Megválasztották a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája vezetőit

2021. már. 9. (kedd) 10:00
Budapest

A Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) idén március 9-10 én tartotta tavaszi plenáris ülését. 

A találkozó előtt az eddigi elnök - Balogh Péter Piusz O.Praem – személyes hangú levelet küldött körbe a rendi elöljáróknak. Ebben a választások előtti helyzetet foglalta össze, kiemelve, hogy a sok személyi változás és a járvány megjelenése ellenére az elnökség tovább tudott működni.

Levelében felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a Szerzeteselöljárók Irodájának feladatköre (ennélfogva a férfi és a női szerzetesi elnökségek feladatai is) megnövekedett, ezért felelősséggel és tájékozottan kell megválasztaniuk a következő évek öttagú elnökségét, természetesen a legteljesebb módon helyet adva a Szentlélek Úristen akaratának és erejének.

Az FSZK szabályzata szerint egy tagot a monasztikus rendek és a szabályozott kanonokok nagyobb elöljárói közül, hármat a koldulórendek és a szabályozott papi rendek nagyobb elöljárói közül, egyet pedig a szabályozott papi kongregációk és az egyéb intézmények vagy társaságok nagyobb elöljárói közül kell választani.

Összefoglalta továbbá azt is, hogy az FSZK elnöksége évente több alkalommal ülésezik, és az évi négy MKPK ülés után találkozót szervez az MRK elnökséggel. Ezen kívül évente a két elnökség közös stratégiai megbeszélést is tart. Mindezeket a megbeszéléseket a következő belső tartalmak jellemzik: közös gondolkodás a legfontosabb szerzeteseket érintő kérdésekről, az aktuális folyamatok áttekintése, döntések előkészítése és megtárgyalása, fontos stratégiai irányok kijelölése és a megvalósítás előkészítése valamint közös gondolkodás a női és férfi konferencia egyesítéséről.

A plenáris első napján a budapesti Kalazanci Szent József Piarista Kápolnában gyűltek össze az elöljárók az ötfős állandó bizottság tagjainak megválasztására. Majd a konferencia statútuma szerint az állandó bizottság megválasztotta a konferencia elnökét és tisztségviselőit.

A konferencia a következő három évre az elnöki tisztségre P. Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapátot választotta.

Alelnöke P. Vizi Elemér SJ a Jézus Társasága Magyarországi Tartományának tartományfőnöke lett.

Elnökségi tagok:

P. Berhidai Piusz OFM Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke,

P. Barta Szabolcs CM Misszióstársaság (Lazaristák) tartományfőnöke,

P. Szakál Ádám Márton SP Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke.

Köszönjük a leköszönő elnöknek és elnökségi tagoknak az eddigi szolgálatukat!

 

(A választás a járványügyi szabályok betartásával történt, a maszkok 5 másodpercre kerültek le egy fotó erejéig.)

 

A plenáris ülés második napja az online térben zajlott 22 szerzetes-elöljáró részvételével. 

Délelőtt a résztvevők megosztották egymással az aktuális egyéni és rendi színtű örömeiket, nehézségeiket. Például azt az örömteli történetet is egy fiatalról, aki a járványhelyzet miatt ott rekedt egy rendházban, és akiben ennek hatására - a szerzetesek között élve - felébredt a hivatás, és beadta jelentkezését a rendbe.

Ezután a hivatásgondozás témakörét beszélték át a jelenlévők öt csoportban. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a rendfőnökök ennek a területnek, mert a rendek életét, jövőjét alapvetően érintő kérdésekről van szó. Három pont megvitatására és megosztására került sor: Hogyan gondolkoznak a hivatásról, milyennek látják a valóságot, és mit látnak megoldásnak?

Közös kihívásnak látják ezen a területen többek között:

-a hivatásbarát-kultúra megteremtését.

-a nyitottságot, hitelességet, bátorságot, elérhetőséget a rendtagok részéről,

-a folytonos imádságot a hivatásokért,

-ahol még nincs, egy rendi felelős megbízását a hivatásgondozással,

-az életkor szintjéhez kötött folyamatos bemutatását a szerzetességnek (óvoda, ált. iskola, gimnázium, egyetem).

 

A nap zárásaként az Emberi Méltóság projekt eddigi eredményeiről és terveiről számolt be Rudan Mária és Dobszay Benedek OFM az elöljáróknak.

 

Mészáros Anett/MSZKI

Fotó: Kiss Didák OFM

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41