Csóka Gáspár bencés atya gyémántmiséje

2021. aug. 17. (kedd) 11:00
Győr

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Csóka Gáspár atya OSB pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából szentmisén adott hálát a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban.

Az ünnepi szentmisén a győri bencés közösséggel együtt ünnepeltek egyházmegyés atyák, Gáspár atya egykori és jelenlegi diákjai, tanítványai és azok családjai, tanárkollégái a pannonhalmi és a győri gimnáziumból.  

A szentmise elején rövid üdvözlő beszédet mondott Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel atya, megköszönve Gáspár atyának a hűséges és megbízható szolgálatát, és az együtt ünneplés lehetőségét.    

A szentmise szónoka Tóth Konstantin OSB atya volt, aki elmondta, a legkülönbözőbb szerzetesi feladatok mellett Gáspár atya a papi hivatását ma is rendületlenül végzi, rendszeresen gyóntat, misézik a bencés templomban, de kisegít más templomokban is.

A liturgia végén a Gáspár atya meghatottan köszönte meg, hogy a jelenlévők e szép ünnepen osztoztak örömében, hosszú papi szolgálata során mellette álltak; majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.

A szentmisén közreműködött a Collegium Musicum Jaurinense, a győri bencés iskola énekkara, amelynek egyik alapítója Gáspár atya volt. Az ünneplés a rendházban agapéval, vacsorával zárult.

 

Forrás és fotó: Czifrik Balázs

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41