Ugrás a tartalomra
beharangozó Rendi
2016. szeptember 17. 10:00

Punk M. Gemma apátnőt ünnepeljük

Nagy ünnepre készülődik a Regina Mundi Apátság közössége. Punk M. Gemma apátnő elöljáróvá választásának 70. évfordulóját, és rubinfogadalmának jubileumát ünneplik 2016. december 17-én 10 órakor a Regina Mundi Apátságban. Mindenkit szeretettel várnak! (Érd, Tárnoki út 11.)

Hazánkban újra, 300 év szünet után az első hét ciszterci nővér letette fogadalmát, hogy mindenről lemondva, egészen Istennek szentelje magát. 1946. december 17-én az alapító nővérek a  közösség legfiatalabb tagját, a 19 éves Punk M. Gemma nővért választották meg elöljárójuknak.

Az alapítás és elindulás nehézségei és a negyven éves elnyomatás alatt, majd a felépülő monostor és a kialakuló új élet terheit viselve állhatatos kitartással, a "szentség és bátorság" jelmondatával 70 éven át vezeti és hordozza a rá bízott közösséget.

1971. december 15-én, 45 éve, a kommunizmus elnyomása alatt, Sighard Kleiner generális megbízásából Endrédy Vencel zirci apát a Regina Mundi közösség elöljáróját Pannonhalmán a legnagyobb titoktartás mellett apátnővé benedikálta.

 

"A szemünk előtt zajlott le ez a hosszú időszak, de igazából nem is tudjuk felfogni, hogy valójában mi mindent, - mélységet és magasságot - tartogatott apátnőnk számára ez a hét évtized...

Hálát adunk Istennek minden kegyelméért; teremtő akaratáért; a jót és rosszat egyaránt működni engedő kifürkészhetetlen gondviseléséért; a sátán minden cselvetéséből kiragadó hatalmáért; óvó, szerető jóságáért; az örömteli és nehéz pillanatokért és napokért; minden megtisztító szenvedésért; a lelkierő, a szentség és bátorság adományáért és minden bölcsességéért, amellyel Apátnőnket életre hívta, magának kiválasztotta, és a Magyarországon 300 év szünet után újraélesztett első monasztikus ciszterci monostor élére állította, és akinek szívébe elrejtette Cisztercium eszményét; a lángoló istenkeresés és Szent Benedek Regulája megvalósításának örök vágyát.

Mindaz, amit Naszályi Emil atyával Gemma apátnőnk végbevitt, ahogy fiatal lányként nekifeszülve..., a kommunizmus ellenálló nyomása alatt is bátran nevelte, a börtöntől megóvta, és a 70 év alatt soha meg nem tántorodva Isten felé vezette a közösséget. Mindez egyedülálló esemény Rendünk történetében, és arra kötelez minket, hogy példáját kövessük, hiteles szavainak engedelmeskedjünk, és ne szűnjünk meg érte könyörögni és hálát adni!"

A Regina Mundi Apátság nővérei

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41