A gyerekek körében tapasztaltam meg Isten szerető jelenlétét

2021. feb. 23. (kedd) 09:15
Brassó

Ebben a sorozatban  jubiláns szerzeteseket mutatnak be, akik életüket a szorosabb Krisztus-követésben próbálják élni, egy-egy közösség tagjaként, annak karizmáival, de mégis egyéni módon, saját útjukat járva a hitben. Ezúttal Nagy Enikő – M. Kriszta nővért ismerhetjük meg közelebbről.

-Hol, mikor, hogyan hallottad meg a „hívást?”

-Nem egyszerű írni azokról a benső megmozdulásokról, történésekről, érintettségekről, amelyek elindítanak és formálnak egy szerzetesi hivatást. Ha az Istennel való kapcsolatom kezdetére gondolok, egyszerűen felvillannak az életemből azok a helyzetek, emlékek, belső élmények, amelyek lassan a jó Isten felé vezettek. Gyermekkoromban szerettem kőtemplomunk csendjét. Volt valami varázsa. Szerettem csak úgy ülni a padban, semmire sem gondolni, és elcsendesedve várni a szentmise kezdetét. Szerettem a reményt adó, szerető Istenről szóló prédikációkat, és szívesen hallgattam vallásórákon a pozitív istenképet sugalló történeteket. Gyerekként szerettem a gyerekeket, a nálam kisebbeket. Végül óvónő lettem a falunkban. Az óvodában szívesen ültem körbe a gyerekekkel. Abban az időben a körünk még üres volt, nem raktunk semmit középre. Egyik nap a jó Isten betöltötte a mi körünket. Valóban betöltötte, érezhetően. Akkor, abban a pillanatban tudtam, hogy szerzetes leszek. Az lettem, Isten kegyelméből.

-Kérlek, oszd meg szerzetesi életed legszebb pillanatainak egyikét!

-Nem emlékszem különleges eseményre, amit kiemelhetek, de emlékszem kiengesztelődésekre, mélyebb beszélgetésekre, közösségi ünnepekre, kirándulásokra, lelkigyakorlatokra és gyerekek körében töltött szép pillanatokra, amikor körben ültünk, és a jó Isten újra meg újra betöltötte a mi körünket. Emlékszem, amikor megérintett egy-egy idős nővér életpéldája, életútja. Emlékszem humoros alkalmakra, amin még most is nevetünk, ha felidézzük őket. Egy ilyen sztorit szeretnék megosztani. A noviciátusban történt. Egyik délután Pacifika nővérrel sétálni szerettünk volna menni a városba. Elmentünk Gudilla nővérhez, az akkori főnöknőhöz engedélyt kérni. Gudilla nővér megdöbbenve mondta nekünk:
– Hogy képzelitek? Úgy néztek ki együtt, mint Pat és Patason! (Én közösségünk alacsonyabb, kisebb nővérei közé tartozom, Pacifika nővér pedig jóval magasabb, nagyobb nálam.)
– Na, hát szégyell minket? – kérdezte Pacifika Gudilla nővért.
Végül Gudilla nővér elengedett minket sétálni, és mi egész séta alatt Pat és Patasonon szórakoztunk.

-Hogyan foglalnád össze dióhéjban szerzetesrended főbb vonásait/ karizmáját?

-Szerzetesrendünk jelmondata: „Krisztus szeretete sürget minket.” Kezdetben nehezen barátkoztam ezzel a jelmondattal, mert nem szeretem, ha valamiben is sürgetnek, siettetnek, stresszelnek. Nem vagyok képes egyszerre sok mindennel foglalkozni, több mindenre figyelni, de amit éppen teszek, abban szeretek elmélyülni. A sürgetés felületességre késztet engem. Volt, amikor úgy gondoltam, talán téves e mondat fordítása. Lassan értettem meg és ismertem fel, hogy ez a krisztusi sürgetés belülről fakadó erős vágy kell hogy legyen, ami ég bennünk, és a vágy beteljesítésére késztet minket.

-Melyek küldetésed súlypontjai?

-Jálics Ferenc jezsuita atyának egy mondása jut eszembe: ha Isten el akar érni valamit a világban, ha valamit el akar indítani, akkor a szívünkbe helyezi a vágyat. Mindig szerettem a gyerekeket, az ő körükben tapasztaltam meg Isten szerető jelenlétét, amire adott válaszként szerzetes lettem. Udvarhelyen kezdtem a szerzetesi életet, a Mallersdorfi Ferences Nővérek Közösségében, ahol sok éven keresztül a Nardini óvodában tevékenykedtem, először óvónőként, majd mint óvodavezető. Már a kezdetektől nagyon foglalkoztatott a gyerekek vallásos nevelése. Mire célzott Jézus, amikor azt mondta a tanítványoknak: „Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket”? Mikor engedjük a gyerekeket Jézus felé közeledni, és mikor gátoljuk őket abban? Milyen kell hogy legyen az a Jézus felé vezető út, amelyen szabadon, szívesen, kényszer és megterhelés nélkül járhatnak a gyerekek és Jézus Krisztussal ismerkedhetnek? A Franz Kett-pedagógiában találtam rá erre az útra. Amikor az ilyen foglalkozásokat tartom, újra és újra átélem, hogy a jó Isten betölti a mi körünket. Ez a küldetésem súlypontja: ezen a Krisztushoz vezető úton haladni és erre az útra másokat is meghívni, inspirálni. Ez az út nem csak az élményszerűségről, vagy ahogy sokan hiszik, az elméleti tudás leredukálásáról szól, hanem éppen az elméleti tudás befogadására teszi képessé a gyermeket. Megnyitja a szívet, élettudást ad, hálás, kapcsolatokra képes, az élet értelmét kereső, alkotó, reményből élő embert nevel.

-Mik a töltekezési forrásaid?

-Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyfolytában töltekezem. Amit nap mint nap teszek, az a hivatásom, amit szeretek. Készülök a képzésekre, átelmélkedem a témákat, meditálok, és mindemellett a brassói házunk körüli kis kertben kertészkedem. Szeretek a természetben kirándulni, gyalogtúrázni.

-Egy mondat, amely életed mottója lehetne…

-„Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30). Ezt a mottót választottam örökfogadalmamkor, és még mindig aktuális számomra.

 

Nagy Enikő – M. Kriszta nővér
Szerzetesrend: Mallersdorfi Ferences Nővérek
Első fogadalom helye, időpontja: Székelyudvarhely, 1996. augusztus 3.
Örökfogadalom helye, időpontja: Székelyudvarhely, 2001. augusztus 2.
Küldetési helyek, területek:
1993–2013: Székelyudvarhely,
2013–2014: Nagyvárad
2014–2015: Brassó
2015–2016: Marosszentgyörgy, a karmelita nővéreknél hivatástisztázás
2016–2017: Székelyudvarhely
2017-től: Brassó

 

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41