A pápa az Ágoston-rendi Recollectusoknak

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Róma

Ferenc pápa március 17-én, csütörtökön fogadta az Ágoston-rendi Recollectusok általános káptalanjának küldöttségét, és Szent József alakját állította eléjük, mint a szerzetesek és papok példaképét.

Szent József szombati ünnepe előtt Ferenc pápa Jézus nevelőapját állította példaképül a keresztények elé és felhívta a figyelmet „atyai szívére” és „kreatív bátorságára”. A pápa csütörtökön találkozott az Ágoston-rendi Recollectusok mintegy 50 tagjával a Vatikánban, akik március 1-jén kezdték meg 56. általános káptalanjukat Rómában.

Szinodalitás

„Egyként haladni előre. Én azért jöttem, hogy életük legyen” – ez a főkáptalan témája. Emlékeztetve a csoportot, hogy manapság az egész egyház a szinodalitás útján jár, a pápa hangsúlyozta: „Itt az ideje, hogy együtt járjunk, mindig előre haladjunk, szemünket és szívünket Jézusra összpontosítva”. A szinodalitásban, az egész egyházzal való szeretetközösségben a pápa Szent József alakjáról szólt, akit az Ágoston-rendi Recollectusok védőszentjükként tisztelnek. „Ennek a nagyon kedves szentnek” két aspektusát emelte ki.

Atyai szív

Mindenekelőtt mindenki tartsa szem előtt, hogy minden megszentelt életű ember és pap arra kapott meghívást, hogy „atyai szíve” legyen Szent Józsefhez hasonlóan – kérte a pápa. Ez azt jelenti, hogy nyugtalan szívvel rendelkezzünk, amely szeretni és gondoskodni akar a rábízott fiakról és lányokról, különösen a legsérülékenyebbekről, a szenvedőkről, azokról, akik nem tapasztalták meg az apai szeretetet. Az ilyen szív mindaddig nem nyugszik meg, amíg el nem juttatja őket az Istennel való találkozáshoz, hogy mindnyájuknak élete legyen és bőségben legyen, amint azt az általános káptalan témája is sugallja. A pápa emlékeztette őket: „nem lehetünk igazi atyák anélkül, hogy gyermekként élnénk meg önmagunkat, a Mennyei Atya gyermekeiként, aki szeret minket, és tudja, mire van szükségünk”. „Ne szűnjünk meg minden nap Istenhez fordulni teljes bizalommal. Ő meghallgat minket. Meghallgatja szívünk vágyait és szükségleteit, és megmutatja nekünk az előre vezető utat.”

Kreatív bátorság

Ferenc pápa Szent József másik jellemzőjeként a „kreatív bátorságot” emelte ki az Ágoston-rendi Recollectusoknak. Ezek nem könnyű idők, de Szent Józsefnek sem volt könnyű a saját idejében. „De bízott Istenben, teljesen megbízott benne, és minden képességét, tehetségét felajánlotta, hogy szolgálja Őt, és Isten megadta neki kegyelmét, hogy elvégezze a rábízott nehéz küldetést.” Ferenc pápa arra buzdította az Ágoston-rendi Recollectus szerzeteseket, hogy éljék újra át felszentelésük napját, vigyék Isten elé önmagukat és engedjék, hogy „élő, szent és számára elfogadható áldozattá változtassa őket”. A pápa szerint ez a felajánlás segíteni fogja őket abban, hogy bizalommal, bátorsággal és kreativitással induljanak el a misszióba. „Isten velünk van, mellettünk halad és segít döntéseket hozni.”

Szent József-év, apostoli levél Jézus nevelőapjáról

Ferenc pápa a közelmúltban kiemelte Jézus nevelőapjának és Mária hitvesének az egyházban betöltött szerepét. 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig meghirdette a „Szent József-évet” annak emlékére, hogy IX. Pius pápa 150 éve nyilvánította Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. Apostoli levelet is közzétett „Patris corde” („Atyai szívvel”) címmel Szent Józsefről.

A fogyatkozó hivatásokról és kihaló kongregációkról

Végül Ferenc pápa kötetlen szavakkal kommentálta a rendfőnök megjegyzését, miszerint az Ágoston-rendi Recollectusok körében egyre fogy a hivatások száma. A korábbi 8 tartomány mára 4-re csökkent. „Ez olyan valóság, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül” – figyelmeztetett a pápa. Emiatt okolhatják a mai fiatalok érdeklődésének hiányát, a születési arányok csökkenését Európában és Amerikában, és ebből fakadóan azt, hogy távolabb kell hivatásokat keresniük, más kultúrákban és országokban stb. A pápa rámutatott: fel kell készülni a jövőre, hogy esetleg 2 tartományra csökken a számuk, vagy esetleg olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor „már nem lesz több Ágoston-rendi Recollectus szerzetes”. Inkább tegyék fel maguknak a kérdést: „Felkészítettük-e a világi híveket, felkészítettük-e az embereket a lelkipásztori munka folytatására az egyházban?”. „Felkészítettétek az embereket arra, hogy tovább vigyék lelkiségeteket, amely Isten ajándéka?” – kérdezte a pápa.

Szilárdan tartsuk meg a karizmánkat és az életszentségünket

A Szentatya elismerte, hogy ez aggasztja, de nem akarja a prófétát játszani. Fel kell készülnünk arra, ami történni fog, és át kell adnunk karizmánkat, ajándékunkat azoknak, akik tovább tudják vinni. Anélkül, hogy illúzióink lennének vagy megpróbálnánk helyrehozni olyan dolgokat, amelyeken nem lehet segíteni, inkább szilárdan tartsuk meg a karizmánkat és az életszentségünket, amivel rendelkezünk. Ezért imádkoznunk kell a hivatásokért és önmagunkért, hogy „az Úr készítsen fel minket arra is, hogy amikor már kevesebben vagyunk, azoknak adjuk át ajándékunkat, akik együtt tudnak működni velünk”. Ezért Ferenc pápa arra buzdította az Ágoston-rendi Recollectusokat, hogy kérjék az Úr kegyelmét, hogy ezeket a döntéseket ne szociológusként vagy pszichológusként hozzák meg, hanem úgy, ahogyan az Úr akarja.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41