Szentszéki felhívás a szerzetesekhez

2022. már. 1. (kedd) 09:15
Mindenhol

Február 28-án a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa és titkára levélben kérte a világ valamennyi szerzetesét, hogy buzgó imájukkal és életük tanúságtételével segítsék elő a békét a világ minden táján.

Kedves megszentelt férfiak és nők!

Amitől féltünk, megtörtént: a háború ismét visszatért az utcákra és az emberek közé; visszatért egy olyan földrészre, amelyről úgy tűnt, hogy tanult a múlt rémtetteiből; visszatért, és egy új világkonfliktus veszélyét hozta magával. Visszatért, és a szemünk elé tárta azt a drámát, amelyet a világ más részein emberek milliói élnek át.

Öleljük át azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket, akik Ukrajnában és azokban az országokban élnek, ahol háború dúl, vagy belső összetűzések és erőszakos cselekmények sújtják a lakosságot.

Bízzuk Isten anyjára a háború borzalma és értelmetlensége által érintett megannyi testvérünk és nővérünk szenvedését, életét és halálát.

Tegyük magunkévá Ferenc pápa felhívását, és „március 2-át, hamvazószerdát tegyük böjti nappá a békéért” (Felhívás, 2022. február 23.).

Minél inkább osztozunk az emberek szenvedéseiben, annál buzgóbban imádkozzunk a béke Istenéhez, aki közel jött életünkhöz, és együttérez a sebesült emberiség sorsával (Ferenc pápa: Úrangyala, 2021. február 14.).

Jól tudjuk: soha nem lesznek győztesek vagy vesztesek, csak férfiak, nők és gyermekek, akiket tönkretesz ez a konfliktus. Krisztus példáját követve, aki a keresztről átölelte az igazakat és a bűnösöket, „aki egyesülni akart mind az igazakkal, mind a bűnösökkel, aki egyazon szeretettel ölelt át mindenkit… nem értelmi megértéssel, hanem együttérzéssel” (Anthony Bloom, a Moszkvai Patriarchátus nyugat-európai exarchája), mindenkinek az üdvösségéért imádkozzunk!

A sok szent rendalapító és megannyi megszentelt férfi és nő iskolájában hiszünk az ima erejében, mert „mindig imádkozni kell, még akkor is, amikor minden hiábavalónak tűnik, amikor Isten süketnek és némának tűnik számunkra, és úgy tűnik, hogy csak az időnket vesztegetjük. Még akkor is, ha borús az ég” (Ferenc pápa: Általános kihallgatás, 2020. november 11.).

Imádkozzunk, hogy véget érjen a háború, hogy ne győzzön egy olyan gazdaság, amely öl, hogy a szeretet váltsa fel a gyűlöletet, a szolidaritás a közömbösséget, hogy a párbeszéd erősebb legyen a fegyvereknél.

Ezt különösen a szemlélődő nővérektől kérjük, akik bizonyára már most is a békéért ajánlják fel életüket. De most szüntelen imádság égjen mindnyájunk szívében! Imádkozzunk egyénileg, közösségeinkben, támogassunk és szervezzünk imaalkalmakat, imádkozzunk együtt – ahol, csak lehet – más keresztény egyházak testvéreivel, menjünk el hozzájuk, hogy kifejezzük közös vágyunkat, és vonjunk be másokat is ebbe az imádságba.

Ne fáradjunk bele az imádságba! És ugyanezzel a szenvedéllyel tegyük meg a béke gesztusait, bárhol is vagyunk, minden jóakaratú férfival és nővel együtt; engedjük, hogy a Szentlélek megtérítsen bennünket a béke cselekedeteire, hogy életünk – szelídségben és igazságban – tanúja legyen annak az irgalomnak, amellyel az Atya megajándékoz bennünket.

Máriára, a Béke Királynőjére bízzuk Európát és az egész világot.

Vatikánváros, 2022. február 28.

João Braz de Aviz bíboros
prefektus

José Rodríguez Carballo OFM érsek
titkár

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: magyarkurir.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41