollós László a Szerelmes földrajz producere, szerkesztő-riportere.

A Szent István Társulat kiadásában jelent meg A remény emberei című kötet, amely nyolcvan magyarországi szerzetesközösséget ismertet meg az olvasóval.  Mészáros Anett a könyv összeállítása előtt minden egyes rendet felkeresett, hogy képet kapjon szolgálatukról, lelkiségükről. A kötet létrejöttéhez kapcsolódik ez a most készülő filmsorozat. „A közösségeknél tett látogatások során született meg bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha nemcsak könyvben, hanem élő képekben, filmen is megmutathatnánk a szerzetesek életét, mindennapjait. A jelent akarjuk rögzíteni, de ott van ebben a munkában az örökség megőrzésének szándéka is.  Némely helyeken az utolsó pillanatokat ragadjuk meg, és már búcsúzó arcokról készülnek felvételek.” A Szerzetesélet Magyarországon hetvenkét rend életét mutatja be harminc részben, egy-egy alkalommal két-három közösséget szerepeltetve a huszonhat perces filmekben. 

A finanszírozás Hollós László közvetítésével valósult meg. „Kásler Miklóst egy forgatás során ismertem meg. Jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és rákérdeztem, látna-e lehetőséget a sorozat támogatására. Igent mondott. A film az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap segítségével készülhet el.” 

A stábot Anett előzetes munkájának köszönhetően mindenütt nyitott kapuk fogadták. „A szerzetesek nem tartottak attól, hogy jön a tévé, hiszen megvolt közöttünk a bizalom, ismerősként léptünk be az életükbe.” Anett valamennyi közösséget felkereste, és a felvételre készülve tanulmányozta az alapítójuk életét, a rend történelemben betöltött szerepét is. Ez nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a beszélgetések során az Egyháztól távol álló és a hívő néző érdeklődésére is számot tartó kérdéseket tehessen fel.

A szerkesztő-riporter két alaptémát visz végig a filmek készítése során. Azt igyekszik megmutatni, hogy az alapító karizmájából kiindulva mi jellemzi az adott rend lelkiségét, és hogy a közösség miként van jelen a társadalomban, milyen szolgálatot lát el. A film minden pillanatát ez két gondolat hatja át: az Istennek szentelt élet és az abból fakadó szolgálat. A filmkockákon személyes életutak elevenednek meg, de a narráció, illetve egy-egy szereplő történetmesélése révén betekintést kapunk a rend történetébe is. Így a film egyszerre ismeretterjesztés, kordokumentum és történetmesélés. 

Milyen az egészen Istennek szentelt élet, ki a szerzetes, miért és hogyan van jelen az emberek között? A film sok-sok szerzetes és közösség életpéldáján keresztül ad választ ezekre a kérdésekre. Mészáros Anett, a film ötletgazdája kifejti: „Magyarországon mindössze ezerháromszáz szerzetes él, de a szolgálatuk kihat az egész társadalomra. Életüket belengi a titok. A szerzetesek különlegesek az átlagember számára. Az a kép, ami sokakban él róluk, általában nagyon távol áll a valóságtól, és főként középkori témájú filmek alakítják, mint például A rózsa neve. Ám mi a XXI. században élünk. A szerzetesek szerény kisebbséget alkotnak a társadalomban, de hatalmas feladatot látnak el az oktatás-neveléstől kezdve az imaszolgálaton át az idősek, betegek, sérültek ellátásáig, lelkigondozásáig. A film azt mutatja meg, hogy ma is vannak közösségben élő szerzetesek, és lesznek is. Sokszínű a világuk, mert mindenki másként közelíti meg Istent a közös lelkiségben, amelyet a rend alapítója formált. Isten ma is meghív embereket erre az életformára, és vannak, akik követik ezt a hívást. Számunkra ők a remény emberei. Összességében olyanok ők, mint egy nagy virágoskert: sok-sok különböző virág ugyanabban a kertben.”

A filmen két stáb dolgozik. Állandó tagjai Mészáros Anett, a forgatókönyvíró, szerkesztő, riporter és Hollós László producer. Kismaroson Várkonyi Sándor volt az operatőr, a másik csapatban pedig Dala István. 

A stáb minden forgatási helyszínen élvezi az adott szerzetesközösség bizalmát. A vendéglátók látják rajtuk, hogy őszintén érdekli őket az életük. A filmes itt nem pusztán megfigyelő, nem kívülállóként tartja a mikrofont vagy a kamerát. Bevonódik a szerzetesek életébe, szeretné a nézőnek is megmutatni, átélhetővé tenni ezt az életformát és szolgálatot. Hollós László így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „Olyan ez, mintha templomba menne az ember. Kilép a mindennapok világából, és átlép egy másikba, ahol nincs rohanás, ahol szeretetteljes a légkör. Ez átragad ránk is. A stáb tagjai számára is új tapasztalat ez. A szerzetesek megnyílnak a forgatás során, és a filmes maga is rácsodálkozik erre a világa. Engedi, hogy hasson rá, amit lát, befogadó, nyitott a beszélgetésekre.” 

Hollós László bízik abban, hogy a produkciót érdeklődéssel fogadják majd a nézők, mert „látványos és lélekkel készül”.  Úgy látja, a dokumentumfilmekre mindig volt és ma is van igény. Az embereket általában érdeklik a peremhelyzetek, szeretnék mélyebben megismerni a környezetüket, érdekli őket a világ, amiben élünk. A dokumentumfilm közel megy a valósághoz, de távol áll tőle az intim szférát sértő leselkedés.  

Az év forgatásokkal telik, sok idő kell ahhoz, hogy minden közösséghez eljussanak. A tervek szerint a következő esztendő végére készül el a filmsorozat. Közkincs lesz, a szerzetes-elöljárók irodája felajánlja majd a köztévének. Elküldik iskolákba, könyvtárakba, és a szerzetesek.hu oldalon is látható lesz. Várjuk a remény embereit! 

Fotó: Mészáros Anett

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. október 11-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41