Ferenc pápa a piaristákhoz

2020. nov. 13. (péntek) 09:15
Róma

A pápa üzenetet küldött a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjai Rendjének, vagyis a piaristáknak, melyben emlékeztet: a megszentelt életet élők fontos feladata a nevelés. Újítsák meg elkötelezettségüket és lelkesedésüket Kalazanci Szent József karizmája nyomán.

A személy értékének felmutatása, befogadása és bevonása: ezt a három cselekvési irányt jelölte ki a pápa a piaristáknak, akik november 12-14-ig online tanácskoznak a globális nevelési egyezményről. Pedro Aguado Cuesta legfőbb elöljárónak címzett levelében a pápa aláhúzza: A megszentelt élet kezdettől fogva az élvonalban járt éppen Kalazanci Szent József példája nyomán, aki Rómában megalapította az első ingyenes népiskolát, mely mindenki előtt nyitva állt. Ma az egyház arra hívja a piaristákat, hogy identitásukból kiindulva megújítsák ezt a célkitűzést. Köszönet lelkes munkájukért.

Békés jövőre nevelni a fiatalokat

A pápa által megjelölt első szempont a személy kibontakoztatása, méltóságán keresztül, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő sajátosságokat, szépséget, egyediséget, s egyben kapcsolatteremtési képességét másokkal és a környező valósággal. A nevelőnek az a feladata, hogy olyan kompetenciákat és erőforrásokat szabadítson föl az emberben, amelyek révén együtt építhetünk egy igazságos és békés jövőt.

Nevelni, igét hirdetni és átalakítani

A második szempont, amire a pápa ráirányítja a piaristák figyelmét, a befogadás. Vagyis úgy kell dolgozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, hogy megtanulják a kapcsolatteremtést, a csoportmunkát, a beleérző viselkedést, ami elutasítja a kiselejtezés kultúráját. Fontos ugyanakkor, hogy a diákok megtanulják közös otthonunk védelmét, megóvni a földet az erőforrások kizsákmányolásától. Mértéktartó életstílust kell elsajátítaniuk, a lehető legjobban kihasználva a megújuló energiát, tiszteletben tartva az emberi és természeti környezetet, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét, valamint a körkörös gazdaságot. (A körkörös gazdaság fogalma a fenntarthatóság egy új perspektívája, mely egyre szélesebb körben terjed. Az elképzelés a természet világából indul ki, melynek minden eleme erőforrás a tápláléklánc következő szintje számára, így semmi nem marad felhasználatlanul. A körkörös (vagy körforgásos) gazdaság koncepciója megkérdőjelezi a termelés és a fogyasztás jelenleg uralkodó lineáris modelljét.)

Új szemmel tekinteni a világra

A piaristákhoz intézett üzenetében Ferenc pápa kitér a nevelés harmadik fő szempontjára: aktívan bevonni a diákokat a folyamatokba, hogy a hallott ismeretek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal megadjuk a gyerekeknek és a fiataloknak a lehetőséget, hogy kritikai szemmel tekintsenek a világra, amit örökül hagyunk rájuk. Képesek legyenek fölfogni a gazdasági, politikai, fejlődési és haladási problémákat, és olyan megoldásokat javasoljanak, melyek valóban az embert és az egész emberi családot szolgálják az átfogó ökológia távlatában. A piarista legfőbb elöljáróhoz címzett levelében végül a pápa imáiról biztosítja a rendet. Az Úrhoz fohászkodik, hogy a megszentelt élet is lényegi része legyen a globális nevelési egyezménynek ebben a történelmi pillanatban.

A piarista rend negyedik fogadalma

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Teljes neve: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, azaz a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák. Régebbi magyar elnevezése: kegyestanítórend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

Forrás és fotó: www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41