Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2015. március 18. 10:00
Sopron

Csendesnap a szerzetesség jegyében Sopronban

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus diákjainak a tavaszi lelkinapját március 18-án tartották, melynek meghívottjai a szerzetesi évhez kapcsolódva Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetes, Maria Blandina Bano Szentlélek szolgálói missziós szerzetesnővér, P. Elias Ohoiledwarin  verbita szerzetes és Rojkó Ildikó Jó Pásztor-szerzetesnővér voltak. 

Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetes prédikációjával kezdődött meg a katolikus csendesnap évfolyamunk számára, aki a negyven napos nagyböjt és a húsvét közeledtével felhívta a figyelmünket az erkölcsi értékekre. Előadásában többször hangsúlyozta az ember és Jézus Krisztus kapcsolatának fontosságát, melyet a jelenkorra vetített ki. A fiatalság számára egy egyszerű példát hozott fel a mai emberi kapcsolatokat mintázva: „a fiatalok manapság olyanok, mint a befőttes üvegek a polcon.” Ugyanúgy néznek ki, bandákba verődnek olykor, még sincsen érdemi kommunikáció, mégis egy gát, egy fal van az emberek között. Az emberi kéz akkor egészséges, ha üres, ha egy másik ember kezére vár. A társas kapcsolatokat nem szabad, hogy megölje a technika. A legfontosabb, hogy gondoljunk egymásra és tudjunk szeretni. Végül kitért a három arkangyal, Rafael, Gabriel és Mihael szerepére, akik által Isten tart kapcsolatot az emberekkel.

Ellias verbita atya Indonéziából érkezett hozzánk. Bámulatos zenével hangolt minket előadására. Ő az Isteni Ige Társaságának a tagja, mely közösség feladata, hogy hirdesse Jézus evangéliumát az egész világon. Kifejtette, feladatuk az Úr szeretetének hirdetése. Ott dolgoznak, ahol az evangéliumokat még nem, vagy nem kellő mértékben hirdetik. Céljuk a népmisszió, amely a felebaráti szeretet legnagyobb tette, s amely leggyakrabban személyes társalgás útján történik. Vagyis az emberekkel való beszélgetés, közösségi programok, szeretet útján ismertetik meg Jézus Krisztus evangéliumát. Beszámolt munkásságáról és küldetéséről is, mely nagy felelősséggel és áldozatokkal jár. Az előadás végig izgalmas volt, melyből többek között a távol-keleti gasztronómiát is megismerhettük.

Rojkó Ildikó Jó Pásztor-nővér előadásában szintén több fontos dologról tett említést, mint például az emberek testvériségéről, az összekötő kapcsolatokról, a bizalomra épített engedelmességről és a szeretet fontosságáról. Külön kitért az „isteni hívásra", vagyis arra, hogy Isten egy személyre szóló küldetést ad minden embernek. „Isten kiválaszt, s akit választott, az lemond egy útról, ugyanakkor választ egy másikat. Mindenkinek saját magának kell megkeresni azt az utat, amelyet Isten szán neki!" Rojkó Ildikó közösségekbe jár és fogyatékosokkal, hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, s mesélt a rendjének kialakulásáról és működéséről a világban. Beszámolt az életútjáról, hogyan ismerkedett meg a Szentírással és vált hívővé, valamint hogyan kezdődött egész munkássága.

Zárásul Henczel Szabolcs plébános, iskolalelkész atya tartott szentmisét, figyelmünket felhívva nemcsak a csendesnap, hanem a misére járás fontosságára, hisz ilyenkor vagyunk legközelebb az Úrhoz. A húsvét közeledtével minden embernek meg kell nyitnia a szívét, nemcsak Isten felé, hanem egymás számára is.

Deák Bálint (11. a)
Fotó: Pócza Áron (11. a)

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41