Szent Angélára emlékeztek a Prohászka-iskolában

2022. jan. 31. (hétfő) 09:00
Győr

Január 27-én szentmisével emlékeztek az orsolyita rend alapítójára, Merici Szent Angélára liturgikus emléknapján a győri Szent Anna-templomban. 

Az ünnepi szentmisét Simon Dávid atya, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkésze mutatta be. „Nagy örömünkre szolgált, hogy diákjainkkal részesei lehettünk az orsolyita nővérek ünnepének. A szertartás során diákok és a tanárok közösen a nővérekkel együtt énekelték a Szent Angéla közbenjárásáért fohászkodó népéneket” – számolt be az ünnepről Nagy Mónika Rita, az iskola tanára.

Dávid atya szentbeszédében rámutatott, hogy a Garda-tó mellett született Angéla élete nagy nehézségekkel indult, hiszen kisgyermekként elveszítette szüleit, tizenévesen pedig teljesen egyedül maradt a világon. Istenben gyökerezve azonban felismerte, hogy életfeladata a hozzá hasonló sorsú gyermekek megsegítése, így az elesettek gyámolításának szentelte életét. Bresciába kerülve Angéla tevékenysége kiteljesedett és az általa alapított közösség fő küldetése a lánynevelés lett.

Az iskolalelkész homiliájában kiemelte: Szent Angéla a 15. században nagyon modernnek mondható keresztény pedagógiai elgondolását és felolvasta az alábbi részletet Merici Szent Angéla szűz Lelki végrendeletéből:

„Először is arra törekedjetek minden erőtökkel és jó szándékotokkal, hogy Isten segítségével olyan jó elhatározásra jussatok, hogy egyedül Isten szeretetétől és a lelkek üdvözítésére való buzgóságtól vezetve teljesítsétek minden nevelő munkátokat és fáradozásotokat. Mert egyedül csak e kettős szeretetben gyökerező és erre támaszkodó munka és fáradozás hoz majd jó és üdvösséget biztosító gyümölcsöket, hiszen Üdvözítőnk is ezt mondja: »Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt.« (Mt 7,18)

Azt mondja: a jó fa, azaz a jó szív, a szeretettől égő lélek csak jó és szent gyümölcsöt fog teremni, amint Szent Ágoston is mondja: Szeress, és tégy, amit akarsz!”

A nehézségekből erőt merítő Angéla Szent Orsolyát, a vértanú szüzet választotta a hozzá csatlakozó huszonnyolc lány pártfogójául, a rend tagjait ezért hívjuk máig orsolyitáknak.

Dávid atya a befejező áldás előtt összegezte, hogy - Szent Angéla szellemi örökségét szem előtt tartva - ha földi terheink hordozásában a Teremtőt hívjuk segítségül, minden nehézség leküzdhető és életünk kivirágzik.

Nagy Mónika Rita / Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

 

Forrás és fotó: gyor.egyhazmegye.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41