Szerzetesek az emberkereskedelem ellen - SOLWODI HUNGARY Egyesület

Az emberkereskedelem megszűnése velünk kezdődik!

2017 február 8-án, Szent Bakhita emléknapján kerülhetett sor a SOLWODI HUNGARY Egyesület alapszabályának aláírására. Az alapítók - 7 különböző szerzetesközösség nővérei és egy világi alapító tag - az eddig SÁRA TEAM néven tevékenykedő reflexiós csoport két éves útkeresésének eredményeként indíthatják útjára az egyesületet. 

A név választása tudatos együttműködést jelez a német Dr. Lea Ackerman SMNDA nővér által alapított SOLWODI hálózattal.

A SOLWODI (Solidarity with women in distress - szolidaritás a szükségben levő nőkkel) szervezetet 1985-ben dr. Lea Ackermann nővér alapította Kenyában, amely azóta már  Németországban, Romániában és Ausztriában is önálló egyesületként működik.

A szervezet a szükségben levő nők helyzetének javításáért száll síkra, elsősorban azokban az esetekben, amikor nők hazájukban, vagy hazájukat elhagyva Európa országaiban szorult helyzetükből kifolyólag a prostitúció áldozataivá válnak.

A SOLWODI tevékenységét a krisztusi emberkép hatja át, melynek középpontjában az ember méltósága és szabadsága áll. A világ szinte minden táján megtalálható hátrányos helyzetbe került nőkért való elköteleződés alapja egy globális közösségben az igazságosság, és a béke megteremtésén fáradozni. Éppen ezért főként olyan nőkért száll síkra, akik az erőszak és az emberkereskedelem áldozatai.

Magyarországon 2014-től kezdődően szerzetesnővérek egy kis csoportja és világiak kötelezték el magukat a nőkereskedelem ellen. A csoport SÁRA Team névvel kezdte meg tevékenységét. Az érintett szerzetesrendek nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkeznek, több rendből dolgoznak nővértársak a SOLWODI más európai országaiban működő egyesületeiben. Tapasztaltok gyűjtése és a kapcsolatok építése során született meg a SOLWODI Hungary Egyesület megalapításának igénye.

Az Egyesület kizárólagos célja a védelem, támogatás és segítés főként a családi erőszak és az emberkereskedelem által érintett nők részére. Továbbá a prostitúcióra való kényszerítésre veszélyeztetett csoportok, rétegek helyzetének javításának elősegítésére. Kiemelt cél a gyermekek és fiatalkorúak prostitúciójának megelőzése. A prostitúcióval felhagyni kívánóknak pedig más szervezetekkel való kapcsolatai révén rehabilitációs lehetőségek felkínálása.

Azon hátrányos helyzetben lévő személyeknek, csoportoknak, rétegeknek, akik családban elkövetett erőszak, illetve prostitúcióra kényszerítés miatt veszélyeztetettek, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. Ezen csoportok érdekében további felvilágosító tevékenység végzése preventív célzattal a családon belüli erőszak tekintetében, valamint családsegítő feladat ellátása, hogy az érintettek kikerüljenek a prostitúciós veszélyeztetettségből.

Az alapszabály aláírása után az egyesület tagjai részt vettek az emberkereskedelem áldozataiért bemutatott szentmisén a Budapest Mária utcai Jézus Szíve templomban. A szentmisében az egyetemes könyörgések után a jelenlévők mécsest gyújthattak az áldozatokért az oltár előtt.

 

Légrádi Gabriella SCSC  

a Solwodi Hungary Egyesület elnöke

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41