Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2018. február 2. 8:45
Mátraverebély-Szentkút

A MEGSZENTELT ÉLET NAPJA MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON

A Váci Egyházmegyében a megszentelt élet napját idén a nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély - Szentkúton ünnepelték a szerzetesek.

Több éves hagyomány, hogy a Ferences Rend megrendezi a Szentkúti kegyhelyen a szerzetesek zarándoklatát február 2-án.
Az eseményen Ferences szerzetesek, Premontrei szerzetesek, Klarissza nővérek, Ciszter nővérek, Ferences Szegénygondozó nővérek, Ferences Tanító nővérek és Pálos nővérek vettek részt.

Ft. Dr. Orosz Lóránt kegyhelyigazgató atya a szentmise elején nagy szeretettel köszöntötte a szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint a híveket, akik részt vettek Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. 

A szentmise áldozatot Ft. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya mutatta be. A szertartás elején a gyóntató udvarban szentelte meg a püspök atya a gyertyákat, amelyekkel a zarándoklaton résztvevő szerzetesek ünnepélyesen vonultak be a templomba, majd az oltár elé helyezték a gyertyákat - amelyek a szentmise végére egészen elégtek -, ezzel is kifejezve életük átadását az Úrnak.

Segédpüspök atya a napi evangélium kapcsán Isten cselekvéséről elmélkedett: „Fel kell ismernünk életünkben Isten cselekvését, munkáját és vezetését el kell tudnunk fogadni, így lesz életünk kegyelmi találkozás”. Amikor Jézust bemutatták a templomban, két olyan ember jelenlétében tették, akik már nagyon várták a Megváltót. Az egyik a bölcs Simeon volt, aki hálát adott az Úrnak, hogy megláthatta az üdvösséget, azt, aki Világosságul jött a világba. A másik Anna próféta asszony, aki nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal, és várta, hogy eljöjjön a megváltó. Anna nevének jelentése: Isten kegyelmes, egyben Fánuel leánya, ami azt jelenti: fényes. Ennek a két idős embernek a példáján keresztül mutatta be Püspök atya az Istennel való kegyelmi találkozást, akiknek az élete beteljesedett, mert akire vágyakoztak az eljött: látták és felismerték az Üdvözítőt.

A szentmisét közös szeretetvendégség követte, majd a kegyhelyigazgató atya körbevezette a zarándoklaton résztvevő szerzeteseket a kegytemplomban. 

Délután két domonkos nővér tartott előadást a jelenlévőknek: „Miért jó ma szerzetesnek lenni?” címmel. Mirjam és Lúcia nővér, egyszerűen és mélyen, saját tapasztalatain keresztül mutatta be a szerzetesi élet örömét.

Mirjam nővér szerint legfontosabb jelen lenni Isten számára: „Nem az a fontos, amit teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Ott állni az Isten előtt és válaszolni a jelenlétünkkel az Ő jelenlétére”.

Lúcia nővér: a megragadottságról beszélt: „A megragadottság az a tény, hogy Isten a szívemet birtokolja. Minden szerzetesi hivatásban van megragadottság. Van egyfajta kisajátító szeretet ebben. Nem az az igazi kérdés hogy lelkes vagyok-e még, hanem az a kérdés, hogy megragadott vagyok–e és ki foglalt le magának? Isten nem változik, mert a hívása soha nem változik”.

A megszentelt élet napja a Nóna (délutáni zsolozsma) közös elimádkozásával zárult.

Írta: Egy Pálos nővér

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41