Ugrás a tartalomra
beharangozó Rendi
2017. május 17. 18:00
Pécs

80 éves a Pálos templom Pécsett

Május 17-én, szerdán 18.00 órai kezdettel ünnepi szentmisével emlékezünk meg arról, hogy 80 éves a Pálos templom. 80 évvel ezelőtt ezen a napon szentelte fel a Pálos templomot gróf Zichy Gyula kalocsai érsek. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel várunk mindenkit!

A Pálos templom felszentelése előtt a „Dunántúl” című újság többek között a következőket írta erről az ünnepi eseményről:

„Százötven éve annak, hogy II. József császár, akit csak „kalaposkirály”-nak hívott a magyar nép, feloszlatta a legmagyarabb szerzetesrendet, a pálos rendet. Pünkösdhétfőn pedig hároméves évfordulója a szülőhazájából kiüldözött rend visszatérésének Magyarországra. 
Ennek a kettős évfordulónak találkozásán szentelik fel Pécsett, a Mecsek alján, a rend visszatérése és újrakezdése történelmének első templomát.
A Mecsek oldalán, ahol egymáshoz érnek az Isten és az emberek alkotásai; az erdő, a szőlőlankák és a város határának festői környezetében várja az új templom a legnagyobb ünnepét.
Annak a városnak jellegzetesen kékes-fehér köveiből emelkedett magasra a templom, amely a pálos rend egykori fényének és nemzetformáló erejének egyik otthona és osztályosa volt, ahonnan először hangzott el a hazahívó szó. Amely város hatósága, székeskáptalana és hívőserege elsőnek sietett a nehéz idők közepette súlyos anyagi áldozataival templomot emelni a visszatért atyáknak.
Belsejében olyan lesz a templom, mint a mának embere: cifraság nélkül való és Istent kereső. Vörös nyerstéglák borítják falait, amelyeknek sorait fehér cementes hézagolás köti össze. Egyszerű, de hangulatos belseje nem szórakoztatja el a belépőt, nem tereli el figyelmét, hanem majdnem odakényszeríti szívét és lelkét az oltárra, ahol vágyai és szomjúsága egyedül elégülhet ki. 
A templom Weichinger Károly építésztanár művészi tervei szerint készült és Márovits Andor pécsi építőmester kivitelezésében épült fel.”

„(A Pálos templom) Hivatása a fehér kámzsás rend istenimádatának, meditációinak szentelt helyéül szolgálni és fészke lenni annak a nevelő munkának, amely új rendtagokkal szaporítja az emberek üdvéért és hazája boldogulásáért imádkozó és dolgozó pálos atyák buzgó sorait.
Ennek a nevében is, nemcsak szellemében magyar, Szent Imre templomnak felszentelését pünkösdhétfőn délelőtt 9 órakor a városba érkező Zichy Gyula gróf kalocsai érsek végzi, aki nemcsak kezdeményezője, hanem erkölcsi és anyagi gyámolítója volt annak a mozgalomnak, amely száműzetéséből, Lengyelországból hazahozta a magyar pálosokat.
A templom felszentelés magasztos eseménye a kettős évforduló alkalmával jóvátétele lesz annak a szomorú történelmi eseménynek, amely kiszakította másfél századra a pálos rendet és idegenbe kényszerítette a nemzet élő testéből, de egyben elismerés lesz a rend iránt, amely olyan erővel képviselte a vallás eszméi mellett a nemzeti szellemet, hogy elsőnek esett áldozatul akkor, amikor az idegen gondolat ki akarta ölni azt a magyar nép szívéből.”

A templom felszenteléséről pedig így tudósított a „Dunántúl” című lap: 

„Pünkösd másod ünnepén már a kora reggeli órákban valóssággal népvándorlás indult meg a pálos templom felé. Ezrek siettek, hogy tanúi legyenek a lélekemelő eseménynek, amikor a Mecsek lankájára épült kedves, csinos kivitelű templomban az első szentmisét mutatják be az Úrnak. Felejthetetlenül megkapó ünnepség keretében történt a templom felszentelése és az első szentmise bemutatása. 
A pálos gondolat lánglelkű apostola Zichy Gyula gróf kalocsai érsek nagy papi segédlettel végezte a templom felszentelésének szertartását. Evangélium után az érsek főpásztor könnyekig megható szentbeszédben emlékezett meg a nap jelentőségéről, (…) melynek végén arra kérte a híveket, hogy szeressék a pálosokat, akiket a Gondviselés vezetett vissza a magyar földekre.” 

A pálos templom építéséről további archív fotókat tekinthetnek meg a regipecs.blog.hu weboldalon.

Fotó: regipecs.blog.hu

Forrás: palosok.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41