Emberkereskedelem elleni imanap

Ferenc pápa 2014-ben liturgikus emléknapot hirdetett meg Szent Josephine Bakhita, (1869-1947) szudáni származású felszabadított rabszolga ünnepére, aki szerzetesnő lett (a kanossziánus rendben), és 2000 óta a szentek között tiszteljük. A Szentszék ima- és érzékenyítő napot hirdetett február 8-ra. Ez a nemzetközi ima és reflexiós nap egyfajta ,,Harc az emberkereskedelem ellen”. Minden keresztény meghívást kap az imádságra az emberkereskedelem áldozataiért, és arra, hogy keresse, mily módon és formában tudunk együtt ellenszegülni és az áldozatokon segíteni. Ferenc pápa több ízben erőteljesen hangsúlyozta, hogy az emberkereskedelem «az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény», amely ellen küzdenünk kell. Egyúttal felhívja mindnyájunk figyelemét arra, hogy segítsünk az áldozatoknak.

IMA AZ EMBERKERESKEDELEM FÖLSZÁMOLÁSÁÉRT

Előimádkozó: Tudjuk, hogy a legkülönfélébb okokból és módokon napjainkban is sok ember válik az emberkereskedelem áldozatává. A túlélők, kiszabadultak szenvedéstörténeteire és megaláztatásaira gondolva imádkozzunk mindazokért, akik még rabszolgaságban vannak. Mindannyian meghívást kaptunk egy olyan világ építésére, ahol senki nem él szolgaságban vagy rabszolgaságban.  Kéréseinkkel forduljunk Mennyei Atyánkhoz:

Mind: Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.  

Kérünk Istenünk, mindazok emberi méltóságának visszanyeréséért, akiket nyereségre törekvő lelkiismeretlen emberkereskedők megvásároltak, eladtak vagy elraboltak. 

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Kérünk Urunk, a mezőgazdaságban, bányákban, gyárakban árucikké degradált kényszermunkásokért, akiket emberszámba sem vesznek.

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Hozzád kiáltunk azokért az embertársainkért, akiknek prostitúció, betegség vagy szégyen miatt megértésre, a szenvedés feldolgozására, vigaszra és védelemre lenne szükségük, de nem térhetnek vissza otthonaikba.  

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Kérünk, Urunk mindazokért, akik egy olyan társadalmi magatartás áldozatai, amely minden áron élvezetre és még több pénzre törekszik. Segítsd őket Urunk, hogy visszanyerhessék emberi méltóságukat és szabadságukat.

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Kérünk, Istenünk azokért a nőkért, férfiakért és gyermekekért, akik hazánkból kerültek az erőszak és az emberkereskedelem hálózatába. Adj nekünk érzéket és bátorságot, hogy időben észrevegyük és segítsük, ha környezetünkben valaki bajba jut.

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Különösképpen kérünk, Urunk azokért a gyermekekért, akik a családon belüli erőszak, kényszermunka, koldulás, szervkivétel, törvénytelen örökbefogadás áldozatai, vagy akiket katonaságra kényszerítenek az erőszak, a gyűlölet és a háború eszközeként.

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Istenünk, te mondtad, nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen.  Ezért kérünk, küldd Szentlelked megvilágosító kegyelmét és adj megtérést azoknak, akik akár közvetlenül akár közvetve emberekkel kereskednek, és akik ebből profitálnak.

Az áldozatok nevében könyörgünk Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.

Előimádkozó: Mennyei Atyánk, te Szent Josephine Bakhita személyében hathatós közbenjárót ajándékoztál Egyházadnak. Kérünk, hallgasd meg rajta keresztül Hozzád szálló imáinkat az erőszak és emberkereskedelem áldozatiért, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az Úr imája másképpen:

Mi Atyánk

•Isten szívében mindannyian egyenlők vagyunk:

•Isten nem tesz különbséget ember és ember között.

•Ha áldozat vagyok, Isten gyermeke vagyok!

•Ha önkéntes segítő vagyok, Isten gyermeke vagyok!

•Ha emberkereskedő vagyok, Isten gyermeke vagyok!

•Ha bűntárs vagyok, Isten gyermeke vagyok!

•Ha kliens vagyok, Isten gyermeke vagyok!

•MI MIND testvérek vagyunk…

Isten irgalma, mindent magába ölel. A Jó Pásztor számára senki nincs örökre elveszve. Mindig van egy út az őszinte bűnbánat és a megtérés akarásával MI Atyánk kitárt karjaiba... 

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41