A domonkos nővérek új általános főnöknője

Kőszeg
Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek új általános főnöknője Kakucs Petra nővér lett.

2022. 07. 29-én került sor a domonkos nővérek általános káptalanján az új általános főnöknő megválasztására.

"A választáson Székely János szombathelyi megyéspüspök elnökölt, aki a Szentlélekről szóló votívmisét mondta. Szentbeszédében egyrészt az alapító nővérek bátorságát és odaadottságát állította elénk példának, másrészt arra bíztatta a leendő elöljárót, hogy a Szűzanyának és az Úr tanítványainak példájára „égre nyitott szívvel” figyeljen az Úrra, hogy így az Úr rajta keresztül, „felülről” tudja építeni a közösséget. A szentmise utáni választáson a káptalan Kakucs Adél Petra nővért választotta meg általános főnöknővé a következő hat évre.

Petra nővér 1970. július 28-án született Nyárádszeredában és Nyárádremetén nőtt fel. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte. A tanítónői diploma megszerzése után lépett a kongregációba 1995-ben. 1997-ben tett első fogadalmat, 2000-ben pedig örökfogadalmat. A rendbe lépése után szerzett matematika és hittan tanári oklevelet.

1997 és 2000 között Szombathelyen a Püspöki Általános Iskolában (Brenner János Nevelési Központ jogelődje) tanított hittant. 2000-től Kőszegen a kongregáció fenntartásában működő Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója volt. A rendben két alkalommal volt perjelnő a kőszegi konventben, 2004-től a rendi tanács tagja, 2010-ről pedig vikária (általános főnöknő helyettese volt.)

Több, mint két évtizedes intézményvezetői működése alatt bővült az általános iskola óvodával, 2014-ben gimnáziummal és kollégiummal. Szakmai rátermettsége, elkötelezettsége, személyes karizmái és az Úr kegyelmének köszönhetően egy olyan virágzó intézményt ad át, amely országos szinten is nevet szerzett magának.

Hedvig nővérnek hálásan köszönjük minden munkáját, mellyel az elmúlt tizenkét évben a közösség növekedését szolgálta. Ez idő alatt Kongregációnk nagyon sokat gyarapodott spirituális és intézményes szinten, ugyanakkor mélyült domonkos identitásában, gyökereink megismerésében, elmélyítésében, továbbá nemzetközi kapcsolataink is tovább épültek. Sokat gazdagodtunk nemcsak a liturgia, hanem a hit és a hithirdetés, az intellektuális apostolkodás terén. Ferenc pápa szavait segítségül hívva: Hedvig nővér az igazság bátorságát, a lélek szabadságát, és az intellektuális egyenesség erényeit élte elénk, és példájával minket is erre buzdított.

Köszönjük Hedvig nővérnek az odaadottságát, hűségét, példamutatását, az Úr és az Ő egyháza iránti szeretetét. Életére és további szolgálataira a Jóisten áldását kérjük.

Ezúton is köszönjük minden barátunk és ismerősünk imádságát, továbbra is számítunk támogatásotokra! Különösen is kérjük imáitokat a káptalan hátralévő munkájáért, egész közösségünkért, és főként új elöljárónkért!"

Forrás és fotó: Domonkos nővérek

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41