Szerzetesi fenntartású szociális intézmények online találkozója

2021. máj. 5. (szerda) 10:00
Mindenhol

A szerzetesi iroda (MSZKI) a szerzetesrendek együttműködését segíti elő. A női és férfi szerzeteselöljárói konferencia hat területet jelölt meg, ahol különösen szeretné az együttműködést, ezek közül az egyik a szociális terület. A szerzetesi iroda felmérte a terület nagyságát, és fontosnak tartotta, hogy a szociális munkacsoporton kívül egy félállású munkatársat is alkalmazzon a szociális területen való együttműködés koordinálására.

2021. 05. 05-én a szociális munkacsoport a szerzetesi fenntartású szociális intézmények sajátos feladatairól tartott konferencia beszélgetést Formanek Tamás vezetésével. Ez már a harmadik ilyen találkozó volt, most 17 fő részvételével.

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények sajátos feladatairól már szerettek volna Szécsényben egy konferenciát tartani, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat és közösen tervezhetnek, de ez a járvány miatt bevezetett korlátozások miatt nem valósulhatott meg, csak online formában.

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények fenntartói, a fenntartó rendek szerzetesei, intézményvezetői és dolgozói közösen keresik, hogy mik az intézményeik sajátosságai. Fontosnak tartják megfogalmazni, hogy mi az a többlet, amit ellátottjainknak adni tudnak. A szerzetes közösségek fenntartásában működő intézmények professzionális módon kapcsolódnak bele a hazai szociális ellátásba.

Az online találkozón a résztvevők megbeszélték, hogy mit sikerült megvalósítani a covid járvány idején azokból az alapelvekből, melyeket együtt fektettek le az előző két találkozón.

A Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában Pécelen a pandémia okozta bezártság idején nagy hangsúlyt fektettek a kapcsolattartás életben tartására, megszervezésére:

 • személyes találkozásra látogató faházikót építtettek az otthon udvarána telefonos kapcsolattartást erősítésére három új telefonvonalat fizetnek és számítógépeket szereztek be Skype-os beszélgetésekhez
 • egy szerzetesnővér (testvér) pasztorális tevékenységet végez itt: naponta igeliturgiát tart, áldoztatja a lakókat, imádkozik velük. Vasárnaponként a szentmisét készíti elő.
 • Ökumenéért imádkoznak, a különböző felekezetek lelkészeit személyesen hívják meg az otthonba
 • Önkéntesként diákok járnak az otthonba
 • Dolgozóiknak biztosítják, hogy Tahiban levő lelkigyakorlatos házukban lelkigyakorlaton vegyenek részt.

 

A Dorothea Szociális otthonban Kozármislényben találkozási pontot építettek ki – üvegen keresztül - a kapcsolattartás elősegítése céljából.

 • Az imaórákat, bibliaórákat folytatták a pandémia idején is, melyeket az otthon mellett élő szerzetes nővérek vezetik
 • Pap is bejár az otthonba. Senki nem halt meg a végső útra történő szentségi felkészítés nélkül.
 • Haldoklókhoz bejöhettek a hozzátartozók elbúcsúzni
 • A gondozók szeretettel, türelemmel viszonyultak a lakókhoz, odaadóan dolgoztak, senki nem mondott fel.
 • Kreatív ötletek születtek: karácsonykor ének, zene a templomban, amit zoom-on követhettek az otthon lakói; farsangkor busók jöttek az udvarra, amit az ablakokon át nézhettek a lakók; félig vak új lakó érkezett, akihez a hozzátartozója egy hétig bejárhatott napi 2 órát, hogy segítse a tájékozódást, beilleszkedést az új helyen; anyák napján minden lakó egy szál fehér rózsát kapott.

 

A Ferences Szociális Otthonban Esztergomban szintén üvegfalas elválasztást alakítottak ki, ami aztán a látogatóhely lett.

 • Karácsonyi ünnepség is az üvegfalnál volt – ferencesek énekes műsort adtak elő
 • Országos tánc délelőtt tartottak időseknek – városszintűvé nőtt
 • Jeremiás ferences testvér – aki ápolóként dolgozik az otthonban - afrikai missziós élményeiről tartott bemutatót
 • Szentségi kápolna van az az otthon területén, így a szentségek kiszolgáltatása és a szentmisék folyamatosan voltak. Közös imádságok, igeliturgiák, májusban rózsafűzér.
 • Református lakók skype-on követhették az istentiszteletet.
 • Az otthonba bejáró pap és a ferences atyák is gyónási és beszélgetési lehetőséget ajánlottak a dolgozóknak.

 

A Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége Szécsényben meghirdette a „Tisztelet” évét. Tudatosan figyelnek erre az alapértékre minden viszonyban, kapcsolatban.

 • Az elmúlt két szociális találkozó során született dokumentumot sokszorosította és kiosztotta a munkatársaknak, hogy tudatosíthassák hol dolgoznak.
 • A vírusos időben nagy volt az egység a dolgozók között. Odaadottan dolgoztak a munkatársak.

 

A Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubjában Budapest, Pasaréten kijártak a teljes elszigeteltségben, bezártságban élő idős emberekhez és regisztrálták őket oltásra.

 • Elvitték az időseiket az oltásra
 • Több esetben egyedüli kapcsolattartók voltak az idős emberekkel, akiknek hozzátartozóik pl. covidosak lettek.
 • Telefonon tartották bennük a lelket,
 • Lelkigondozó munkatársuk telefonos konferencia keretében tartott imaórákat az idős gondozottaknak
 • Május 10. után kerti beszélgetéseket, imaórákat, 6-8 fős csoportokban erdei sétákat terveznek.

 

A Betánia Szeretetotthonban Szikszón a szeretet dimenziója bővült az odaadó figyelemben. 

 • A pillantás ereje felerősödött a covid védőfelszerelésben.
 • Távsegítség nyújtás szerzetesi fenntartójuk budapesti szociális otthonának, amikor oda betört a vírus. Telefonon keresztül bíztatták a nővéreket és a kollégákat.

 

A közös gondolkodás sok gyümölcsöt hoz. Fontos, hogy a résztvevők túl tudjanak lépni saját intézményük keretein, és az össz-szerzetesi szociális intézmények horizontját is lássák.

A következő találkozót Szécsényben tervezik megtartani és témájának az önkéntességet tűzték ki.

 

Forrás és fotó: Formanek Tamás/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41