Szociális intézményeink

Nagy kép

A szerzetesi iroda az elmúlt évek során a szerzetesrendek és szerzetesek regisztrálásán túl az általuk fenntartott intézményeket és szolgáltatásokat is összegyűjtötte. A szerzetesi fenntartású intézmények Magyarország egész területén szétszórva találhatók. 

Jelenleg 52 szociális és egészségügyi szolgáltatást tart fenn 29 szerzetes közösség. 

Intézményhálózatuk sok szakirányt felölel. Idős-, fogyatékkal élők, hajléktalanok ellátását, de bölcsődét, anyaotthonokat, családsegítő és gyermekjóléti intézményt is, ezen kívül gyermekek nappali ellátását is végzik. Egészségügyi intézményeket és kórházakat is találunk közöttük.

Intézményeikben összesen 1258 világi munkatárs dolgozik, és jelenleg 7709 gondozottat látnak el.

(Az adatok a 2024-es évet tükrözik)

 

 

Szerzetesi szociális intézmények
Fenntartó: Mária Iskolatestvérek
A Mi Házunk – Marista Közösségi Ház és Tanoda
Gyermekek nappali ellátása
https://www.amihazunk.hu/
vezető és gazdasági vezető: Mészárosné Nagy Angéla
Elérhetőségek: amihazunk.esztergom@gmail.com
2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 84.
Fenntartó: Mária Iskolatestvérek
Marista TIP (Tanuló Ifjúsági Pont) Nyitott Ház Tanoda
https://www.marista.hu/tip/
vezető és gazdasági vezető: Jobbágy Dóra
Elérhetőségek: tiptanoda@gmail.com
5300 Karcag, Zádor út 3.
Fenntartó: Alexiánus Testvérek Kongregációja
Alexiánus Testvérek Szent Erzsébet Otthona
Szociális otthon
http://szeo.hu/
vezető: Ziegler Henriett, gazdasági vezető: Gróf Rozália
Elérhetőségek: info@szeo.hu
9081 Győrújbarát, Templomsor u. 7.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Autista Segítő Központ
Fogyatékkal élők, bentlakásos ellátás, fejlesztő foglalkoztatás
vezető és gazdasági vezető: Tóth Gyuláné
Elérhetőségek: ask@ferencesek.hu
3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Dorothea Otthon
Szociális otthon, idősek otthona
vezető: Csapi Róbertné, gazdasági vezető: Walter Györgyné
Elérhetőségek: dorothea.otthon@ferencesek.hu
7761 Kozármislény, Széchenyi u. 2/b.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Ferences Rendház
Hajléktalan étkeztetés
vezető: Fejes Antal
Elérhetőségek: szeged@ferencesek.hu
6725 Szeged, Mátyás tér 26.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Ferences Szociális Otthon
Szociális otthon
vezető: Szabó Zoltánné, gazdasági vezető: Kóbor Miklósné
Elérhetőségek: fszo@ferencesek.hu
2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek klubja
Időskorúak nappali ellátása (napköziotthon és házi gondozás)
https://www.gondviseles-haza.hu/
vezető: Mészáros Ágnes, gazdasági vezető: Sári Virág
Elérhetőségek: gondviseles.haza@ferencesek.hu
1025 Budapest, Szilfa utca 4.
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Karitatív Központ
Családsegítő és gyermekjóléti intézmény
vezető: Német Sándor
Elérhetőség: 90300 Vinohradyv, vul. Mira 3., Ukrajna
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozó Szolgálat
vezető: Varga Kapisztrán
Elérhetőségek: info@ferenceskilato.hu
1024 Budapest, Margit körút 23.
Fenntartó: Szent Ferenc Kisnővérei
Befogad-lak közösségi ház
Cigánypasztoráció
vezető: Szász Csilla Rita
Elérhetőségek: ritan.torg@gmail.com
3663 Arló, Ady Endre út 154.
Fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
Boldog Gertrúd Alapszolgáltató Központ és Idősek Átmeneti Otthona
Szociális otthon, idősek otthona
vezető: Bárándiné Jánossy Enikő, gazdasági vezető: Harsányi Nikolett
Elérhetőségek: 2072 Zsámbék, Táncsics u. 22, Magyarország
agneskatalinjuhasz@gmail.com  ja@zspsz.sulinet.hu
Fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
Boldog Gertrúd Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és gyermekjóléti intézmény
vezető: Bárándiné Jánossy Enikő, gazdasági vezető: Harsányi Nikolett
Elérhetőségek: agneskatalinjuhasz@gmail.com  ja@zspsz.sulinet.hu
2072 Zsámbék, Magyar u.15.
Fenntartó: Betegápoló Irgalmas Rend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Egészségügyi intézmény
vezető: Tari Zsolt
Elérhetőségek: foig.titkarsag@irgalmas.hu
1023 Budapest, Frankel Leó u. 54.
Fenntartó: Betegápoló Irgalmas Rend
Pécsi Irgalmasrendi Kórház
Egészségügyi intézmény
vezető: Tari Zsolt
Elérhetőségek: tari.zsolt@pecsi.irgalmaskorhaz.hu
7621 Pécs, Széchenyi tér 5.
Fenntartó: Betegápoló Irgalmas Rend
Váci Irgalmasrendi Kórház
Egészségügyi intézmény
vezető: Tari Zsolt
Elérhetőségek: betegfelvetelvac@irgalmas.hu
2600 Vác, Március 15. tér 7-9.
Fenntartó: Betegápoló Irgalmas Rend
Szent Erzsébet Otthon Ápolási és Gondozási Központ
Szociális otthon
vezető: Kapitány Ildikó
Elérhetőségek: szeot@szeot.org
2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 135.
Fenntartó: Betegápoló Irgalmas Rend
Szent József Idősek Otthona
Szociális otthon
vezető: Kövér Mária
Elérhetőségek: koverhmaria@gmail.com
2030 Érd, Gyula u. 39-47.
Fenntartó: Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja
Budapesti Szent Ferenc Kórház
Egészségügyi intézmény
vezető: Dr. Toldy-Schedel Emil, gazdasági vezető: Hostyánszki Judit
Elérhetőségek: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
1021 Budapest, Széher u. 73.
Fenntartó: Congregatio Jesu
Congregatio Jesu Idősek Otthona
Szociális otthon szerzetesnőknek és világi idős nőknek
vezető: Merényi Valéria
Elérhetőségek: cjzugliget@gmail.com
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 50.
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Egyházmegyei Karitász Szervezet
Szociális intézmény
vezető: Lőrincz Pál, gazdasági vezető: Németh Tamásné
Elérhetőségek: karitasz@osb.hu
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Fenntartó: Szociális Missziótársulat
Farkas Edit Szeretetotthon
Szociális otthon
vezető: Dr. Deák Bárdos Gabriella, gazdasági vezető: Terényiné Sréder Anikó
Elérhetőségek: szereteto@t-online.hu
1013 Budapest, Krisztina krt. 61/a.
Fenntartó: Szociális Missziótársulat
Betánia Szeretetotthon
Szociális otthon
vezető: Szögeczki József, gazdasági vezető: Tóthné Csizmadia Judit
Elérhetőségek: bethaniaotthon@gmail.com
3800 Szikszó, Bethánia köz 6.
Fenntartó: Ferences Szegénygondozó Nővérek
Ferences Betánia Idősek Otthona
Idősek otthona és idősek nappali ellátása
vezető: Takács Etelka M. Klarissza, gazdasági vezető: Hornyák Ildikó
Elérhetőségek: ferences.betania@gmail.com
3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 7.
Fenntartó: Ferences Szegénygondozó Nővérek
Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona
Szociális otthon
vezető: Kiss Csaba Gábor, gazdasági vezető: Kováts Andrásné
Elérhetőségek: szentferenc.otthon@gmail.com
2421 Nagyvenyim, Táncsics Mihály u. 6.
Fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
„Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátója
Fogyatékkal élők nappali ellátása
https://feszekcsillag.hu/
vezető: Kovács Mária, gazdasági vezető: Barabás Erika
Elérhetőségek: biatorbagy.feszek@gmail.com
2051 Biatorbágy, Táncsics u. 10.
Fenntartó: Szeretet Misszionáriusai
Hajléktalanok Átmeneti Szállója
Hajléktalan szálló
vezető: SM. Romana
Elérhetőség: 1083 Budapest, Tömő u. 19.
Fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Jezsuita Menekültszolgálat
Szociális intézmény
vezető: Sajgó Szabolcs
Elérhetőségek: info@jmsz.hu
1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Fenntartó: Jézus Szíve Társasága
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona
Idősek otthona
vezető: Marton Ildikó Erika
Elérhetőségek: marton.ildiko.jezussziveotthon@gmail.com
2119 Pécel, Pesti út 2.
Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Kongregáció
Jó Pásztor Anyaotthon
Anyaotthon
vezeto: Déri-Popper Andrea
Elérhetőségek: jpa@jopasztor.hu
1032 Budapest, Zápor utca 50.
Fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Kalocsai Iskolanővérek Szent József Otthona
Szociális otthon
vezető: Riskó Anita, gazdasági vezető: Varga Valéria
Elérhetőségek: sztjozsefotthon.iroda@gmail.com
1214 Budapest, Béke tér 15.
Fenntartó: Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Egészségügyi intézmény, járóbeteg ellátás
vezető: Dr. Fejérdy Gábor, gazdasági vezető: Udvardy Lujza
Elérhetőségek: monostor@cisztercimonostor.hu
2623 Kismaros, telephely: Kossuth u. 1727 hrsz.;
levelezési cím: Kismaros, Szuttai dűlő 8315 hrsz.
Fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Lehetőségek Iskolája (jezsuita kezdeményezés)
https://jezsuita.hu/hirek/lehetosegek-iskolaja
vezető: Emődiné Csapó Barbara, gazdasági vezető: András Attila
Elérhetőségek: csapo.barbara@jezsuita.hu
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Fenntartó: Jézus Isteni Szívének Karmelita Nővérei
Lisieuxi Kis Szent Teréz Bölcsőde
vezető: Miskolczi Éva Erzsébet
Elérhetőségek: karmelcdcj@gmail.com
1044 Budapest, Fóti út 35/b.
Fenntartó: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja
Nagyboldogasszony Ház
Szociális otthon
vezető: Kóder György
Elérhetőségek: titkarsag@nbahaz.hu
2081 Piliscsaba, Kálmán király útja 9.
Fenntartó: Boldogasszony Iskolanővérek
Nikodémus Szeretetotthon
Szociális otthon
vezető: Kutas Szilvia M. Janka
Elérhetőségek: igazgato.nikodemus@iskolanoverek.hu
1092 Budapest, Ráday u. 36.
Fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
Premontrei Nyitott Ház (B. Gertrúd Központ keretében működik)
Gyermekek nappali ellátása
vezető: Bárándiné Jánossy Enikő, gazdasági vezető: Harsányi Nikolett
Elérhetőségek: agneskatalinjuhasz@gmail.com, ja@zspsz.sulinet.hu
2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
Fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
Premontrei Rend Anyaház
vezető: Juhász Katalin Ágnes M.Katalin, gazdasági vezető: Barabásné Szíjjártó Erika
Elérhetőségek: agneskatalinjuhasz@gmail.com, ja@zspsz.sulinet.hu
2072 Zsámbék, Petőfi S. u.13.
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Szent Adalbert Szociális Otthon
vezető: Ribbné Méhes Amália, gazdasági vezető: Németh Tamásné
Elérhetőségek: otthon@osb.hu
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Szent Angéla Otthon
Szociális otthon
vezető: Jakab Veronika, gazdasági vezető: Pápai Imre Rudolfné
Elérhetőségek: szentangelaotthon@bencesgyor.hu
9022 Győr, Apáca u. 41.
Fenntartó: Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek
Szent Anna Szeretet Otthon
Szociális otthon
vezető: Freiné Stumpf Henrietta, gazdasági vezető: Csoma Judit
Elérhetőségek: szentanna3980@gmail.com
3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 21.
Fenntartó: Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek
Szent Makrina Szociális Otthon
Szociális otthon
vezető: Bordásné Popovics Judit, gazdasági vezető: Orosz Pálné
Elérhetőségek: makrina@gmail.com
4326 Máriapócs, Kossuth tér 16.
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Szent Benedek Idősek Háza
Szociális otthon
vezető: Filepné Deák Éva, gazdasági vezető: Filep Gyula
Elérhetőségek: hivatal@sztbenedek.hu
9400 Sopron, Templom u.1
Fenntartó: Zirci Ciszterci Apátság
Szent Bernát Idősek Otthona
Szociális otthon
vezető: Takács Réka, gazdasági vezető: Szabó Szilvia
Elérhetőségek: titkarsag@sztbio.hu
8420 Zirc, Köztársaság u. 2.
Fenntartó: Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága
Szent Bernát Otthon
Szociális otthon rendtagok számára
vezető: Punk M. Gemma, gazdasági vezető: Kárpáti Dénesné
Elérhetőségek: monasteriumrm@gmail.com
2030 Érd, Tárnoki út 9-11.
Fenntartó: Szociális Testvérek Társasága
Szent József Otthon
Szociális otthon rendtagok számára
vezető: Tőkésné Frank Eszter, gazdasági vezető: Dohoczki Péter
Elérhetőség: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 3.
Fenntartó: Kamilliánus Kolostor
Szent Kamill Rehabilitációs Központ
Fogyatékkal élők otthona
vezető: Dévai Marcell, gazdasági vezető: Dévai-Kostyál Katalin Mária
Elérhetőségek: rehabkozpont@gmail.com
4405 Nyíregyháza, Tallér utca 20.
Fenntartó: Szeretet Leányai Társulata
Szent Lujza Szeretetotthon
Szociális otthon
https://www.idosekoldala.hu/intezmenyek/ad/egyhazi-otthon-4/szent-lujza…
vezető: Juhai Anikó, gazdasági vezető: Velősy Gábor
Elérhetőségek: szentlujza@t-online.hu
1118 Budapest, Ménesi út 27.
Fenntartó: Csornai Premontrei Prépostság
Szent Norbert Idősek Otthona
Szociális otthon
vezető: Boldvai Márton Bertalan, gazdasági vezető: Gősi Józsefné
Elérhetőségek: cspa.idosotthon@gmail.com
9300 Csorna, Soproni út 65. /Szent Norbert sétány 1.
Fenntartó: Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
Szent Vince Otthon I.
Szociális otthon
vezető: Bónis Péter Gergely, gazdasági vezető: Forróné Bakri Lauretta
Elérhetőségek: igazgato@szentvinceotthon.hu
2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 18.
Fenntartó: Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend
Szűz Mária Gondozóház
Szociális otthon
vezető: dr.Kőbányainé dr. Harkai Klára, gazdasági vezető: Bognár Mária
Elérhetőségek: szmg@invitel.hu
2457 Adony, Kossuth u. 15.
Fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Társadalmi Reflexió Intézet
vezető: Feledy Botond, gazdasági vezető: András Attila
Elérhetőségek: info@socialrelection.org
1085 Budapest, Horánszky utca 22.
Csatolmány

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41