Örömmel forgolódni a legkisebbek között

Árkos
A betegápoló ferences nővérek erdélyi letelepedésük 18. esztendejét ünnepelték

 

November 29-én a Regula Bullata megerősítésének 800. évfordulóján lehetőségünk volt megemlékezni és hálát adni az elmúlt 18 esztendőért Erdélyben.  A Ferences Mindenszentek ünnepén tartott szentmisében két gyermekkeresztelésnek is örvendhettünk és imádkoztunk Isten új gyermekeiért az árkosi Irgalmasság Anyja Kismama otthon kápolnájában. 

Böjte Csaba testvér meghívására egy maroknyi ferences nővér érkezett 2005-ben, Szent András napján egy kis erdélyi faluba, Árkosra. A házba, amelybe megérkeztek volt fűtés, vetett ágy, tisztaság és rend. Az akkori segítők tárt karokkal, jó szóval és finom falatokkal fogadták a nővéreket a hosszú út után. Másnap, december 1-én gyülekeztek a vendégek, papok, helybeliek és környékbeli szerzetesek.  Az ünnepi szentmisét Exc. és Ft. Tamás József segédpüspök mutatta be, melyben megáldotta a ferences nővéri közösséget és új szolgálatukat.  Az új szolgálat nem volt kisebb feladat, mint a nehéz sorsú lányanyák és asszonyok illetve gyermekeik befogadása és megsegítése. A ház, amelyben a nővérek éltek egyben a befogadó otthon is, mely a Pro Vita Hominis életvédő társaság tulajdona. 2015-től a nővérek külön, egy kolostorba költöztek, melyet Exc. és Ft. Jakubinyi György érsek atya áldott meg. 

Isten akaratából és dicsőségére a hétköznapokban nem mindig könnyedén, de szép lassan beindult az élet. A nővérek is otthonra leltek, és a közel két évtized alatt több mint 120 édesanyát, egy esetleg több gyerekkel, vagy várandós kismamaként fogadtak be hosszabb - rövidebb időre.  Mindezt Krisztus iránti szeretetből teszik, aki azt mondta: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak.” (Mt 20,28) 

Szent Ferenc is arra buzdít, hogy az elutasítottakat kell pártfogolni, a sebeket ki kell tisztítani, be kell kötözni, és gyógyítani kell, ahogyan Szent Erzsébet is nagy szenvedéllyel cselekedte. Ma Szent Ferenc leprása a nővérek számára a bántalmazott, visszautasított, megfélemlített, megnyomorított, egzisztencia nélküli, és teljesen kiszolgáltatott édesanya is. A legkisebbek, a több sebből vérző életek, csecsemők, kisgyerekek és édesanyák különleges gondoskodásban és odafigyelésben, nagyvonalú szeretetben gyógyulnak, mely a gondviselő Isten kegyelmének csodálatos adománya. 

Hála és köszönet neked Istenem, hogy kiválasztottad a közösséget erre a felelősségteljes feladatra. Dicsőség Neked az árkosiak befogadásáért és a sok-sok segítségért. Hála és dicséret neked Istenem az erdélyi és külföldi adományozókért, akik nélkül ma sem működnének a mindennapok. És áldott légy Uram mindenkiért, akikkel kapcsolatba kerültünk, és lelkiekben gazdagodhattunk, különösen is azokért, akiket a gondjainkra bíztál.

 

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41