A csendes csodálkozás képessége

Tihany
Szerző: KORZENSZKY RICHÁRD OSB

 

Az Úr napjának megszentelése kikopott az életünkből. A világ rendjéhez egyensúlyt kell teremtenünk az életünkben tevékenység és szemlélődés között. Imádkozzál és dolgozzál: ahhoz, hogy erőd legyen a tevékenységhez, erődnek kell lennie a nyugalomhoz is.

Csend… Agresszívvé vált a világ. Hatalmas hangszórókkal söprik le a nádi rigók énekét. Lemeszelik a csillagos eget, azzal a beképzeltséggel, hogy mi érdekesebb fényeket produkálunk. Ráerőltetünk az interneten csendesen böngészőkre mindenféle reklámot, árut, csillogást, csecsebecsét. Hadd kívánja meg, ha magától nem keresné.

Sietünk, rohanunk, dolgozunk, tevékenyek vagyunk: nehogy lemaradjunk bármiről is. Mert hát olyan rövid az élet. Itt és most kell…

Odaülni valaki mellé, akit fontosnak tartunk, és csak hallgatni… Úgy, hogy megszűnik körülöttünk a külvilág minden zaja.

Úgy, hogy látszólag nem törődünk semmivel, csak figyelünk. Szent Benedek Atyánk a Regulát így kezdi: Ausculta! Figyelj! Hallgasd a Mester szavait!

Nincs türelmünk ahhoz, hogy kivárjuk, míg a másik ember befejezi a mondatát. Azonnal közbevágunk. Nem tudunk önfeledten figyelni a másikra, akivel éppen most megajándékoz bennünket az Isten.

Kivész belőlünk a csendes csodálkozás képessége. A hallgatásé. Az odafigyelésé. Pedig üzenetekkel van tele számunkra ez a teremtett világ, ahogyan Prohászka Ottokár írja: „A csodálkozás a fölfedezés géniusza.

A világ tele van fölséggel, titokzatossággal és szépséggel, s aki meglát belőle valamit, csodálkozni kezd. Akiben nincs csodálkozás, abban nincs új meglátás.

Lehet benne tudás – lehet, hogy szillogizmusainak láncán, mint a pók a pókhálón, végigsiklik s az okság fenekére jut el –, lehet, hogy képleteivel nagyhamar eligazodik a kémiai s fizikai erők sorain s csomóin –, lehet, hogy ki tudja préselni szereivel a föld zsírját s kilombikozni a Velencei-tó rádiumát; de ha lelkének más reakciói nincsenek, ha a világ benyomásaira csak képletekkel tud felelni, s magából nem tud semmit sem adni, s nem tud csendes hanggal felelni, akkor ő is csak jó készülék, ő is csak darabja a természetnek, de nem lélek. Az ilyen meggazdagodhatik a hanttól, a nádból és pontyból, de maga nem gazdagít senkit.” (A Velencei-tó partján – 1912)

Mária és Márta esetét (Lk 10,38–42) hallgatva erre gondolok. Milyen fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt életünkben a tevékenység és az odafigyelés között. Sokak számára csak az jelent értéket, ami fogható, mérhető, megszámolható, kiszámítható.

Márta szinte szemrehányást tesz, amikor Jézusnak azt mondja: nem törődsz azzal, hogy a testvérem egyedül hagy a munkában? Jézus pedig azt válaszolja: Mária a jobbik részt választotta…

Vannak, akik szívesen szembeállítják ezt a kettőt: a tevékenységet és a szemlélődést, pedig a kettő kiegészíti egymást.

Megfontolatlanul, meggondolatlanul nem lehet tevékenykedni. És fordítva is igaz: tevékenység nélkül üres, öncélú a szemlélődés. El kell jutnunk arra a felismerésre, hogy az ember, akit az Isten a Szentírás szerint képére és hasonlatosságára teremtett (Ter 1,27), nem lehet tétlen szemlélője a világ folyásának.

Gondozója kell, hogy legyen a földnek, az ég madarainak. A jól elrendezett világ jó rendjét kell megtartania, fenntartania, továbbfejlesztenie, kibontakoztatnia. Ez mindenképpen tevékenységet jelent. S azután, amint az Úr az elbeszélés szerint befejezve a teremtés művét, a hetedik napon megpihent.

A tízparancsolat határozottan felszólít minden embert, hogy a hetedik napot szenteljük az Úrnak. Az Úr napjának megszentelése azonban mai életünk gyakorlatából szinte teljesen kiveszett.

Nagy tisztelettel nézem a vallási előírásaikhoz hű zsidó embereket, akik számára valóban szent az Úr napja. Akik a szombat beálltától egészen a szombati napnyugtáig nem sajnálják az időt az imádságra, a családra, a pihenésre…

Mi akadályoz meg bennünket abban, hogy az Úrnak szenteljünk egy napot? Vajon kezünkbe vesszük-e a Szentírást, vajon együtt van-e a család legalább egy közös étkezésen? Vajon részt veszünk-e istentiszteleten, szentmisén? Ha hét közben van időnk arra, hogy órákon keresztül böngésszük az internetet vagy a tévé előtt üljünk, vajon tudunk-e legalább egy nyugodt órát arra fordítani vasárnap, hogy együtt legyünk a templomban azokkal, akikkel közös az értékrendünk, közös a hitünk?

Ahhoz, hogy legyen erőnk a tevékenységhez, szükséges, hogy legyen erőnk a nyugalomhoz is. Imádkozzál és dolgozzál! – szoktuk mondani. Így szól az orosz bölcsesség is: „Egy halász egy embert vitt a csónakjában. Az sürgette: gyorsabban, elkések a munkából. S közben észrevette, hogy az egyik evezőre az van ráírva, hogy »imádkozzál«, a másikra pedig: »dolgozzál«.

Ez meg mi? kérdezte. – Hogy figyelmeztessen. Hogy ne felejtsem el, hogy imádkozni és dolgozni kell. – Persze – mondta az ember – mindenkinek kell dolgozni. De imádkozni?! – és legyintett. – Fölösleges, minek? Senkinek sem kell. Minek időt vesztegetni az imádságra? – Fölösleges? – válaszolta a halász. És kihúzta a vízből az »imádkozzál« feliratú evezőt, s elkezdett küszködni egy evezővel. A csónak egy helyben körözött. – Látod, ilyen a munka imádság nélkül. Egy helyben körözünk, nem jutunk előre. Világos a következtetés: hogy sikerrel keljünk át az élet viharos tengerén, mindkét evezőt keményen kell tartanunk. Imádkozzunk és dolgozzunk!”

 

Forrás és fotó: orszagut.com

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41