Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2017. június 10. 15:00 to 2017. június 11. 14:45
Nemi

Pünkösd hetében előkáptalant tartanak a Boldogasszony Iskolanővérek Nemiben

A Magyar Tartományt két választott küldött, Gemma és Monika nővér, Luca nővér mint tolmács és a tartományfőnöknő, Judit nővér képviseli. A 9 rendtartományból összegyűlt 50 iskolanővér nemzetközi tanácskozásának a Rómához közeli kisváros Verbita központja, az Ad Gentes Centrum ad helyet, melynek falai között íródott a II. Vatikáni Zsinat Ad Gentes dokumentuma.

Az előkáptalan mintegy "előszobája" az amerikai Maryland Államban rendezendő 24. Általános Káptalannak, melyre 2017. szeptember 26. és október 24. között kerül sor. A felkészülés során a résztvevőknek alkalmuk van lelki közösségként együtt imádkozni, megismerkedni egymással és a rájuk váró feladatokkal. A káptalannak ugyanis meg kell majd határoznia a Kongregáció következő hat évének közös irányvonalát, és meg kell választania az új általános főnöknőt és tanácsosait.

Az előkáptalan során a nővérek ezekhez a felelősségteljes feladatokhoz gazdag forrásanyagot kapnak, melyet áttanulmányoznak, reflektálnak rá, és közös dialógusban dolgoznak fel. Lépésről lépésre megvitatják a káptalan tervezett eljárásmódját és a választási folyamat felépítését. A közös munkát, melynek nyelve az angol, fordítók segítik. A magyar delegációt Luca nővér és Koppány Emese kísérte el tolmácsként.

A munkaanyagok a "káptalani táskában" gyűlnek, melyeket a nővérek praktikusan a vállukon tudnak vinni a megbeszélések helyszíneire. E táskák különlegessége, hogy a magyar nővérek missziós "Boldogasszony Manufaktúrájában" készültek Vécsen, roma asszonyok keze munkájával, Paulina nővér és Bárdos Éva mentorálásával.

Az iskolanővérek nemzetközi találkozóinak nélkülözhetetlen eleme a sok testvéri beszélgetés és a felszabadult derű is. Ez nincs másképpen itt sem, ahol a nővérek festői környezetben tehetnek sétákat a tanácskozások szüneteiben. Emlékezetes marad számukra az az este, amikor meglátogatta őket Rómából a közös nemzetközi novíciátus kis csapata. Különösen nagy öröm volt ez a találkozás a káptalan afrikai, bajor, japán és brazil tagjainak, hiszen ők viszontláthatták saját fiataljaikat.

Rajtuk kívül még egy vendég érkezett Rómából: Ferenc pápa - képmása. A római Generalátus közösségében ugyanis szolgál egy amerikai nővér, aki kivételes színészi képességekkel megáldott, és korábban hivatásos bohócként foglalkozott gyermekekkel. Óriási meglepetés volt, amikor Ferenc pápa stílusának megfelelő módon váratlan, spontán látogatást tett a nővérközösségben. Nem felejtette el elhozni magával a Laudato si’ dokumentumot sem, melynek tanítása a teremtésvédelmet szorgalmazó iskolanővéreknek szívügye.

Pünkösd hetének lelkületében, a Lélekre nyitottan zajlik az előkáptalan egészen június 10. szombat estig. Az alapító Gerhardinger Boldog Terézia anya Szentlélekhez szóló imáját minden nap elimádkozzák a jelenlevők, de nemcsak ők, hanem a világ 30 országában szolgáló közel 3000 iskolanővér is. Ez az ima lett ugyanis a káptalani év mindennapi imája. A nővérek hálásak érte, ha mások is fohászkodnak értük és Kongregációjuk jövőjéért ezzel az imával:

Jöjj Szentlélek, adj világosságot és erőt,

hogy felfogjuk szent hivatásunkat;

megismerjük, mik vagyunk,

mivé kell válnunk,

mit kell tennünk,

és valójában mit tehetünk,

hogy elérjük ezt a célt!

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41