Domonkos rendtörténeti konferenciák

2021. dec. 16. (csütörtök) 10:30
Debrecen

November végén a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan két helyen is rendeztek domonkos témájú tudományos programot: Debrecenben november 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Klasszika-filológia Munkabizottsága, november 27-én pedig Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete.

A debreceni tudományos ülés annak a munkacsoportnak a beszámolója volt, amely – a domonkos jubileumra készülve – három éve dolgozik a késő középkori magyar nyelvű Domonkos-kódex latin nyelvű forrásainak feltárásán. Az M. Nagy Ilona vezetésével tevékenykedő csoport rendkívüli munkát végzett: szinte sorról-sorra beazonosította a magyar szöveg latin forrásait, köztük olyan ősnyomtatványokat, amelyek nagyban segítik a kódex keletkezési idejének pontos meghatározását.

A kolozsvári konferencia átfogóbb célt tűzött maga elé: körképet nyújtani a domonkos rendnek a középkori Magyar Királyság – és benne Erdély – vallási, gazdasági és művelődési életében betöltött szerepéről. A konferencián neves anyaországi és erdélyi előadók szerepeltek, a rend Kostecki Andrzej OP vikárius atya köszöntőjével és Deák Viktória Hedvig OP általános főnöknő előadásával képviseltette magát. A programot eredetileg a kolozsvári egykori domonkos – ma ferences – kolostor frissen felújított refektóriumában tervezték megrendezni, a járványügyi helyzet azonban csak online konferenciát tett lehetővé, így az érdeklődők Radu Lupescu kolozsvári régész előadása révén ismerkedhettek meg a középkori magyar domonkos építészet eme kiemelkedő emlékével.

Szöveg és fotó: Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Fotók

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41