Emberi méltóság és gyermekvédelem

2020. ápr. 3. (péntek) 10:45
Mindenhol

Emberi méltóság és gyermekvédelem – stratégiai tervezési folyamat zajlik szerzetesi körben.

A gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének kérdése az utóbbi években előtérbe került az egyházban. Több fórumon – konferenciák, műhelyek, képzések formájában foglalkoznak egyházi személyek, munkatársak és szakértők a kérdéssel: mit jelent az egyházban az emberi méltóság, milyen gazdag az egyház tanítása ebben a témában és hogyan jelenik meg ez a téma a mindennapok tevékenységeiben. Az elmúlt években a magyar egyházban is több kezdeményezés indult, amelyekben egyházi és világi szervezetek kapcsolódtak be ebbe a párbeszédbe. A szerzetesi körben nagyon sok és gazdag gyermekvédelmi vonatkozású tevékenység és kezdeményezés működik már évek óta – ennek gazdagságából kaphattunk képet a Katolikus Pedagógiai Intézet és az Ignáci Pedagógiai Műhely 2019 tavaszán rendezett, Gyermekeink védelmében című konferenciáján. A 2019 őszén, Pannonhalmán megvalósult a „Csendtől a szóig” szimpózium pedig arra hívott meg, hogy nem egyházi kötődésű szervezetekkel közösen keressük az együttműködés és előrelépés lehetőségeit, szembenézve a felelősséggel, és vállalva az emberi méltóság védelmében végzett munka kihívásait.

Ezek nyomán, és Ferenc pápa felhívásait követve a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) keretében is elindult a gyermekvédelem, tágabban pedig az emberi méltóság témájával foglalkozó közös gondolkodás.

A Szerzetesi Elöljárói Konferenciák Elnöksége 2020. januárjában arra adott felhatalmazást, hogy szerzetesi résztvevőkkel és szakemberekkel elinduljon egy stratégiai tervezési folyamat az iroda koordinálásában, amely folyamat célja, hogy keressük azokat a súlypontokat az emberi méltóság, gyermekek és sérülékeny felnőttek védelmének témájában, ahol a szerzetesi körben együttműködési, előrelépési lehetőségeket látunk. A stratégiai tervezés mellett pilot projektként a szerzetesi iroda keretében egy gyermekvédelmi fókuszú szolgáltatás kialakításán is dolgozunk, amelyben hosszú távon kínálunk segítséget a szerzetesrendeknek gyermekvédelmi vonatkozás témákban.

Ezt a tervezési folyamatot és a hozzá kapcsolód pilot projektet nagylelkűen támogatta a Renovabis.

Rudan Mária/MSZKI

fotó: pinterest.com

Fotók

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41