Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. december 28. 10:00 to 2019. december 29. 9:45
Kazincbarcika

Andrásfalvy János szalézi tartományfőnöki beiktatása

Szép és megható ünnep volt december 28-án a kazincbarcikai Szent Család-templomban: beiktatták hivatalába a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány új tartományfőnökét, Andrásfalvy János atyát.

A lassan szállingózó vendégeket rózsafüzért imádkozó csoport fogadta a templomban, akik az új tartományfőnökért fohászkodtak Kukuczka Robert atya vezetésével. Kisebb-nagyobb csoportokban érkeztek a Szalézi Család tagjai Óbudáról, Újpestről, Szombathelyről, Nyergesújfaluról, Mogyoródról, Pesthidegkútról és Egerből, barátok, ismerősök és munkatársak, hogy együtt ünnepeljenek a szaléziakkal és támogatásukról biztosítsák az új tartományfőnököt.

A szentmisét együtt mutatta be a leköszönő és az új tartományfőnök Tadeusz Rozmus atyával, a Közép-Észak-Európa Szalézi Régió megbízottjával, aki Ángel Fernández Artime rendfőnök, Don Bosco tizedik utóda képviseletében érkezett, Albert van Hecke, korábbi régiós megbízottal, aki két évig magyar tartományfőnök is volt, és számos szalézi és egyházmegyés pappal. A szertartáson jelen voltak a Szalézi Család tagjai, a szaléziak barátai és munkatársai. Megtisztelte az ünnepet jelenlétével Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere és Klimon István, a város alpolgármestere is.

Egy igazi nagy családi ünnep volt!

A szentmise kezdetén Ábrahám Béla leköszönő tartományfőnök szóvá is tette, hogy nem számított arra, hogy ilyen sokan lesznek. Kiemelte, hogy harminc éve újra szabadon tevékenykedhetnek a szaléziak hazánkban, és az újraindulás óta Andrásfalvy János lesz az ötödik tartományfőnök. Hálát adott a nyolc év kegyelmeiért és köszönetet mondott mindazoknak, akikkel együtt küzdhetett és tevékenykedhetett a fiatalokért. Arra kért mindenkit, hogy legalább ennyi szeretettel, kedvességgel, lelkesedéssel segítsék az új tartományfőnököt.

A régióvezető, Tadeusz Rozmus atya azzal kezdte szentbeszédét, hogy hosszú prédikációval készült erre az alkalomra, amit most nem fog fölolvasni, csupán néhány gondolatot oszt meg az ünneplő hallgatósággal.

Mindenekelőtt a rendfőnök szívélyes üdvözletét közvetítette és kiemelte, hogy a tartományfőnök Don Boscót jeleníti meg egy tartomány számára. A mai találkozás nagy ünnep, amely mindenekelőtt az élet ünnepe. Amikor egy családban megszületik egy gyermek, akkor az életet ünnepeljük – amikor a Szalézi Családon belül megszületik egy új tartományfőnök, akkor ez mindig a Szalézi Család életerejét képviseli. Néhány napja megszületett Jézus, most pedig „megszületett” egy új tartományfőnök: János atya, aki „gyermekként” van köztünk. Jó látni, hogy a Magyar Tartománynak van életereje, amelyből merít! Szép látni, hogy a múltban hogyan haladtak előre a magyar szaléziak, és ahogy egy családon belül szép visszagondolni a szülőkre, nagyszülőkre, ugyanígy a szaléziak is erőt merítenek azoknak a példájából, akik előttük jártak, és ezek közül is az egyik legkiemelkedőbb Havasi József atya, aki élete minden erejét a Szalézi Tartomány újjáépítésének szentelte. Megköszönte Albert van Hecke atyának, aki Belgiumból érkezett az ünnepre, és aki volt régióvezetőként, majd tartományfőnökként is sokat tett a Magyar Tartományért, a tartomány éléről távozó Ábrahám Béla atyának és utódjának, Andrásfalvy János atyának is, és biztosított mindenkit arról, hogy utánuk is lesznek, akik továbbadják Don Bosco gyönyörű karizmáját.

„A Szalézi Család életét ünnepeljük a mai napon, és ami ehhez kapcsolódik: a döntések, amelyekkel a tartományfőnökök a Jóisten akaratát közvetítik, és amelyeket hit nélkül nem lehet meghozni” – mondta Rozmus atya, majd felidézte Don Bosco álmát a két oszlopról, hangsúlyozva, hogy a mai társadalom problémái közepette is létezik ugyanez a két biztos pont: az Eucharisztia és a Szűzanya.

Beszédének harmadik üzenetét is a családdal kapcsolta össze az elöljáró, kiemelve, hogy Don Bosco gondolatát nem érthetjük meg a család képe nélkül, ennek az üzenete mindig is nagyon fontos a Szalézi Család számára, amely a maga 32 különböző ágával a legnagyobb szerzetesi család az Egyházban. Tadeusz Rozmus felidézte, hogy amikor 2015-ben a torinói Segítő Szűz Mária-bazilikában, Don Bosco születésének 200-ik évfordulóján találkozott a Szentatyával, ő személyes hangvételű beszédében maga is „családtagként” szólt a megjelentekhez, hiszen Ferenc pápa is volt szalézi növendék, szülei pedig szalézi munkatársak.

„Ez a mai ünnep mindannyiunknak egy családi ünnep, a Szalézi Család ünnepe, amely jelen van az egész világon, Béla atya és János atya megtestesítik a világszerte működő kilencven szalézi tartományt, ahol arra törekednek, hogy megszólítsák a társadalom különböző rétegeihez, de kiemelten a szegényebb réteghez tartozó fiatalokat. Az Egyház vezetői ezért nagyon hálásak, itt, Magyarországon is, hiszen a szaléziak nem önmagukáért, hanem a fiatalok miatt érkeztek ide, Kazincbarcikára és más helyekre is az országban” – szögezte le a régióvezető.

Tadeusz Rozmus hangsúlyozta, hogy a régi tartományfőnök leköszönése és az új beiktatása a szalézi élet szépségét és erejét idézi elénk és megköszönte Béla atyának a nagyszerűen végzett szolgálatot. Tizennyolc tartomány működését követi a rábízott régióban, amelyek között a Magyar Tartomány számszerűleg ugyan nem a legnagyobb, de kreativitását és dinamizmusát tekintve nagyon nagy jövő előtt áll, ahol a fiatalok érdekében nagyon sokat tesznek, és az előző években nagy döntéseket hoztak meg.

Az előző tartományfőnök méltatása után az új tartományfőnököt köszöntötte az elöljáró, aki készen áll arra, hogy a maga nyitottságával és felelősségvállalásával átvegye és folytassa ezt a munkát. „Mert nem egyszerű tartományfőnöknek lenni. Nagyon szép részt venni egy ilyen ünnepen, ahol mindenki örül és tapsol, de ott vannak a mindennapi kihívások, amelyekre megoldásokat kell keresni” – hangsúlyozta Rozmus atya.

„Kedves János, szeretnélek most téged köszönteni, és azt kívánom, hogy mindazt, amit elődeid – Havasi atya, Béla atya – előkészítettek, azt előre tudd mozdítani, mindenekelőtt kibontani és megerősíteni. Don Bosco tizedik utóda nevében szeretném megköszönni neked, kedves János, hogy vállaltad ezt a nagy feladatot és azt mondom neked: Coraggio! (Bátorság!) Avanti! (Előre!) És ne felejtsd el, hogy mögötted mindig ott van a Szentlélek, aki elkísér!” – zárta beszédét az elöljáró, ami után az új tartományfőnök az Apostoli Hitvallás elmondásával és sajátkezű aláírásával pecsételte meg a tartományfőnöki hivatal átvételét, a jelenlevők pedig hangos tapssal fejezték ki örömüket és bátorításukat.

A szentmise végén az új tartományfőnök, Andrásfalvy János atya köszönetet mondva elődének felidézte Ábrahám Béla atya gazdag, szerteágazó munkásságát, Béla atya pedig a munkatársainak mondott köszönetet áldozatos munkájukért és az elért sikerekért.  „2020-ban folytatódjon a Magyar Tartomány élete Don Bosco nyomdokain, jó keresztények és becsületes állampolgárok nevelésével” – zárta a beszédek sorát az új tartományfőnök.

A szentmisét köszöntések, jókívánságok követték. Nagyon sokat szerették volna megszorítani az újonnan beiktatott tartományfőnök kezét, megveregetni a vállált és biztosítani őt támogatásukról, imáikról. Bizonyára olyan pillanatok ezek, amelyeket sokáig felidéznek majd, Andrásfalvy János atya pedig tartományfőnökként sokat tud majd meríteni ezeknek a pillanatoknak a feléje irányuló szeretethullámaiból, amelyekben bővelkedett ez a nap.

Végül a Don Bosco Sportközpont helyiségeiben, terített asztal mellett zárult az ünneplés, immár kicsit kötetlenebben, igazi családias hangulatban, ami annyira jellemzi Don Bosco szalézi szerzeteseit, hiszen, őt idézve: „A családiasság szeretetet szül, a szeretet pedig bizalmat.”

Forrás és fotó: szaleziak.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41