Elsőszombati zarándokok Debrecenben

2015. feb. 16. (hétfő) 13:45
Debrecen

A Makrovilág Utazási Iroda a megszentelt élet évében minden első szombaton elviszi az érdeklődőket zarándoklatra valamely szerzetes közösség meglátogatására, egyben imádkozásra hív szerzetespapi és nővéri hivatásokért. Február 7-én Debrecenbe érkezett a zarándokcsoport, ahol a domonkos atyákat és az iskolanővéreket keresték fel.

A plébániánk nagytermében Leszkovszky Pál domonkos atya tartott egy kedves, vidám, életszerű, de mégis komoly tájékoztatót a rendről, a rend felépítéséről, hivatásukról, történetükről. Ezt követően a zarándokok 11 órától a Szent László-templomban szentmisén vettek részt, melyet Górski Jacek plébános atya celebrált. Vendégeink közösen imádkozhatták a déli zsolozsmát a szerzetes atyákkal, majd szentségimádáson adtak hálát, dicsőítették az Urat és kéréseik közt megemlékeztek betegeikről is, akik – sajnos nagy számban – nem tudtak útnak indulni Debrecenbe. Majd egy rövid kávézgatás-teázgatás közben megismerkedhettek a plébánia és a templom történetével.

A rövidre szabott időben a félszavakból is kiderült, hogy volt, aki ismeri a templomunk tabernákulumának készítőjét, Polyák Ferencet. Más valakinek a fafaragások készítőjéről, Nagy Ferencről van gazdag ismerete. Ugyanő, látván a tablónkon Badalik Bertalan domonkos tartományfőnököt, a Veszprémi Egyházmegye püspökét, elmesélte, hogy őt is e püspök bérmálta, s hogy az esemény igen különös volt a rendkívüli vihar és a szentmise alatt a templomot is súlytó villámlás miatt. Volt, aki egy zarándokúton való részvétel lehetőségét egyházközségünk egyik, megbetegedett tagjától vette át, aki, sajnos, nem sokkal azután elhunyt. És Pál atyát szeretettel köszöntötte egyik vendégünk, aki még a régmúltból, a Chinoin Gyógyszergyárból, majd a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templomból ismeri.

Ebédjüket a Szent József Gimnáziumban fogyasztották el, majd Géczy M. Erzsébet iskolanővér kalauzolásával ismerkedtek a Szent Anna székesegyházzal, a Boldogasszony Iskolanővérek rendjével és iskolájukkal, a Svetits Intézet múltjával és jelenével. Az intézet kápolnájában a rózsafüzér imádkozásával fejeződött be látogatásuk. Vendégeink nagy érdeklődéssel, nyitott szívvel figyeltek mindenre, és örömmel, lélekben töltekezve és nagy-nagy köszönettel indultak vissza Budapestre.

Havas Lászlóné

Szent László Domonkos Plébánia

Debrecen

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41