Újra indul az élet a tazarti Mária-látogatása kolostorban

2019. dec. 27. (péntek) 09:15
Marokkó

A kolostort 1931-ben Boldog Charles de Foucauld egyik francia ferences tanítványa alapította. Az intézmény diszkrét keresztény jelenlét a vallásközi párbeszéd szolgálatában. A Coeur Maghrebin Alapítványnak köszönhetően a kolostort felújították és december 8-án Cristobal Lopez Romero bíboros, Rabat érseke vezetésével felszentelték.

A végleges magára hagyatottság veszélye fenyegette az épületet, de egy alapítványi támogatás és a montpellier-i francia ferences közösség megérkezése újra életet lehelt belé. A tazarti kolostor, amely Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásáról kapta a nevét, Marrákestől 60 km-re fekszik Marokkóban. Több mint 80 évig biztosította a diszkrét keresztény jelenlétet a területen és szolgálta a vallásközi párbeszédet.

A berberek „fénytől ragyogó kezű embernek” nevezték Poissonier atyát

A kolostort Charles-André Poissonier (1897-1938) francia ferences atya alapította, aki Boldog Charles de Foucauld (1858-1916) nagy követője volt. Foucauld atya az észak-afrikai muzulmán tuaregek evangelizálója és vértanúja, akit XVI. Benedek pápa avatott boldoggá 2005-ben. A ferences és a remete spiritualitás, illetve a francia felfedező mentalitás összevegyüléséből született meg Poissonier atya egyedülálló hit és párbeszéd tapasztalata. Ennek köszönhetően nyerte el a helyi berber közösségben a „fénytől ragyogó kezű ember” hírnevet, amelyet a betegeknek és a szegényeknek nyújtott nagylelkű segítsége miatt kapott. Tífuszban halt meg 1938-ban pusztán 40 éves korában. Poissonier atya örökségül hagyta a kolostort a ferenceseknek, akikhez négy évtizeddel később csatlakozott egy melkita klarissza közösség.

A kolostor az ima és a vallási párbeszéd helye lesz

2013-ban a klarisszák arra kényszerültek, hogy elhagyják Tazart hivatások hiányában. A Coeur Maghrebin Alapítványnak köszönhetően, amely nem-kormányzati szervezet a magrebi lakosság emberi előmozdításában vállal szerepet, a kolostort restaurálták és egy új ferencesrendi női szerzetesközösség rendelkezésére bocsátották. A szerzetesnővérek december 8-án költöztek be az épületbe. A felszentelés szertartását Cristobal Lopez Romero bíboros, Rabat érseke vezette. Az alapító atya szellemiségéhez hűen a kolostor az ima és a vallásközi párbeszéd helye lesz. A szemlélődő jelenlét mellett a befogadás és lelkigyakorlatok helyszíne is, amely a 12 szobás vendégháznak köszönhető.

A marokkói kis nyáj

Marokkóban a katolikus egyháznak 23 ezer tagja van, amely a 36 milliós, szinte teljesen muzulmán lakosság 0,07%-át alkotja. Nagyrészt külföldiekből, elsősorban európai hívekből áll, akikhez a Szaharától délre eső országokból tanulmányi célból Marokkóba érkező afrikai fiatalok csatlakoznak. A hívek két főegyházmegyébe sorolhatók: a rabati és a tangeri érsekségbe. 35 plébánián 46 pap és különböző szerzetes végez szolgálatot. A helyi egyház tevékenységének legfontosabb területei: az oktatás, a szociális ellátás, a vallásközi párbeszéd, illetve a muzulmánok és a keresztények közötti kölcsönös megértés előmozdítása.

Marokkó (hivatalos nevén Marokkói Királyság) arab állam Északnyugat-Afrikában. Az Atlanti-óceán partján fekszik, és a Gibraltári-szorostól kezdődően a Földközi-tengerrel is határos. Szárazföldi szomszédja északon Spanyolország, keleten Algéria, délen Nyugat-Szahara, amely marokkói megszállás alatt áll.

Forrás fotó: vaticannews

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41