Szent Angélára emlékeztek a Prohászka-iskolában

2022. jan. 31. (hétfő) 09:00
Győr

Január 27-én szentmisével emlékeztek az orsolyita rend alapítójára, Merici Szent Angélára liturgikus emléknapján a győri Szent Anna-templomban. 

Az ünnepi szentmisét Simon Dávid atya, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkésze mutatta be. „Nagy örömünkre szolgált, hogy diákjainkkal részesei lehettünk az orsolyita nővérek ünnepének. A szertartás során diákok és a tanárok közösen a nővérekkel együtt énekelték a Szent Angéla közbenjárásáért fohászkodó népéneket” – számolt be az ünnepről Nagy Mónika Rita, az iskola tanára.

Dávid atya szentbeszédében rámutatott, hogy a Garda-tó mellett született Angéla élete nagy nehézségekkel indult, hiszen kisgyermekként elveszítette szüleit, tizenévesen pedig teljesen egyedül maradt a világon. Istenben gyökerezve azonban felismerte, hogy életfeladata a hozzá hasonló sorsú gyermekek megsegítése, így az elesettek gyámolításának szentelte életét. Bresciába kerülve Angéla tevékenysége kiteljesedett és az általa alapított közösség fő küldetése a lánynevelés lett.

Az iskolalelkész homiliájában kiemelte: Szent Angéla a 15. században nagyon modernnek mondható keresztény pedagógiai elgondolását és felolvasta az alábbi részletet Merici Szent Angéla szűz Lelki végrendeletéből:

„Először is arra törekedjetek minden erőtökkel és jó szándékotokkal, hogy Isten segítségével olyan jó elhatározásra jussatok, hogy egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvözítésére való buzgóságtól vezetve teljesítsétek minden nevelő munkátokat és fáradozásotokat. Mert egyedül csak e kettős szeretetben gyökerező és erre támaszkodó munka és fáradozás hoz majd jó és üdvösséget biztosító gyümölcsöket, hiszen Üdvözítőnk is ezt mondja: »Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt.« (Mt 7,18)

Azt mondja: a jó fa, azaz a jó szív, a szeretettől égő lélek csak jó és szent gyümölcsöt fog teremni, amint Szent Ágoston is mondja: Szeress, és tégy, amit akarsz!”

A nehézségekből erőt merítő Angéla Szent Orsolyát, a vértanú szüzet választotta a hozzá csatlakozó huszonnyolc lány pártfogójául, a rend tagjait ezért hívjuk máig orsolyitáknak.

Dávid atya a befejező áldás előtt összegezte, hogy - Szent Angéla szellemi örökségét szem előtt tartva - ha földi terheink hordozásában a Teremtőt hívjuk segítségül, minden nehézség leküzdhető és életünk kivirágzik.

Nagy Mónika Rita / Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

 

Forrás és fotó: gyor.egyhazmegye.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41