Papszentelést ünnepeltek a magyarországi kapucinusok

Lajosmizse
Ünnepelni hívott a kapucinus rend Lajosmizsére. Menyik Dánielt szentelte pappá Fábry Kornél püspök június 29-én a Szent Lajos-templomban a világ minden részéről érkezett szerzetesközösség, a család, rokonság és a lajosmizsei hívek körében.

 

Lajosmizsén eddig még soha nem volt papszentelés, a kapucinus rendben pedig húsz év után ez az első. A város szülötte, Menyik Dániel hívott a jász városba ünnepelni, ahol a krisztusi életben való elköteleződésről tett tanúságot.

A rend tagjai a világ minden részéről – Zöld-foki Köztársaság, Indonézia, Fehéroroszország, Románia, Szlovákia, Olaszország – eljöttek Lajosmizsére, hogy testvérükkel ünnepeljenek. Hogy a rend különösen nagy gondot fordít a hivatásgondozásra, mutatja a megjelent fiatal szerzetesek nagy száma. A rend Kelet-Európában, Dél-Amerikában, Afrikában, Indiában, Indonéziában látványos virágzásnak indult és növekszik.


Magyarországon 3 házban 14 kapucinus él: Budapesten – ahol Marco Facciolli OFMCap, a Magyar Kapucinus Delegáció delegátusa is él –, Móron és Máriabesnyőn, ez utóbbi helyen vannak a legtöbben, hatan alkotnak közösséget, mindegyikük más nemzet tagja.

Dániel 2021-ben tett örökfogadalmat. Képzését Velencében végezte, 2023-ban ünnepelte diakónussá szentelését Máriabesnyőn, papszentelését pedig saját kérése alapján Lajosmizsén, szülővárosában. Gyerekkoromban láttam imádkozni az idős néniket a hivatásokért. Szerettem volna, hogy lássák ennek beteljesülését” – indokolta kérését.

A Magyar Kapucinus Delegáció a venetói tartomány része; növendékeik Olaszországban végzik képzésüket. Elöljárójuk, Alessandro Carollo OFMCap vezetésével nagy számban érkeztek növendékek, testvérek és paptestvérek az ünnepre.

Jelen volt Dániel családja, rokonsága: nagyszülők, szülők, testvérek, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek sokasága. A család négy generációja ünnepelt együtt, Dániel testvérének ugyanis már van egy kisfia.

Az egybegyűlteket Süveges István viceofficiális kanonok-főesperes, a Szent Lajos-templom plébánosa köszöntötte. Megtelt a jász ősök által katedrális méretűre épített templom. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fábry Kornél volt, koncelebráltak a kapucinus atyák és a kecskeméti esperesi kerület papjai.

Fábry Kornél szentbeszédében saját útja tapasztalatai alapján tanított a papi szolgálatról azzal a bölcsességgel, amelyet képzése során először gimnáziumi tanárai, a piarista atyák, majd szemináriumi nevelői, valamint olvasmányai szentjei alapján megismert. Arról beszélt, amíg a jelölt egyre közelebb jut a papszenteléshez, úgy mélyül a szolgálata, majd a papságban kapja meg a szentségek kiszolgáltatásának teljességét: a betegek kenetének kiszolgáltatása, a legszentebb áldozat bemutatása és a bűnök alóli feloldozás csak a papság számára lehetséges.

Fábry Kornél arra a csodára mutatott rá, hogy a „pap szavára lejön Isten” közénk. Egyedül a pap mutathatja be a legszentebb áldozatot, Krisztus testét adhatja az embereknek, akik számára ez, ha hittel fogadják, az örökélet forrása. „Ennek lehetőségét a szabadnapon se hagyd el” – fordult a jelölthöz. Továbbá arra biztatta, „irgalmas szívvel” álljon rendelkezésre azok számára, akik életüket rendezni szeretnék. Megrendítő tapasztalatként írta le, hogy papként része lehet abban, amikor az élettől búcsúzó ember számára az életgyónás megadja a kiengesztelődés megnyugvását, vagy egy az Egyháztól eltávolodott ember hosszú idő után visszatér, szentgyónást végez, és helyre kerül az élete.

Arra buzdította a jelöltet, legyen „normális”, derűs, örömteli, alázatos, a beszélgetésekben a harmadik mondata már Istenről szóljon. Azt kívánta Menyik Dánielnek, mindig legyenek körülötte olyan emberek, akik szeretik, gondoskodnak róla, de soha ne feledje, előbb neki kell szeretnie.

A szentelési szertartás következett, kiemelte a pillanatok ünnepélyességét, ahogy a közösség kísérte jelöltet. A szentmise végén elhangzott az újmisés áldás, majd köszöntések következtek. Alessandro Carollo mondott köszönetet, hangsúlyozva, az egész Egyház ünnepe a mai nap. Dániel mélyen megérintődve a családjának, keresztszüleinek mondott köszönetet, hogy mellette állnak az életben. „Megtisztelve érzem magam, hogy Isten meghívott a szolgálatra, hogy körülvesz a lajosmizsei közösség, hogy Péter és Pál, egyházunk alapkövei ünnepén szenteltek pappá. Tegnap este jöttem haza, hihetetlen érzés volt” – fogalmazott könnyeivel küszködve.

Végül Fábry Kornél az oltárhoz szólította a még szabad állapotú fiúkat, férfiakat: Ha hívná őket Isten, ne habozzanak igent mondani neki.

A papszentelési szentmisén a lajosmizsei templom énekkarával énekeltek a kecskeméti Katona József Könyvtár dolgozói.

Az ünneplés szeretetvendégséggel folytatódott, Dániel családja nagy szeretettel látta vendégül látta a kapucinus közösséget. Ízelítőt adtak a magyar néptáncból, volt bemutató és táncház is, majd Anton Strakh OFMCap testvér tartott bűvészbemutatót.

 

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Forrás: magyarkurir.hu 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41