Boldoggá avatják a szalvátor rend alapítóját

2021. már. 23. (kedd) 12:30
Róma

2021. május 15-én Rómában boldoggá avatják Johann Baptist Jordant (Keresztről nevezett Ferenc atya), aki az Isteni Üdvözítő Társaságának alapítója. 

 

Johann Baptist Jordan élete
(1848 - 1918)

Johann Baptist Jordan 1848. június 16-án a németországi Gurtweilban született. Szülei szegény sorsú cselédek voltak. Édesapját korán elvesztette, ezért iskola helyett gyakran a közeli patakhoz ment halászni, hogy legyen mit enniük.

Elsőáldozó korában mély Istenélményben volt része, ami meghatározta egész életét. Az addig minden csínytevésben benne lévő gyermek visszahúzódó, magába forduló, komoly emberke lett. Mély vágy ébredt benne: szeretne pap lenni, de ehhez hiányoztak az anyagi lehetőségei.

Már 14 évesen alkalmi munkákat keresett, hogy ezzel segítse családját. Később beállt egy szobafestőhöz, hogy kitanulja a szakmát. A mestervizsga megszerzése érdekében bejárta az országot.

MEGÉRINTETTE AZ EMBEREK ÍNSÉGES HELYZETE

Vándorlása közben találkozott az emberek nyomorúságával és szomorúan tapasztalta, hogy milyen kevesen ismerik és szeretik Istent. Ezek a tapasztalatok még jobban erősítették benne a vágyat, hogy pap legyen.

Sikerült olyan embereket találnia, akik anyagilag támogatták a tanulmányait, így 22 évesen ismét iskolapadba ült, hogy leérettségizzen. Már itt feltűnt különleges tehetsége a nyelvek iránt.

NEHÉZ ÚT: ALKALMI MUNKÁS – FESTŐ – DIÁK - PAP

1874-ben érettségi bizonyítvánnyal a kezében elkezdte tanulmányait a Freiburgi Egyetem teológiai szakán.

1875-ben itt kezdte el írni Lelki Naplóját. Ekkor már egészen világosan érezte hivatását: létrehozni egy „Művet“ Isten dicsőségére. Legnagyobb vágya volt, hogy minden ember megismerje az emberszerető és jóságos Istent.

TAPASZTALATAI RÓMÁBAN ÉS A SZENTFÖLDÖN

1878-ban pappá szentelték, a „Kulturkampf“ miatt azonban az akkori Németországban nem működhettek hivatalosan a papok. A püspöke ezért Rómába küldte a keleti nyelvek tanulmányozására.

1880-ban eljutott a Szentföldre, ahol a Kármel hegyén szinte megrendítette a lelkét a tudat, hogy a világ milyen vallási ínségben szenved, és megfogalmazódott benne a jelmondat:

 „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (János 17,3)

Lelki Naplójában így ír erről: 

„Minden erővel vidd véghez a művet; ne engedd magad elbátortalanítani; tedd egyedül Isten dicsőségére, és csak nála keress vigaszt.”   

(Kármel hegyén 1880. április 14-én.) 

„Ha az Istentől rendelt óra elkövetkezik, kezd meg a művet, de őrizd meg szíved nyugalmát; olyan ez, mint az  égi fény sugara: megújít és megszentel – gondolj mindig erre.”   


AZ APOSTOLI TANÍTÓTÁRSASÁG ALAPÍTÁSA 

Jordan atya 33 évesen két paptársával együtt 1881. december 8-án Rómában Szent Brigitta sírjánál megalapította az „Apostoli Tanítótársaságot”. Művének megvalósításában fontos egyházi személyek támogatták.

TANÍTANI, MINT AZ APOSTOLOK

Elképzelése a következő volt: egy apostoli tanítótársaságot alapítani - tehát tanítani, mint az apostolok.

Már a névvel problémái lettek. Tanítani, mint az apostolok – ez csak magának az egyháznak volt fenntartva, ezért a nevet később meg kellett változtatnia. 1882-ben „Katolikus Tanítótársaság” lett a neve, majd 1893-ban a máig is érvényes „Isteni Üdvözítő Társasága” – Szalvatoriánusok nevet vették fel. 

Jordan atya nem akart kolostort, hanem minden embert meg akart hívni: klerikusokat, laikusokat, nőket, férfiakat, értelmiségieket, egyszerű munkásokat... Mindenkit, akik szeretnének abban együtt munkálkodni, hogy az egyház megújuljon, és minden ember megismerje az Evangéliumot és Jézust, a világ Üdvözítőjét. Már akkor felismerte, hogy világiak nélkül nem lehet az egyházat és a társadalmat megújítani. Ezzel a merész gondolattal átlépte az akkor érvényes határokat. Abban az időben ez forradalmi gondolat volt, kibontakoztatására még nem volt lehetőség.

Jordan atyának kezdettől fogva az volt az elképzelése, hogy női ágat is alapít. Itt is sok nehézségen kellett keresztülmennie, míg végül 1888-ban Therese von Wüllenweberrel megalapíthatta a Szalvátor Nővérek Kongregációját.

1914-ben az első világháború kitörése miatt a rend vezetőségének Rómából ideiglenesen Svájcba kellett mennie.

Jordan atya 1918. szeptember 8-án halt meg a svájci Tafersben. Sírja ma a Szalvatoriánusok római anyaházának kápolnájában található.

Forrás és fotó: sds-hungary

Videók

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41