Ugrás a tartalomra
normál Hazai Videó galéria

A megszentelt élet évének lezárása egyházmegyéinkben

Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2-i ünnepéhez, a megszentelt élet napjához kapcsolódva országszerte véget ért a megszentelt élet éve. A szerzetességet középpontba állító tematikus évet, amely 2014. november 30-án vette kezdetét, Ferenc pápa hirdette meg a világegyház számára.

Egri Főegyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Ternyák Csaba egri érsek közös hálaadásra hívta az egyházmegye területén működő 17 szerzetesközösség tagjait, akik az oktatásban, az ifjúságnevelésben, a betegpasztorációban, a cigány kisebbség, a szegények és az elesettek körében végzik szolgálatukat.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek és Várszegi Asztrik főapát január 31-én, vasárnap délelőtt Tiszaalpáron, a Szent Benedek Leányai Társasága zárdatemplomában zárta le ünnepélyesen a megszentelt élet évét.

Az ünnepi szentmisén a főegyházmegyében szolgáló szerzetesrendek képviselői és a környékbeli hívek együtt adtak hálát a kegyelmi esztendőért.

 

Pécsi Egyházmegye

Február 2-án, a megszentelt élet napján négy, a Pécsi Egyházmegye területén működő szerzetesrend képviselője mutatkozott be a pécsi pálos templomban. A beszélgetést szentségimádás, majd ünnepi szentmise követte, amelyet Udvardy György főpásztor celebrált – ez zárta le hivatalosan a megszentelt élet évét az egyházmegyében.

A szerzetesi életformát ma is számos előítélet övezi. Ezt az elköteleződést gyakran embert próbáló, már-már lehetetlen küldetésnek tartja a közvélemény. Ezért is tűnt fontosnak, hogy a megszentelt élet napján nyilvános beszélgetésen valljanak életükről és hivatásukról a Pécs környéki rendek képviselői.
A magyarszéki kolostorban csendes imádsággal töltött, rejtett életet élő kármelitákat Petra nővér képviselte, aki elmondta: fontos példát mutatni azoknak a fiataloknak, akik hiteles értékeket keresnek a világban.

"Amikor arról beszélünk, hogy a fiatalok nem vonzódnak a szerzetesi élethez, vagy arról, hogy nincsenek hivatások, sőt hogy a családok is krízisben vannak, nagyon fontos példákat mutatni. Meg kell láttatni a mai fiatalokkal, akik valóban Krisztust keresik, és az ő útján akarnak járni, hogy hogyan kell a lehetőségben élni. És lehet odaadott életet élni egy életen át” – tette hozzá Petra nővér.

Morvay Imre Pio atya évtizedekig plébánosként szolgált, ezt követően lépett be a Betegápoló Irgalmasrend közösségébe. Az irgalmasok a nagybetegek és a szegények szolgálatának szentelik életüket, ahogy a pécsi Irgalmas Kórházban Pio atya is.
„A hármas ismert fogadalom mellé odatesszük még a betegápolást is. A betegápolás azt kívánja tőlünk, hogy minőségi munkát végezzünk, és hogy a munkát lelkületben is töltsük meg tartalommal. Vagyis a szerzetes és a szerzetes munkatársai is igyekezzenek Jézust látni a betegben” – fogalmazott Pio atya.

Szintén az idősekért és a betegekért dolgoznak a kozármislenyi ferences nővérek. Máté Mária Magdolna Teréz nővér szerint épp a teljes elköteleződés a válasz arra, miért érdemes a megszentelt életet választani.„Én úgy gondolom, hogy leginkább a Jóistennek való odaadottság miatt. Szent Ferenc arra buzdít minket, hogy semmit ne tartsunk vissza magunkból, hanem egészen adjuk oda magunkat annak, aki egészen odaadja magát nekünk. Számomra ez az irány, ez a vonzó” – mondta Teréz nővér.

Az esemény házigazdája a magyar alapítású pálos rend volt. A Pécsett élő szerzetespapok két templomban teljesítenek szolgálatot, köztük a Hunyadi úti pálos templomban. A rendet Csóka János, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke képviselte, aki elmondta: egy életre szóló döntés teljessé teszi az emberi életet.
„Magamból indulok ki: Isten erre hívott, és az ő ötlete mindig a legjobb és a legboldogítóbb. Igazából akkor él az ember, amikor végérvényesen és visszavonhatatlanul odateszi magát. Utak vannak előttünk: ha nem lépek rá egyik útra sem, akkor egyiket sem fogom végigjárni. Csak egyre tudok rálépni, azon viszont végig kell menni” – mondta a tartományfőnök.

A beszélgetést szentségimádás, majd szentmise követte, amelyet Udvardy György megyéspüspök celebrált.

 

Székesfehérvári Egyházmegye

Szentségimádással, majd püspöki szentmisével ünnepelték Urunk bemutatásának napját Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban. Ezen az alkalmon adtak hálát a megszentelt élet évének kegyelmeiért a Székesfehérvári Egyházmegye területén működő szerzetesrendek is. Spányi Antal megyéspüspök tíz éve hívja az egyházmegyében működő, elkötelezett életet élő közösségek és lelkiségi mozgalmak képviselőit, hogy együtt köszönjék meg Istentől kapott elhívásukat.

Az idei évben a közösségvezetők az Oltáriszentség jelenlétében fogalmazták meg hálaadásukat. Megköszönték, hogy az elmúlt évben még jobban Isten eszközeivé tudtak válni, a Szentlélek segítette apostoli munkájukat. A szerzetesrendek képviselői azért is hálát adtak, hogy jelek lehetnek a világban, hogy érdemes egy egész életet Krisztusnak adni szeretettel és odaadással.

A püspöki bevezető és a Premontrei Rend vezetésével elmondott vesperás után az érdi ciszterci nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a piliscsabai egyházközségi nővérek, a fehérvári szervita és karmelita harmadrend, valamint a piliscsabai Ferences Világi Rend képviselői imádkoztak a közösségek nevében. „Legyenek olyan buzgó lelkek, akik monasztikus lelkülettel, egyedül Neked adják magukat, csendben végzett munkájukkal megszenteljék magyar hazánk földjét. (...) Urunk, szítsd fel az imádság és szemlélődés tüzét, hogy szeretetedtől táplálkozva, hittel kövessük szent akaratodat. (...) Segíts, hogy az egyház éltető szíve és erőforrása legyünk, és Neked szentelt életünk a földön minden szívet Feléd fordítson” – hangzott el az imádságokban.

Urunk bemutatásának ünnepe ezután a hagyományos gyertyaszenteléssel és körmenettel kezdődött. A főpásztor és az egyházmegyés papok vezetésével a szerzetesek, a közösségvezetők a hívekkel együtt, kezükben gyertyával vonultak el az oltár előtt, majd megkerülve a templomot a szent kapunál tértek vissza. Így emlékeztek meg a gyermek Jézus templomi bemutatásáról, az agg Simeon szavairól: „...szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek” (Lk 2,29–33).

Spányi Antal megyéspüspök szentbeszédében hangsúlyozta: a világnak szüksége van arra, hogy tiszta lelkű, örvendező szívű, sugárzó emberek közvetítsék Isten szeretetét. Megköszönte a szerzetesek odaadottságát, valamint szolgálatukat, amely nyilván nem könnyű út Isten felé, életük mégis tanúság arról, hogy ez az út járható. Megköszönte, hogy szeretettel viszik az égi ragyogást abba a sötétségbe, amely ma annyira jellemzi világunkat. „Azért küld az Úr a világba, hogy tanúságunk segítse közelebb Krisztushoz nemcsak azokat, akik eljárnak velünk templomba, hanem azokat is, akik az egyházról évtizedeken keresztül annyi rosszat hallottak, és ettől nem tudnak szabadulni. Szent II. János Pál szívéből fakadt, hogy ünnepeljük a hivatásokat. Olyanokra is emlékezzünk, akik vezettek bennünket életünk során, akik sok áldozatot vállalva is Isten bőséges áldását hozták el nekünk. Példájuk nyomán éljük mi is vonzóan szolgálatunkat, hogy Krisztus békéjét, örömét hirdessük a világnak, hogy új hivatások szülessenek” – mondta a főpásztor.

A szentmise a főpásztor áldásával zárult, amelyben minden szerzetes nevében megköszönte az Úr elhívását, és kérte, hogy az elkötelezett életet élők a rájuk bízottakat mindig a remény, a szeretet útján tudják vezetni.

 

Videó: Szent István Televízió, Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Magyar Kurír

Videók:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41