Adventi gondolatok Lobmayer Judit nővértől

2020. dec. 4. (péntek) 11:30
Budapest

Ha már át kell kelnünk azon a sivatagon, melyet úgy hívnak, hogy koronavírus járvány, akkor milyen nagy kegyelem, hogy éppen most advent van, és közeledik karácsony ünnepe. Mennyi vigasztalást, reményt, "lelki vitamint" foglal magában ez a szent időszak! 

Megrendítően hozzánk szólnak az olvasmányokból Izaiás próféta szavai, mintha újraéledne bennünk az ószövetségi nép, mely sóvárogva várja Megváltóját.

"A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik."

Akire várunk, a gyermek, a fiú, aki nekünk adatik, jön, hogy betöltse azt az űrt, melyben biztonságunkat vesztve tévelygünk.

"Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme."

A távolságtartás pusztájában Isten jelenlétének tapasztalatára vágyunk, Emmanuelre, Aki a karantén-falak mögött kiszáradt földre új életet hoz.

"Örüljön a puszta és a kiaszott vidék,

ujjongjon a sivatag és viruljon, mint a liliom,

és örömében ujjongva daloljon!...

Erősítsétek meg az elernyedt kezeket,

és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg!

Mondjátok a csüggedt szívűeknek:

"Bátorság! Ne féljetek!

Nézzétek, eljön Istenetek...

Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek!"...

Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban.

A száraz vidék tóvá változik,

a szomjas föld vizek forrásává...

(Iz 7,14; 9,1-5; 11,1-2; 35,1-7)

Megváltót várunk, de tudjuk, hogy már eljött, itt van köztünk. Megtapasztaljuk életadó jelenlétét, és a Tőle tanult testvéri szeretetben lépten-nyomon segítő kezet nyújthatunk egymásnak, hogy az elernyedt kezek, roskadozó térdek erőre kapjanak. Ilyen testvéri szeretet vesz bennünket, nővérközösséget is körül karanténunkban. Hálásak vagyunk a sok imáért, számtalan segítség felajánlásért, jó szavakért, figyelmességért! Megtartó erő ez számunkra, fény a sötétben, Isten gondviselő szeretetének gyógyító jele.

Szinte nincs olyan család, közösség, mely a járvány sivatagját, megpróbáltatását meg ne tapasztalná. Imádkozunk, hogy az advent, a karácsony kegyelmekben gazdag időszaka hozzon gyógyulást, reményt, bátorítást, eligazodást, testvéri segítséget, lelki megújulást mindnyájunk számára!

Budapest, 2020 decemberében

 

Lobmayer M. Judit

Boldogasszony iskolanővér

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41