Hét Szent Atya ünnepe a szervita nővérek Názáreti Hajlékában

Budapest
Február 17-én, Hét Szent Atya ünnepén teljesen megtelt a kis názáreti hajlékunk boldogsággal, a Hét Szent Atyánk emlékének megosztásával sok-sok szerzetesnövendékkel (domonkos, karmelita, szalézi, jezsuita, ferences, szociális testvérek, Nyolc Boldogság Kat. Köz.) és mi a Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói és az őket „boldog közösségi útra” képző szerzetesekkel, Filoména és Mirjam domonkos nővérekkel és János atyával.

 

Készülve e szép ünnepre, Fazakas Gyöngyi Mária delegáció elöljárónak köszönhetően megtaláltuk a Szent Elek imafüzetet és örömmel vettük észre, hogy Fra Sostegno Cavalli 1724-ben, tehát az idén pont 300 éve nyilvánította Firenzei Szent Eleket a „növendékek pártfogójává”. Ennek örömére a szerzetesnövendékekkel, közös imádsággal kezdtük a napunkat, kérve Szent Eleket, a növendékek pártfogóját, hogy járjon közben e kisded nyájért. 

 

KÖNYÖRGÉS SZENT ELEKHEZ

 

Szent Elek, Szűz Mária Szolgája,

a mi nagyobb testvérünk,

Isten Egyházának szentje,

imáiddal támogasd elköteleződésünket a szolgálatra.

Szerény és mértékletes testvér,

ételed jelentéktelen,

öltözeted egyszerű volt,

visszautasítottad a jólétet és kényelmet.

Emeld tekintetedet

a maradandóra és lényegesre vágyó fiatalokra,

akik az Emberfia követésére készülnek,

akinek nem volt hová lehajtania a fejét.

Jótékony / Szerető testvér,

buzgó és örömteli szolga,

aki elfeledkeztél önmagadról,

és serény voltál segítségnyújtásban,

aki „feltűnés nélkül” hajoltál le a testvérek megsegítésére.

Segíts nekünk, hogy hűségesek legyünk kötelességünkhöz,

hogy hordozzuk egymás terhét,

hogy tettekkel és igazságban szeressünk.

Prófétai tekintetű testvér, az Ország tanúja,

járj közben a Magasságbelinél,

hogy mint Te, szent virrasztó,

tisztán megőrizzük a szolgálat szellemét,

és készek legyünk Isten, a mi Úrnőnk

és a testvéreink szolgálatára,

bízva, hogy megkapjuk a hűséges szolga jutalmát.

Imádkozz érettünk Elek,

tiszteletreméltó testvérünk,

aki már az „Ígéret földjén” élsz,

az Atya, a Fiú és a Szentlélek örökségében,

kinek tisztelet és dicsőség, mindörökké. Ámen.

 

Majd a képzésünk Jézus megnyerő tulajdonságai – Megváltás – Megszabadítás témakörben folytatódott.

Különleges ajándék volt számunkra Hét Szent Atya ünnepén, hogy a komoly, mély, lelki elmélkedések sok-sok nevetéssel, humorral, örömmel társultak. Gyöngyi nővér, Éva nővér és Alfonza nővér mindeközben a konyhában szorgoskodtak, hogy ünnepi ebédet készítsenek mindnyájunknak. Nekik köszönhetően rendkívül finom, ízletes gulyáslevest ettünk és az ünnepi asztal lehetőséget teremtett a jóízű beszélgetésekre is. Ezek után nem csoda, – (vagy mégis?) - hogy a nap végén a megosztáskor kiderült, nagyon jól érezték magukat a szerzetesnövendékek a mi vidám, nyitott, fiatalos szervita közösségünkben, sőt egyesek annyira „otthon érezték magukat, hogy legszívesebben sátort vertek volna Nálunk – MERT OLYAN JÓ ITT LENNI”.

E szép napunk a Názáreti Hajlékunk kis kápolnájában fejeződött be, ahol Csóka P. János pálos szerzetesatya ünnepi szentmisét mutatott be a Hét Szent Atya tiszteletére. Végezetül Gyöngyi nővér apró szervita ajándékcsomagokkal köszönte meg a szerzeteseknek, hogy több évtizede odaadóan, figyelmes szeretettel, lelkesen végzik a szerzetesnövendékek képzését.

 

Szerző: Dr Mirk Éva, jelölt

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41