Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. augusztus 10. 10:00 to 2019. augusztus 11. 9:45
Dunasziget

Hitből táplálkozó töretlen lendület

Augusztus 10-én ünnepi szentmise keretében köszöntötték Dunaszigeten Farkas István piarista szerzetest, korábbi igazgatót, házfőnököt, oktatáspolitikust rendtársai, családtagjai, barátai, volt tanítványai és hívei 70. születésnapja alkalmából. A szentmise főcelebránsa Szilvásy László piarista tartományfőnök volt.

Az eseményen köszöntőbeszédet mondott többek közt Cseh Benjamin, Dunasziget polgármestere, Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere, Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős korábbi államtitkára és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, akik az ünnepelthez fűződő személyes történeteik megosztása mellett elismerően beszéltek „Lupus atya” szakmai életútjáról.

Szilvásy László tartományfőnök személyes élményeken alapuló beszédében kiemelte az ünnepeltnek azt a nyitottságát, párbeszédkészségét, közvetlenségét és mindent átható lendületét, amellyel a fiatalok isten- és egyházképét formálta. Utalt az aznapi evangélium aktuális voltára is, amely egy nevelő élethivatásának kiáltványát adhatja: nem elég bőségesen adnunk tudásunkból, szeretetünkből, figyelmünkből és elköteleződésünkből, hanem az is fontos, hogy milyen lelkülettel, életpéldával tesszük mindezt, beleadjuk-e teljes valónkat munkánkba a „bőséges termés” elérése érdekében. A jó nevelés egyik fontos ismérve, hogy egy ponton túl el tudjuk engedni a diákot, bízva abban, hogy jól végeztük el a munkát, s a jó föld majd jó termést hoz.

Farkas István életútja

Farkas István 1949. augusztus 1-én született a Pest megyei Tápiósülyön. 1967-ben lépett be a piarista rendbe, 1976-ban diplomázott teológusként, s ugyanebben az évben szentelték pappá. 1977-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán matematika–fizika szakos középiskolai tanári, majd 1982-ben szintén az ELTE-n technika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.

1976-1988 között a budapesti piarista gimnáziumban tanított, majd Kecskemétre helyezték, ahol 2002-ig bezárólag számos tisztséget töltött be: tartományi asszisztens, gimnáziumi tanár, majd az intézmény igazgatója és kollégiumi nevelőtanára lett.

2002 júniusában a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pedagógus-szakértői, közoktatási vezetői szakvizsgát tett. Ebben az évben került Mosonmagyaróvárra, ahol a piarista iskola gimnáziumi és általános iskolai tanáraként matematikát, fizikát, hittant és filozófiát tanított, egyben az intézmény igazgatójaként végezte rendi feladatait 2013-ig.

Sokan tartják őt az 1989-es rendszerváltást követő egyházi iskolaszervezések meghatározó szereplőjének. A katolikus egyház  képviselőjeként részt vett a Közoktatáspolitikai Tanács munkájában, a Katolikus Iskolák Főhatósága révén pedig számos intézmény (újra)indításában vállalt aktív szerepet. Nevéhez köthető a katolikus kerettanterv kidolgozása (főszerkesztő), de részt vett szakmai folyóiratok alapításában és pedagógusok továbbképzéseinek szervezésében is. Oktatáspolitikai tapasztalatainak köszönhetően 2002-2005 között a minisztérium Egyházi Oktatási Ügyek Titkárságát vezette, később pedig a Köznevelési Tanács és a Tankönyvbizottság tagja volt 2007-ig bezárólag.

2010 augusztusától a Miniszterelnökség oktatáspolitikai tanácsadójaként az új köznevelési törvény (2011/CXC. tv.) koncepciójának megalapozásában dolgozott, majd 2011 februárjától részt vett a Nemzeti Alaptanterv (NAT) „Ember a természetben” műveltségi területének kidolgozásában. 2012 áprilisától az erkölcstan tantárgy kerettantervének elkészítésén dolgozott, majd az Erkölcstan tankönyvsorozat szerkesztője volt. 2016-ban egy munkabizottság élén 12 évfolyamra szóló hittantankönyv-család pedagógiai alapjait fogalmazta meg.

Farkas István az egyházi és állami politikai szerepek után példaértékű alázattal tért vissza az iskola világába, hogy tovább szolgálja a fiatalokat.

A mosonmagyaróvári évek során is szerteágazó lelkipásztori tevékenységet is folytatott. 2011-től 2017-ig a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának  lelkésze volt, 2013-tól Dunasziget  plébániai kormányzója, 2014-től pedig ugyanott a „Timaffy-KOSZISZ” Kolping iskola lelkiségi irányítója és hittanára. (Iskolaszervezői támogatása mentette meg a kistelepülési iskolát a bezárástól: három év alatt a diákok létszáma 13-ról 92-re emelkedett.)

Felsőoktatási intézményekben is oktatott. 2002 és 2014 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadóként tanította a pedagógus-szakértői munkát, e területen államvizsga-bizottsági tag és számos szakdolgozatírónál konzulens volt. 2009 és 2018 között a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a hitoktatás szakmódszertanát tanította. A 2011/12-es tanévtől a Nyugat-magyarországi Egyetem (2017-től Széchényi Egyetem) mosonmagyaróvári karának oktatója volt.

Farkast Istvánt élete során a Teremtő számos váratlan feladatra hívta, de ezekben is feltalálta magát. Mert hinni abban, hogy aki ezeket a feladatokat rábízta, az erőt és kegyelmet is adott ezek véghezviteléhez.

 

Díjai, kitüntetései

1997-ben „Pro Paedagogia Christiana” kitüntetést kapott a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától.
2011. augusztus 20-án „a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetésben részesült az oktatói-nevelői munkásságért, a közoktatás átalakításáért és az egyházi oktatási rendszer újraindításában való tevékenységéért.
2013-ban „Mosonmagyaróvárért” emlékéremben részesült mosonmagyaróvári működése elismeréseként.
2015. augusztus 20-án „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntetésben részesült a város polgármesterétől.
2015. december 8-án a „báró Gelsey Vilmos Nagydíjat” vehette át dr. Kisrigó László szeged-csanádi püspöktől.
2016. május 1-én, pappá szentelésének 40. évfordulóján, a „Dunasziget Községért” kitüntető címet kapta meg Cseh Benjamintól, Dunasziget polgármesterétől.
2019. március 23-án a „Mindszenty Emlékérmet” vehette át Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől.

Fotóalbum: https://www.facebook.com/pg/piaristak/photos/?tab=album&album_id=10158634854427738&__tn__=-UC-R

Forrás és fotó: Szathmáry Melinda/Magyar Piarista Rendtartomány

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41