Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2019. november 6. 7:15
Ajak

Ajakra költözött a Szent Kamill Leányai szerzetes közösség

A 200 éves templomuk születésnapját ünneplő ajaki Nagyboldogasszony egyházközség egy hetes ünnepségsorozatára felkerült a korona a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség rendházának megáldásával november 1-én, mindenszentek ünnepén. A rangos eseményen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét, amelyen jelen voltak az egyházközség jelenlegi és elszármazott papjai, köztük dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint György Alfréd kamilliánus atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa, Madre Zelia Andrighetti a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség kongregációjának legfőbb elöljárója, az ajaki és vendég kamilliánus nővérek, az egyházmegye más szerzetes közösségeinek, társulatának képviselői.

A szentmise elején Gáspár Mátyás plébános köszöntötte a jelen lévő Szent Kamill Leányai – Mildred Pallega Bulaloc Fülöp-szigeteki, Nirmala Lakshmi Namarapu és Mary Mangaly Chakku indiai, Lucia Wolf és Silvana Pizzolato brazil, Tőzsér Laura magyar – nővéreket, akik közül négyen költöznek be az 1826-ban épült, felújított régi plébánia épületbe, amelyet rendházzá alakítottak át, és karizmájuknak megfelelően szolgálják az egyházközség betegeit. A nővérek korábban Nyíregyházán szolgáltak.
Az ünnepi alkalomra készült két érem a templom felszentelésének 200. évfordulójára, valamint a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség kolostorának alapítására fog emlékeztetni. Mátyás atya arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szent II. János Pál pápa vérereklyéje mellett mostantól a hívek Giuseppina Vannini rendalapító csontereklyéje előtt is fohászkodhatnak.  

Mátyás atya boldog papnak mondja magát, amiért köszönetét is kifejezte a megyéspüspöknek, hiszen ajaki szolgálata alatt került a helyi köznevelési intézmény egyházmegyei fenntartásba, valamint a jelen esemény is különleges lehetőséggel gazdagítja az egyházközség, a település életét.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliáját a 200 éves ajaki templomra irányítva hangsúlyozta, falai között számtalan ember kérte Isten kegyelmét, áldását, kutatva akaratát, és most mi vagyunk, akik ugyanezért fohászkodunk és szeretnénk, ha a mi életünk is imádság lenne.

Mindenszentek ünnepén azokat is ünnepeljük, akik nincsenek szentté avatva. Egy történeti adat szerint a világon eddig mintegy 80 milliárd ember élt, nem tudjuk, hogy közülük mennyien lettek szentek. Amikor Jézust megkérdezték: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” Ő ezt válaszolta: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni” (Lk 13,24). Mert nem az a kérdés, hogy milyen sok szent van, hanem az, hogy én szent leszek-e. A szentek példáját látva kell hogy erősödjön bennünk a vágyakozás, hogy közéjük tartozzunk – fogalmazott a megyéspüspök.

Szentnek lenni azt jelenti, Istenhez tartozni. Az olasz származású Giuseppina Vannini nővért (1859-1911), a Szent Kamill Leányai rend alapítóját 2019. október 13-án avatták szentté Rómában. Az ő példája arra bátorít bennünket, hogy nekünk is sikerülhet. Minden szent emberként indult el ezen az úton, és voltak olyanok, akik tudtak együttműködni Isten kegyelmével. „Hát akkor ki üdvözülhet?” – tették fel ismét a kérdést Jézusnak, aki így válaszolt: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges” (Lk 18,26-27). Az ember önerejéből nem tud üdvözülni, de ha befogadja a megváltást, Jézus Krisztus kegyelmét, akkor ezzel együttműködve lehet szent. Az ember arra kapott meghívást, hogy Isten életében részesüljön már itt a földön. Jézus nem azt ígérte, hogy ez az út, az üdvösség útja könnyed lesz. Vállalva a mindennapos kereszthordozást, áldozatot, megtapasztalva mások, de leginkább saját gyengeségünket, kövessük Őt, aki szentté akar bennünket tenni. Erre egyetlen lehetőségünk van. Éppen ezért mindig jól kell élni, jól szeretni, jól választani hivatást, ahhoz hűségesnek lenni és jól kell meghalni.

Életünkben nem az évek száma fontos, hanem, hogy az mivel van megtöltve. Mindegy, hogy milyen hosszú az élet, gyorsan elmúlik, de ha tudatosítjuk magunkban, hogy örök jövőnk van, akkor egy végtelen távlat nyílik ki előttünk. Ezért fontos, hogy legyen templomunk, mely a mennyország előképe itt a földön. A liturgiában megünnepeljük Isten jelenlétét, és lehet bármilyen nehéz a sorsunk, akkor is boldogok vagyunk, mert Isten tesz bennünket boldoggá. Ezért minden nap meg kell kérdeznünk: Uram, mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? – figyelmeztetett a főpásztor.

November elején az Egyház két nagy ünnepében veszünk részt. Mindenszentek ünnepén hálát adunk a megdicsőült egyházért, a szentekért, és másnap imádkozunk a tisztuló, a szenvedő egyházért. A szentek számunkra példaképet jelentenek. Nem olyanná kell lennünk, mint ők, hanem mint amilyennek Isten elképzelt bennünket. Ez a mi személyes üdvösségtörténetünk – bátorított szavaival a főpásztor, majd megköszönte a nővéreknek, hogy köztünk élve, magukon hordozva a szentek képmását, arról tesznek tanúságot, hogy a szeretetben megélt, odaadott élet boldog élet. Hivatásuk megélése meghívó erejű akár a közösségük gyarapodásában, de arra is rámutat, hogy életünket bármilyen életállapotban érdemes Krisztushoz kapcsolni életünket.
Isten végtelen szeretete és kegyelme kísérje ajaki szolgálatukat, jelenlétük legyen áldás a közösségre, az egyházmegyére és a magyar egyházunkra – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A szentmise befejező áldása előtt Madre Zelia Andrighetti, a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség kongregációjának legfőbb elöljárója is köszöntötte a jelenlévőket. Nagy örömét fejezte ki azért, hogy néhány nappal Giuseppina Vannini nővér szentté avatása után egy új rendház megalapítását ünnepelhetik. Mint fogalmazott, a gondviselő Isten szeretete vált jelenvalóvá ezáltal, majd nagy tisztelettel megköszönte az egyházmegye, az egyházközség, valamint az ajaki hívek lelki és anyagi támogatását.

A Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény ajaki rendházának alapkőletételét 2017. március 19-én ünnepelték. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök helyezte el az épület alapkövét és szentmisét mutatott be.
A nővérek Gáspár Mátyás plébános meghívására 2008 óta aktív részesei az egyházközség életének, ez adta az ötletet, hogy Nyíregyházáról átkerüljön a székhelyük Ajakra. A rendi elöljárók engedélyével elkezdődtek a majdani rendház építési munkálatai, 2013-ban egy régi plébániai épületet kezdtek el saját erőből felújítani, amely több mint húsz éven át üresen állt. A felújítási munkálatokat pályázatból finanszírozták, valamint a plébánia anyagi támogatása, a hívek adománya mellett számíthattak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatására is.

Kovács Ágnes
Forrás: www.dnyem.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41