Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi
2019. március 27. 10:00
Róma

Communis Vita – Ferenc pápa Motu proprio-ja a szerzetesek elbocsátásáról

A Communis Vita (Közösségi élet) k. pápai dokumentum néhány módosítást vezet be az Egyházi Törvénykönyvbe. A változtatás azoknak a szerzeteseknek a de facto elbocsátására vonatkozik, akik elhagyták szerzetházukat és tartózkodási helyük ismeretlen. Ferenc pápa március 19-én írta alá a Motu proprio-t, amely április 10-én lép életbe.

A közösségi élet alapvető eleme a szerzetesi életnek” – írja Ferenc pápa apostoli levelében, amelyet Motu proprio formájában tett közzé és amely néhány módosítást hozott azokban az eljárásokban, amelyeket a szerzetesi elöljárók alkalmaznak szerzetestársaik elbocsátára intézményeikből azokban az esetekben, amikor azok törvénytelenül és hosszú ideig távol vannak. „A szerzetesek lakjanak saját szerzetházukban, és tartsák meg a közös életet; ne távozzanak el onnan saját elöljárójuk engedélye nélkül” (665. kán.) – fogalmaz az Egyházi Törvénykönyv.

Hosszan tartó törvénytelen távollét

„Az utóbbi évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy olyan helyzetek alakultak ki, amelyekben a szerzetesek törvénytelenül távol vannak a szerzetháztól, kivonják magukat törvényes elöljárójuk hatalma alól és előfordul, hogy nem találják őket” – hangsúlyozza a pápa. Ilyen esetekben az egyházjog arra buzdítja az elöljárót, hogy „gondosan keresse meg és segítse, hogy visszatérjen és hivatásában maradjon”. „Gyakran előfordul azonban, hogy az elöljáró nem tudja megtalálni a távollevő szerzetest, tehát legalább hat hónapos törvénytelen távollétet követően megindíthatja az intézményből való elbocsátás eljárását.” „Mindazonáltal amikor ismeretlen a szerzetes tartózkodási helye, nehézzé válik jogi bizonyosságot szerezni a tényleges helyzetről” – folytatja a pápa.

Módosítják az Egyházi Törvénykönyv 694. kánonjának 1. pontját

Ennél fogva szükségessé vált, hogy az intézményből való tényből fakadó (ipso facto) elbocsátás indokai közé sorolják a szerzetháztól való hosszan tartó törvénytelen távollétet is, amely legalább megszakítás nélkül 12 hónapig tart, figyelembe véve a szerzetes ismeretlen tartózkodási helyét. Ezzel módosítják az Egyházi Törvénykönyv 694. kánonjának 1. pontját, amely egyébként előírja, hogy „elbocsátottnak kell tekinteni az intézményből azt a tagot, aki a katolikus hittől közismerten elpártolt, illetve aki házasságot kötött vagy akár csak polgárilag is megkísérelt”. „Ezekben a helyzetekben a nagyobb elöljáró tanácsával együtt késedelem nélkül nyilvánítsa ki ezt a tényt, hogy jogilag nyilvánvaló legyen az elbocsátás.” „A hosszan tartó törvénytelen távollét esetében az elöljáró által hozott elbocsátás kinyilvánítását jogilag a Szentszéknek meg kell erősítenie” – írja elő a Motu proprio. „Míg az egyházmegyei jogú intézményeknél a székhely szerinti püspöknek kell megerősítenie a kinyilvánítást.”

Módosul az Egyházi Törvénykönyv 729. kánonja is

A Communis Vita k. Motu proprio által hozott módosítás következtében módosul az Egyházi Törvénykönyv 729. kánonja is, amely a világi intézmények életét szabályozza, amelyek tagjaira nem vonatkozik a törvényes távollét miatti elbocsátás.

Forrás és fotó: https://www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41