Sok embert üldöznek vallása miatt és tartanak rabszolgasorban

Róma
Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a Trinitárius Nemzetközi Szolidaritás konferencia résztvevőit. A fogolykiváltó rendként is ismert kongregáció tagjait arra biztatta, hogy fáradozzanak a vallásszabadság tiszteletben tartásáért, és a rabszolga sorban élő férfiak, nők és gyermekek felszabadításáért.

Ferenc pápa örömmel üdvözölte a szervezet tagjait, akik nemcsak elméleti szinten védik a vallásszabadságot, hanem gondjaikba veszik a hitük miatt üldözött és bebörtönözött embereket. Emellett a római Angelicum Pápai Szent Tamás Egyetemen a vallásszabadságról tartott tanulmányi kurzust hirdettek, melyet a trinitáriusok alapítójáról, Mathai Szent Jánosról neveztek el. A nyolc évszadra – vagyis Assisi Szent Ferenc idejére - visszatekintő karizmához hűen ma is szükség van arra, hogy felszabadítsák a rabszolgákat, legyenek azok keresztények, vagy muzulmánok. Mathai Szent János egy új rendet hozott létre a világban való apostolkodásra, melyet III. Ince pápa jóváhagyott és teljes támogatásáról biztosított.

Jézus felszabadított minket

A Legszentebb Szentháromság Rendjét fogolykiváltó szerzetesrendként ismerjük. Elgondolkodtató ez a szókapcsolat: Szentháromság és fogság. Jézus első beszéde jut eszünkbe a zsinagógában az elnyomottak felszabadításáról. Jézus az Atya küldötte, akit a Szentlélek vezérel, benne működik a Szentháromság. Krisztus vérét adta felszabadításunkért, és műve folytatódik az egyház küldetésében. A trinitáriusok rendjében szinte szó szerint megnyilvánul ez a küldetés – mutatott rá a pápa.

A gonoszság minden országban jelen van

Karizmájuk sajnos ma is igen időszerű, hiszen még mindig túl sok férfi, nő és gyermek kénytelen embertelen körülmények között, rabszolgaként tengetni életét. Másfelől pedig a vallásszabadságot nagyon sok helyütt lábbal tiporják: van, hogy nyíltan és erőszakosan, van, hogy rejtve és alattomosan. A Szentatya szabadon fogalmazva hozzátette: Volt idő, amikor az emberiséget szokás volt jókra és rosszakra osztani. „Ez az ország jó...” – „De hisz bombákat gyárt!” – „De jó.” – „Ez pedig rossz...” Márpedig nem így van, a gonoszság mindenkit áthatott és minden országban vannak jók és rosszak. A gonoszság ma mindenütt, minden államban jelen van. Még talán a Vatikánban is!” – mondta a pápa. A trinitárius rend tagjait a Szűzanya és Mathai Szent János oltalmába ajánlotta és áldásával búcsúzott tőlük. Ez alkalommal is elnézést kért amiatt, hogy kénytelen ülve fogadni köszöntésüket, mivel nagyon fáj a térde.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41